Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Samfundsansvar i praksis via lokale partnerskaber Næstved Program for første netværksmøde Tirsdag den 16. september 2008 Kl. 13.00 – 16.30 Kompagnihuset.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Samfundsansvar i praksis via lokale partnerskaber Næstved Program for første netværksmøde Tirsdag den 16. september 2008 Kl. 13.00 – 16.30 Kompagnihuset."— Præsentationens transcript:

1 Samfundsansvar i praksis via lokale partnerskaber Næstved Program for første netværksmøde Tirsdag den 16. september 2008 Kl. 13.00 – 16.30 Kompagnihuset Kompagnistrædet 3 4700 Næstved mhtconsult, september 2008 © Side 1 mhtconsult, september 2008 © Side 1

2 Kl. 13.00 – 13.10  Velkomst Næstved-Egnens Udviklingsselskab A/S Kl. 13.10 – 13.25  Præsentation af projekt virksom.nu v/ Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Kl. 13.25 – 13.40  Oplæg om beskæftigelsespolitiske udfordringer v/ Næstved Kommune. Kl. 13.40 – 13.50  Kort præsentationsrunde blandt netværkets deltagere. Kl. 13.50 – 14.15  Oplæg til eftermiddagens strategiproces v/ mhtconsult. Kl. 14.15 – 15.45  Fælles strategiproces: drøftelse af netværkets mål og aktiviteter i grupper. Kl. 15.45 – 16.20  Fremlæggelse af resultater og fælles opsamling på netværkets videre aktiviteter. Kl. 16.20 – 16.30  Afslutning v/ Næstved Kommune Der serveres forfriskninger undervejs. mhtconsult, september 2008 © Side 2 mhtconsult, september 2008 © Side 2 Næstved

3 Mål Hvilke mål vil partnerskabet prioritere? Strategi Hvilke aktiviteter vil partnerskabet sætte i gang for at opfylde de fælles mål? Organisering Hvordan vil partnerskabet fordele opgaverne og sikre en fornyelse i samarbejdet? Gruppediskussion: Hvilke mål der er de allervigtigste for partnerskabet? Bliv enige om de vigtigste mål. Husk, at alle skal have mulighed for at bidrage. Vær konkrete Gruppediskussion: Hvordan vil I realisere målene skridt for skridt? Hvordan kan de enkelte mål opfyldes? Hvilken viden og hvilke værktøjer har I brug for i strategien? Mangler I nogle muligheder? Skal I udvikle nye metoder? Mv. Skriv stikord Gruppediskussion: Hvordan I kommer videre? Er der behov for nye samarbejdsflader? Er der behov for at fordele opgaverne på en ny måde? Hvordan sikrer I, at virksomhederne kommer mere direkte i spil? Mv. Skriv stikord mhtconsult, september 2008 © Side 3 mhtconsult, september 2008 © Side 3 Diskussionsoplæg: Hvordan kan virksom.nu bidrage til at styrke den lokale integrationsindsats? Hvilke fælles mål og strategier skal opstilles for den lokale virksom.nu indsats?

4 Individuelt: Kig på ”Top10” listen med 10 forslag til mål. Sæt kryds ved de 3 allervigtigste mål. Måske er nogle mål lige vigtige. Prioter dem alligevel. Fælles: Fortæl på skift i arbejdsgrupperne, hvilke mål I har valgt. Er I enige, eller er der store forskelle i jeres prioriteter? Vil I hellere opstille nogle helt andre målsætninger for netværket? Find frem til en fælles ”Top3” og skriv jeres liste på en planche. I må meget forkaste listen og formulere jeres egne mål. Skriv også stikord til, hvordan I kan opfylde målene i en strategi, og hvordan I kan fordele opgaverne: - Hvordan sikrer I, at virksomhederne kommer i spil? - Hvem skal arbejde sammen, for at jeres strategi lykkes? - Kræver det nye samarbejdsflader og nye? - Kræver det ny viden og nye metoder? - Kræver det en særlig finansiering? - Hvem tager initiativ til det videre arbejde? Hvis I kan nå det i gruppen, må I meget gerne udvide til en ”Top5” mv. mhtconsult, september 2008 © Side 4 mhtconsult, september 2008 © Side 4 Prioritering af mål og aktiviteter

5 At vi udvikler nye forløb og jobpakker, hvor små virksomheder også kan tage imod svage ledige uden at miste penge på det. At vi opretter en ”lokalbank” af deltidsjob til nydanske ledige, som gerne vil arbejde, men ikke kan klare et fuldtidsjob. At vi udvikler nye mentor-modeller, som giver både små og store virksomheder mulighed for at bruge en mentorordning. At vi samarbejder om efteruddannelse, der kan ”flytte” veluddannede nydanskere fra ikke-faglærte job til faglærte job. At vi samarbejder om at nedbryde de holdningsmæssige barrierer mod nydanske kolleger på virksomhederne. At vi opretter en lokal ”hotline”, hvor virksomheder lynhurtigt kan få viden om de mange tilskudsordninger til sprogundervisning mv. At vi samarbejder om at afklare de lediges ressourcer, så virksomhederne ved, hvad de kan forvente af en ny medarbejder. At vi ikke kun tænker i rekruttering, men også ser en fælles opgave i at fastholde nydanske medarbejdere på længere sigt gennem uddannelsesplanlægning mv. At vi samarbejder tæt om både praktikker og løntilskudsjob, så der ligger en klar og detaljeret jobplan for den enkelte ledige. At vi danner et erfa-netværk, hvor vi jævnligt udveksler viden om ”good practice”, om virksomhedernes aktuelle medarbejderbehov, om nye metoder til opkvalificering mv. mhtconsult, september 2008 © Side 5 mhtconsult, september 2008 © Side 5 Hvilke mål er de vigtigste? En ”Top10” liste til inspiration for diskussionen

