Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Flemming Nissen Kort & Matrikel styrelsen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Flemming Nissen Kort & Matrikel styrelsen"— Præsentationens transcript:

1 Flemming Nissen Kort & Matrikel styrelsen
Rent vand i gamle haner Flemming Nissen Kort & Matrikel styrelsen

2 Disposition Fri adgang til grunddata for alle!
Grunddata - hvad er det? Datafordeler - hvad er så det? Digital forvaltning - en vision Infrastruktur for informationssystemer Arkitektur og standardisering Resume og spørgsmål Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Mere for mindre Hurtigere og bedre og ...husk de ældre

3 Fri adgang til grunddata for alle!
Open Data er kommet til byen Nogle står på spring (nytårsaften) for at downloade alt hvad de kan Initiativet er tænkt som en god forretning for den private sektor omend det offentlige også glæder sig Personfølsomme data (CPR) kan stadig kun hentes hvis der er hjemmel Vil data stadig blive ved med at have den fornødne kvalitet, når pengene bliver mindre og krisen kradser?

4 Grunddata - hvad er det? Grunddata er de basale oplysninger, som ind- går i myndighedernes daglige sagsbehandling: personer, virksomheder, adresser, ejendomme geografi, dvs. digitale kort. Grunddata kan indeholde personoplysninger, der er omfattet af persondataloven, og de vil fortsat være beskyttet på præcis samme måde matrikeldata topografiske data højdedata stednavne adm. grænser veje, stier bygninger naturområder farvande

5 En illustration af grunddata
Personer ejer Virksom- heder ansat i Fast ejendom ejer ejer hører til Adresser, veje og adm. enh. bor på bor på stedbestemmer Landkort og geografi En drøftelse af hvilke vilkår grunddata kan bruges i, har givet anledning til termen: autoritativ, men betydningen er ikke helt afklaret endnu ... et overordnet begrebsapparat

6 Datafordeler - hvad er så det?
Datafordeleren formidler de opdaterede og autoritative oplysninger fra grunddataregistrene videre til de relevante sags- og forretnings- områder i både den offentlige og private sektor Data distribueres fra Datafordeleren Data vedligeholdes stadig ved kilden (af dataejeren, men skal ASAP flyttes ud i Datafordeleren Skal arbejde sammen med den kommunale ServicePlatform Datafordeleren skal i "skyen" og fra 2015 med fælles datamodel fælles tjenester

7 En Datafordelers specifikation
DF skal distribuere grunddata (først) DF skal være meget skalerbar (hurtige svar) DF skal være meget tilgængelig (>99%) DF skal også kunne distribuere andre data DF distribuerer geografiske data og BBR- data fra ca. 2014 DF distribuerer data fra CPR og CVR efter 2014 Samarbejde mellem mange systemer, betyder at de alle skal være oppe på een gang - de skal også alle skaleres op, når der trækkes på dem

8 Digital forvaltning Historien om Digital forvaltning begynder ved:
Elektrisk forvaltning - en pdf-fil via Elektronisk forvaltning - word-fil via e-boks Digital forvaltning - unikke data fra centralt lager, brugt i en auto- matiseret forvaltnings- proces og giver resultater, fx som godkendelse, afslag, erstatning mm. Digital forvaltning Historien om Digital forvaltning begynder ved: data på digital form (strukturerede data) forretningsregler der er objektive funktionalitet der implementerer regler flydende datastrøm mellem processer forvaltningsunderstøttelse af processer resultatgivende beslutning

9 Infrastruktur for informationssystemer
SDI er den engelske forkortelse for Spatial Data Infrastructure eller Geografisk Infrastruktur INSPIRE er et EU direktiv som udmønter en ramme omkring SDI Opbygningen af infrastruktur for informationssystemer er historien om at tilrettelægge en: forretning ved hjælp af IT systemarkitektur der understøtter HELE forretningen (med digitale processer) informationsarkitektur der dækker forretningen ved at have og vedligeholde data i de enkelte systemer som er unikke portefølje af applikationer

10 Arkitektur og standardisering
Arkitektur handler om at formgive en struktur arkitektur består af komponenter netværkskomponenter (topologi fx.) serverkomponenter (fx. fysiske eller virtuelle) lagringskomponenter (indbyggede diske eller SAN) arkitektur er standardisering af komponenter datasnitflader mellem applikationer (udtræk og opdatering) datamodeller, objektmodeller og historikmodeller dvs. standardisering af informations- arkitekturen Termen "arkitektur" er stjålet fra bygningsbranchen, der både har byplanlægning (som højniveau) og bygningsdesign (lavniveau)

11 Resume Grunddata er en fælles resurse på nettet
skal kunne kombineres med andre(s) fagspecifikke data (fx. data om forløbet af rent og beskidt vand) skal være så aktuelle som muligt skal være let tilgængelige - også økonomisk er kun begyndelsen - der kommer flere typer data til Grundata og domænedata skal supplere hinanden i forretnings- mæssig øjemed

12 Spørgsmål ? bygning DHM ... og svar


Download ppt "Flemming Nissen Kort & Matrikel styrelsen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google