Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

ARBEJDSGLÆDE, MOTIVATION OG ENERGI

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "ARBEJDSGLÆDE, MOTIVATION OG ENERGI"— Præsentationens transcript:

1 ARBEJDSGLÆDE, MOTIVATION OG ENERGI
Anne Louise ørskov klok Hanna el-kholy

2 ENERGI Hvad er meningen…..

3 YIN & YANG Dag Lys Varme Lyd Talende Aktiv Spænding Uadvendt
Sympaticus Nat Mørke Kulde Stilhed Lyttende Passiv Afspænding Indadvendt Parasympaticus

4 CYKLUS Dag og Nat Modsætninger Afhængighed Transformation Konsumering

5 YIN PAUSER Luk øjnene Træk vejret Drik vand Luk af for input
Frisk luft

6 YANG PAUSER Udstrækning Bevægelse Ventil snak

7 TILPAS FORSTYRRELSE Tilpas forstyrrelse Optimal frustration

8 NÆRMESTE UDVIKLINGSZONE
Tryghedszone Udviklingszone Stresszone !!!

9 AI – APPRECIATIVE INQUIRY
Værdsættende Anerkendende Påskønnende INQUIRY Undersøgende Udforskende Spørgende

10 AI – APPRECIATIVE INQUIRY
An – Erkendelse An – At stå hos eller stå bi Erkendelse – at blive kendt med det som er

11 Heliotropi Gode erfaringer Ønskværdige scenarier
Vende sig mod det som giver energi

12 Bowlingforsøg Hold 1 - Korrigerende læringsoptik
Viste dem alle deres fejl Hold 2 - Forstærkende læringsoptik Viste dem det, de lykkedes med

13 MANGELSPROG Fokus på problemer, fejl, mangler, negativitet, det som ikke kan lade sig gøre og det som ikke virker Skaber situationer hvor mennesker Adskilles/isoleres Føler sig utilstrækkelige Føler sig misforstået

14 RESSOURCESPROG Fokus på muligheder, succeser, ressourcer, det der virker, det der kan lade sig gøre, kompetencer Skaber situationer hvor mennesker Samles og er en del af fællesskabet Føler sig kompetente Føler sig forstået

15 Drømmen Citat: Bagved et hvert problem, er der en frustreret drøm. Peter Lang

16 FEM PRINCIPPER FOR AI At stille åbne, positive/neutrale spørgsmål
At se efter mulighederne At lytte og spørge uden at fortælle om sit eget At skabe billeder på fremtiden – drømmen og visionen At skabe positive forventninger

17 AKTIV LYTNING Vi lytter aktivt, når vi oprigtigt, ønsker at få/skaffe os den fulde forståelse af det, den anden siger, og vi er nysgerrigt undersøgende (via spørgsmål og dialog)

18 TEKNISK LYTNING Vi praktiserer teknisk lytning, når vi søger efter svage punkter i modpartens argumentation – punkter, vi kan bruge til angreb! (diskussion)

19 LYTNING - FORSTÅELSE At lytte er at ville forstå også selv om jeg er uenig! Kendetegn: Jeg koncentrerer mig om det du siger – til du er færdig med at tale. Så tænker jeg over det du har sagt. Og så taler jeg!

20 AKTIV LYTNING – GODE RÅD
Planlæg ikke dit svar mens du lytter Vær koncentreret, giv tid og lyt til det væsentlige – stil spørgsmål Vær neutral Vær opmærksom Bed om uddybning Gentag hovedpunkter Sæt ord på den andens følelser Spar på argumenter og kritik Skab enighed

21 Herzbergs to-faktor teori
Utilfredshedsfaktorer (Forebygger helbredsskader) Tilfredshedsfaktorer (Skaber tilfredshed) Præstation Anerkendelse Selve arbejdet Ansvar Forfremmelses-muligheder Virksomhedspolitik Ledelse Løn Interpersonelle relationer Arbejdsbetingelser

22 Organisation Fysisk miljø Arbejdskrav Arbejdspres Kontrol Indflydelse
Ledelse Opgaveklarhed Socialt miljø Social kontakt Personlig udvikling Arbejdets centralitet

23 AI - ØVELSE 2 og 2 Sid med ryggen til hinanden
A: Fortæller en historie, hvor noget lykkedes for dig B: Lytter og skriver på post’ it hvad han/hun høre den anden er god til B: Giver feedback Byt

24 HVAD SKABER GLÆDE? ANERKENDELSE PERSONLIG UDVIKLING FLOW/LEG MENING
UDFORDRING IFT. RESSOURCER BEVIDSTHED RELATIONER


Download ppt "ARBEJDSGLÆDE, MOTIVATION OG ENERGI"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google