Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Feedback i den lægelige videreuddannelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Feedback i den lægelige videreuddannelse"— Præsentationens transcript:

1 Feedback i den lægelige videreuddannelse
XX-afd

2 Oversigt Hvad er 360°’s feedback Modellen i uddannelsesregion nord
et valg af mange Spørgsmål og kommentarer

3 Definition 360 graders feedback er en metode til systematisk at indsamle data fra samarbejdspartnere om, hvordan man fungerer til dagligt som muliggør sammenligning mellem egen og andres opfattelse der anvendes til at udpege mulige udviklingsområder

4 360°’s feedback er en god metode
Indsamler viden om egen adfærd Skaber eftertanke og selvindsigt Skaber selvtillid Du er bedre end du troede Du er ret god til at vurdere dig selv Du skal nok overveje, at arbejde med…

5 360 graders feedback Traditionel feedback Yngre læger Syge-plejer-sker
Over-læger Andre ? Vejle-der

6 360°’s feedback er også ”Risky business” - Ikke for sjov
Potentielt en farlig metode Man sætter sig selv i spil Det giver svedige håndflader Personlig feedback er et krav

7 Yngre læges udbytte? Lærer meget om sig selv Selvindsigt – bekræftes
Selvtillid Platform for videre udvikling Indsatsområder og handleplan er et vigtigt element

8 Evaluering eller feedback?
Summativ – bedømme Formativ – udvikle 360° feedback et udviklingsinstrument Bør ikke anvendes summativt I den formative anvendelse ligger implicit en bedømmelse Bracken, Timmreck & Church 2001

9 360°'s feedback, uddannelsesregion Nord Baseret på Skejbymodellen

10 Modellen Lægerollerne Samme model på alle afdelinger og niveauer
Processen Samme validerede spørgeramme Elektronisk system Uddannede feedback facilitatorer Klar organisation og velbeskrevet proces Etiske spilleregler

11 360° og lægerollerne ? Medicinsk ekspert Sundhedsfremmer Akademiker

12 Modellen Lægerollerne Samme model på alle afdelinger og niveauer
Processen Samme validerede spørgeramme Elektronisk system Uddannede feedback facilitatorer Klar organisation og velbeskrevet proces Etiske spilleregler

13 Samme model for alle? Bevidst valg Højner kvalitet
Sikrer ensartethed i vurdering Valideret spørgeramme Kvalitet i beregninger Kvalitet i rapport Kvalitet i tilbagemeldinger Muliggør sammenligning

14 Modellen Lægerollerne Samme model på alle afdelinger og niveauer
Processen Samme validerede spørgeramme Elektronisk system Uddannede feedback facilitatorer Klar organisation og velbeskrevet proces Etiske spilleregler

15 Processen

16 Respondenter Hvem bliver spurgt Speciallæger Andre yngre læger
Plejepersonale ”Andre” (bioanalytiker, jordemoder, sekretær) Yngre læge selv Obs: skal have samarbejdsrelation

17 Modellen Lægerollerne Samme model på alle afdelinger og niveauer
Processen Samme validerede spørgeramme Elektronisk system Uddannede feedback facilitatorer Klar organisation og velbeskrevet proces Etiske spilleregler

18 Spørgerammen 46 statements 5-point Likert skala Styrede kommentarer
Altid Oftest Af og til Sjældent Aldrig Kan ikke svare Styrede kommentarer

19 Spørgerammen – 46 statements
Samarbejde Empati Tillidsskabende Kender egne grænser Kommunikator Lytte Samtale Kritik Professionel Ansvarlighed Ansvarlighed overfor patienter Beslutningsevne Leder / administrator Stress tolerance Prioritering Feedback

20 Eksempel: Spørgeramme
Svarskala Næsten aldrig Sjældent Af og til Oftest Altid Kan ikke svare Kommunikator Er nærværende under en samtale Tilpasser sit sprog til situationen Styrede kommentarer Denne læge bør blive ved med…. Denne læge bør holde op med…. Denne læge bør begynde på….. Eventuelle yderligere kommentarer

21 Modellen Lægerollerne Samme model på alle afdelinger og niveauer
Processen Samme validerede spørgeramme Elektronisk system Uddannede feedback facilitatorer Klar organisation og velbeskrevet proces Etiske spilleregler

22 Fordele ved web-baseret system
Mulighed for at anvende en større spørgeramme Kvalitet i indsamlede data Opgørelse af data sker elektronisk Kvalitet i rapporten ”Sparer” lægetimer Ensartethed i vurderingen Mulighed for at monitorere på afdelings- og hospitalsplan

23 Modellen Lægerollerne Samme model på alle afdelinger og niveauer
Processen Samme validerede spørgeramme Elektronisk system Uddannede feedback facilitatorer Klar organisation og velbeskrevet proces Etiske spilleregler

24 Facilitatoruddannelsen
Gennemgår selv 360°’s feedback Kursus – ekstern konsulent Systemkendskab “at give feedback på en 360” Supervision på feedback-givning

25 Modellen Lægerollerne Samme model på alle afdelinger og niveauer
Processen Samme validerede spørgeramme Elektronisk system Uddannede feedback facilitatorer Klar organisation og velbeskrevet proces Etiske spilleregler

26

27

28

29 Fra indsatsområder til individuel uddannelsesplan
Skriftlig rapport Individuel mundtlig feedback (feedback facilitator) Definition af indsatsområder Udarbejdelse af skriftlig handleplan Handleplan med indsatsområder indgår i næste uddannelsesplan (hovedvejleder)

30 Modellen Lægerollerne Samme model på alle afdelinger og niveauer
Processen Samme validerede spørgeramme Elektronisk system Uddannede feedback facilitatorer Klar organisation og velbeskrevet proces Etiske spilleregler

31 Etiske spilleregler Alle besvarelserne er afgivet anonyme
Rapporten tilhører den uddannelsessøgende Rapportens indhold er fortroligt Involverede parter diskuterer ikke rapportens indhold med andre Problematiske rapporter kan på overordnet niveau diskuteres mellem feedback facilitatorer eller med medlemmer af styregruppen Feedback kan kun gives af certificerede feedback facilitatorer Såfremt der i rapporten fremkommer oplysninger af arbejdsretslig karakter skal UAO eller ledende overlæge inddrages Uddannelsesrådet Skej.-Udd har diskuteret de etiske spilleregler og er kommet frem til følgende overskrifter: 31

32 Spørgsmål


Download ppt "Feedback i den lægelige videreuddannelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google