Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

”Motivation er ikke bare noget man har eller ikke har”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "”Motivation er ikke bare noget man har eller ikke har”"— Præsentationens transcript:

1 ”Motivation er ikke bare noget man har eller ikke har”
Program for elevløft Vejlednings- og netværksdag Januar 2018 Januar 2018 Motivation

2 Formålet med workshoppen
At få praksisnære redskaber til at arbejde med motivation, herunder mindsetbaseret undervisning. Januar 2018 Motivation

3 Viden Louise Klinge – Lærerens relationskompetence
Mette Pless – Unges motivation i udskolingen Peter Videsen - Mindsetbaseret undervisning Januar 2018 Motivation

4 Vidensgrundlaget Januar 2018 Motivation Mette Pless-
5 motivationsorienteringer Louise Klinge – Tre psykologiske behov Peter Arnborg Videsen- Mindsetbaseret undervisning Vidensmotivation Præstationsmotivation Ydre motivation- drivkraften er anerkendelse fra andre- kan dreje sig om at se godt ud. Relationsmotivation Samhørighed – at være en værdifuld del af et fællesskab Indre motivation- tryghed i klassen både til lærere og kammerater Mestringsmotivation Kompetence- opleve at kunne håndtere udfordringer Indre motivation- at blive udfordret på rette niveau Involveringsmotivation Selvbestemmelse- oplevelsen af meningsfuldhed Indre motivation- selvbestemmelse Januar 2018 Motivation

5 Mestringsmotivation:
Vidensmotivation:  Eleven har interesse for faget og vil gerne vide mere om det.   Mestringsmotivation:  Eleven oplever at kunne løse opgaverne og får lyst til at lave/lære mere.  Involveringsmotivation:  Eleven er med til at bestemme emner i undervisningen for eksempel gennem åbne læreprocesser som projektopgaver. Det giver ejerskab og lyst til at arbejde med stoffet. Præstationsmotivation:  Eleven oplever, at en ekstra indsats giver pote i form af ros eller højere karakterer og får lyst til at præstere mere.   Relationsmotivation:  Eleven føler sig som en del af fællesskabet i klassen og føler, at læreren ser og hører ham. Det giver motivation til at deltage i undervisningen. Januar 2018 Motivation

6 De fem motivationsorienteringer – Mette Pless
Januar 2018 Motivation

7 Motivationsorienteringerne målrettet eleverne i Elevløftprogrammet
November 2017 Motivation

8 Edderkoppen til læreren/teamet
Januar 2018 Motivation

9 Vi tager et skridt nærmere på praksis
Januar 2018 Motivation

10 Snaplogs Januar 2018 Motivation

11 I arbejdstøjet Bordet rundt –præsentation af snaplog
Hvad fortæller snaplogen om elevens motivation og deltagelse? Hvordan kan snaplogen bruges? Januar 2018 Motivation

12 Edderkoppen til eleven
Januar 2018 Motivation

13 Elev-edderkoppen i praksis
Gruppediskussion: Hvordan kan edderkoppen bruges som redskab i dialogen med eleven? Vi hører et opmærksomhedspunkt fra hver gruppe. Januar 2018 Motivation

14 Redskaber til mindsetbaseret undervisning
De fem grundelementer ”Den lille pakke” Spørgeskema Diamanten Januar 2018 Motivation

15 Grundelementerne Januar 2018 Motivation

16 ”Den lille pakke”(1) Gruppediskussion:
Vil du se god ud, eller vil du blive bedre? Januar 2018 Motivation

17 ”Den lille pakke” (2) Diskuter sandhedsværdien i følgende udsagn: ”Den, der opgiver at blive bedre, ophører med at være god” Januar 2018 Motivation

18 ”Den lille pakke” (3) Fortæl om en personlig succesoplevelse (stor som lille), der skyldtes en ihærdig indsats. Januar 2018 Motivation

19 ”Den lille pakke” I har nu selv prøvet elementer fra ”Den lille Pakke”
Hvordan kan det bruges i jeres egen praksis? Hvilke udfordringer ser I i at arbejde mindsetbaseret i undervisningen? Januar 2018 Motivation

20 Case Søren er klassens utilpassede ballademager. I hvert fald siger eller gør han ofte noget dumt i klassen for med vilje at dreje fokus væk fra det faglige arbejde. Hans faglige niveau er lavt. Han kan ikke koncentrere sig, siger han, og reelt har han det så svært rent fagligt, at han er ved at opgive at lære noget. Men hans væremåde giver ham en vis status i i klassen. Desværre er han i løbet af 8. klasse også begyndt at blive væk fra skole eller gå hjem midt på dagen. Hans undervisere tvivler stærkt på, at han vil bestå afgangsprøven. Januar 2018 Motivation

21 Spørgeskema Januar 2018 Motivation

22 Diamanten Januar 2018 Motivation

23 Sørens ”diamant” Januar 2018 Motivation

24 Opfølgning og Sørens målsætning
Hvordan kan Søren og læreren samarbejde om udviklingen af et udviklende mindset? Snaplog Edderkop Lærerens undervisning Januar 2018 Motivation

25 Til næste gang… Til næste gang skal I afprøve:
Anvende elevedderkoppen på udvalgte elever Anvende dele af ”Den lille pakke” Eventuelt anvende spørgeskema og diamant Januar 2018 Motivation

26 Hvad tager jeg med fra dagens workshop?
Hvad tager du med dig hjem? Hvad skal være anderledes næste gang? Hvad skal der være mere af? Januar 2018 Motivation

27 Tak for i dag Januar 2018 Motivation


Download ppt "”Motivation er ikke bare noget man har eller ikke har”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google