Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sprogpakken At fastholde ændringer - i det nære samarbejde.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sprogpakken At fastholde ændringer - i det nære samarbejde."— Præsentationens transcript:

1 Sprogpakken At fastholde ændringer - i det nære samarbejde

2 At fastholde ændringer - i det nære samarbejde Der arbejdes i grupperne fra dag 3. •Drøft, hvordan I kan arbejde med observationer og kollegial feedback •Drøft, hvordan det vil passe ind i jeres daglige rutiner at arbejde med kollegial feedback

3 •Drøft, hvordan I kan give konstruktiv feedback til en kollega, I har observeret •Hvad er målet med feedback? •Hvilken form har den konstruktive feedback? •Er der en særlig etik forbundet med kollegial feedback? •Hvornår skal den kollegiale feedback gives og hvordan? At fastholde ændringer - i det nære samarbejde

4 Sprogpakken Organisatoriske udfordringer

5 Sprog i hverdagen Det sproglige arbejde integreres i alle hverdagens aktiviteter og gøremål Hvilke udfordringer stiller det til organisationen? •Indretning, traditioner og rutiner Hvilke udfordringer stiller det til personalegruppen? •Kollegiale aftaler, der kan støtte det sproglige arbejde i hverdagen Hvilke udfordringer stiller det til dig?

6 Samtale med flere børn Samtalen skal organiseres, så den minimerer risikoen for •at de verbalt stærke børn bliver talerør for alle børnene •at de forsagte eller eftertænksomme børn bliver domineret af de andre børn •at de stille børn fralægger sig ansvaret og synes, det er bekvemt at lade de udfarende børn føre ordet, hvorved beslutninger bliver uvedkommende for mange børn i gruppen

7 Gruppediskusssion ud fra cases •Læs casen og drøft spørgsmålene •Vælg på skift i gruppen en case, der indeholder en organisatorisk udfordring i forhold til at arbejde med sprog •De andre kommer med ideer til, hvordan man organisatorisk kan ændre rammerne, så der bliver bedre plads til at arbejde med sprog

8 Samtalen i hverdagens rutiner Hvilke sproglige aktiviteter kunne være tilbagevendende temaer •når barn og voksen møder i institutionen? •ved samlingen? •ved puslebordet? •ved spisning? •når der laves aftaler for dagens aktiviteter? •når barn og voksen forlader institutionen? •andet ….

9 Idébank Gruppearbejde: •Beskriv de bedste ideer, I har til at arbejde med sprog •Udvælg de tre bedste •Fælles opsamling

10 Sprogpakken At fastholde ændringer Strategiplan

11 Individuelle overvejelser •Hvor er vi nu? –Du har identificeret et indsatsområde, der relaterer sig til børns sprogtilegnelse, og reflekteret over det i forhold til den lokale læreplan og sprogpakken.

12 Hvem kan hjælpe udviklingsprocessen ? •Overvej, hvem du skal involvere i arbejdet med dit indsatsområde - og hvem der kan være med til at støtte udviklingen –En enkelt kollega? –Et team? –Hele personalegruppen? –Lederen? –Forvaltningen? –Forældrene? –Andre? •Overvej, hvorfor og hvordan de skal involveres.

13 Individuel forberedelse •Lav en strategiplan for arbejdet med dit indsatsområde •Beskriv –indsatsområde –mål –konkret handleplan –kollegialt samarbejde •Gør det enkelt

14 Opsamling på sprogpakken Mundtlig evaluering: •Hvad har været særligt godt? •Hvad kan forbedres? HUSK ELEKTRONISK EVALURING OG HUSK AT BRUGE DIT EGET PERSONLIGE KONTROLNR.


Download ppt "Sprogpakken At fastholde ændringer - i det nære samarbejde."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google