6 mhtconsult, september 2008 © Side 6 mhtconsult, september 2008 © Side 6 Grupperesultater Gruppe 1 De fælles mål vil være: A)At vi samarbejder om at nedbryde de holdningsmæssige barrierer mod nydanske kolleger. B)At vi ikke kun tænker rekruttering, men også ser en fælles opgave i at fastholde nydanske medarbejdere på længere sigt gennem uddannelsesplanlægning mv. C)At vi samarbejder om efteruddannelse, der kan ”flytte” veluddannede nydanskere fra ikke-faglærte job til faglærte job. Gruppens øvrige kommentarer - hvilke tiltag kan opfylde målene: En virksomhedsrettet rådgivnings- og oplysningsindsats, der er tilpasset virksomhedernes konkrete og specifikke vidensbehov – dels via fælles virksomhedsarrangementer, dels via individuelle tilbud efter en ”én-ti-én” model. Det skal kort sagt være en rådgivnings- og oplysningsindsats, der tager udgangspunkt i en virksomhedstænkning mere end en ”udbudstænkning”. En videreudvikling af helhedsorienterede kompetenceafklarings-modeller, herunder udvidet brug af kompetencekort, brug af realkompetence-vurderinger og andre afklaringsværktøjer, brug af jobpakker. Det gælder således alle de værktøjer, der er nødvendige for at sikre den bedst muligt match-making. Synliggørelse af de positive effekter via en udbredelse af de gode historier, der viser, hvornår og også hvordan det lykkes i mange tilfælde. Det kan blandt andet ske via en systematisk pressekontakt, så de gode budskaber spredes ud fra en sneboldseffekt og i en form, der viser, at det ikke er undtagelserne, men at det sagtens kunne være reglen. Tydeliggørelse af sammenhængen mellem uddannelse og job – og en tydeligere samtænkning i indsatsen af det vigtige flow mellem opkvalificering og ansættelse, blandt andet via partnerskabsaftaler.

7 mhtconsult, september 2008 © Side 7 mhtconsult, september 2008 © Side 7 Grupperesultater Gruppe 2 De fælles mål vil være: A)At vi udvikler nye tilbud, hvor små virksomheder også kan tage imod svage ledige uden at miste penge på det. B)At vi opretter en lokal ”hotline”, hvor virksomheder lynhurtigt kan få viden om de mange tilskudsordninger til sprogundervisning mv. C)At vi danner et erfa-netværk, der er målrettet mod at udveksle viden og konkrete indsatserfaringer. Gruppens øvrige kommentarer: Vi skal have synliggjort det beskæftigelsespotentiale, der findes i de mange små virksomheder. Vi kan understøtte små virksomheders beskæftigelsespotentiale ved at oprette en hotline, der formidler de praktiske støttemuligheder med udgangspunkt i de små virksomheders konkrete behov. Det skal være en hotline, der kan give her-og-nu svar på virksomhedernes spørgsmål og deres videns- og sparringsbehov. En hotline skal også kunne tilgodese behovet for rådgivning og formidling omkring brug af værktøjer til interkulturel kommunikation mv. Et erfa-netværk skal ikke danne en ny parallel struktur til allerede eksisterende netværk. Et erfa-netværk under virksom.nu skal supplere det eksisterende, hvor der så at sige er ”huller” i vidensdelingen og erfaringsudvekslingen, for eksempel videndeling om konkrete uddannelsesmuligheder, om good practice metoder som for eksempel ”Bilka-modellen” mv.

8 mhtconsult, september 2008 © Side 8 mhtconsult, september 2008 © Side 8 Fælles drøftelse Idéforslag til workshop Levende billeder fra virksomheder Udbredelse af de gode historier på workshoppen. Både store og små virksomheder kan fremlægge deres positive erfaringer med nydanske medarbejdere, for eksempel projekt Mammut. Det skal være konkrete, praksisnære historier, der giver andre virksomheder på workshoppen mulighed for at nyttiggøre erfaringerne og relatere dem til den hjemlige situation. Jobpakker – en tydelig sammenhæng mellem uddannelse og job Præsentation af jobpakke-konceptet og de 12 jobpakker. Det kan ske med udgangspunkt i de konkrete eksempler, der foreligger fra en række kommuner allerede. Det gælder også de aktuelle tendenser, hvor nogle kommuner eksperimenterer med at udvide de 12 aftalte jobpakker til særligt tilrettelagte jobpakker efter både borgeres og virksomheders behov. Kompetenceafklaring – en fælles sag for borgere og virksomheder Præsentation af idégrundlag og formål bag kompetenceafklaring og herunder også realkompetence-vurderinger. Det gælder blandt andet værktøjer som for eksempel kompetencekortet, hvor virksomheder indgår aktivt i afklaringsprocessen i et tæt samarbejde med den enkelte borger og jobcentret. En by med en bred vifte af initiativer Præsentation af andre arrangementer i efteråret.


Download ppt "Samfundsansvar i praksis via lokale partnerskaber Næstved Program for første netværksmøde Tirsdag den 16. september 2008 Kl. 13.00 – 16.30 Kompagnihuset."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google