Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

”Nye veje til at motivere og aktivere de unge på arbejds- markedet”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "”Nye veje til at motivere og aktivere de unge på arbejds- markedet”"— Præsentationens transcript:

1 ”Nye veje til at motivere og aktivere de unge på arbejds- markedet”

2 ©BusinessCenteret Disposition -Særligt tilrettelagt forløb for unge nyledige for Jobcenter Næstved - Hvad skal der være fokus på set med vores øjne? - Nogle forslag………..

3 ©BusinessCenteret Særligt tilrettelagt forløb 4 x 19 dage for ca. 88 – 100 unge i Næstved Formål At nyledige får viden om og kendskab til det aktuelle arbejdsmarked samt de muligheder de har for uddannelse, omskoling, AMU-kurser mm. Ikke mindst er formålet med forløbet, at deltagerne bliver afklarede omkring, hvad de vil, i forhold til det aktuelle arbejdsmarked. Forløbet fokuserer derfor på motivation og personlig udvikling.

4 ©BusinessCenteret -4 uger - Homogen sammensætning af hold fra Næstved Jobcenter, primært baseret på de unges uddannelsesniveau -Variation mellem undervisning, workshops, oplæg fra personer tilknyttet erhvervslivet og individuelt arbejde. Ligeledes er der både værktøjer til afklaring på forløbet samt individuel coaching. Mål At 75% af deltagerne tre måneder efter afslutning af forløbet enten er i uddannelse eller beskæftigelse.

5 ©BusinessCenteret INDHOLD I HOVEDTRÆK………. Uge 1 Præsentation af kursusdeltagere, undervisere og program Forventningsafstemning Motivation Motivation er et gennemgående tema på hele forløbet. I første omgang tager vi fat i en ydre motivation, der handler om hvilke faktorer der motiverer den enkelte kursist. Her introduceres også modeller til hvordan mennesker motiveres forskelligt, blandt andet i forhold til om man som person er visuel, kinæstetisk eller auditiv. Dannelse af grupper / netværk på holdet Rettigheder og pligter ved Jobcenter og A-kasser Muligheder indenfor systemet Jobsøgning Personlig afklaring Styrker / Svagheder Motivation (indre) – hvor vil jeg hen? Personlig coaching -

6 ©BusinessCenteret INDHOLD I HOVEDTRÆK………. Uge 2 Kompetenceafklaring Fra ufaglært til faglært – Meritvurdering, GVU, Voksenlærling Besøg/præsentation på/af VUC / SoSu / NG / EUC-S / 1indgang Kommunikation: Generelt om kommunikation Jobsøgning  Vi arbejder videre med den motiverede ansøgning  Præsentationstekniker  Øvelser i at præsentere sig  Hvordan giver man konstruktiv feedback  Joharis Vindue – psykologisk model på hvad vi selv ser og hvad andre oplever ved os selv  Forberedelse til en jobsamtale Hvad har vi med i bagagen der forhindrer os i at komme videre?

7 ©BusinessCenteret INDHOLD I HOVEDTRÆK………. Uge 3 Vi forholder os konkret til hvad der sker på arbejdsmarkedet PT Privatøkonomi Besøg på uddannelsesinstitution(er) Evt. besøg fra Syddansk, Ankerhus, DTU, afhængig af deltagernes interesser Jobsøgning Der startes på at udarbejde en personlig handleplan Personlig udvikling  Hvordan bliver vi mere tydelige om hvad vi ønsker os, i stedet for at fokusere på hvad vi ikke ønsker os?  Metoder til at få ryddet op, herunder prioriteringer m.m.

8 ©BusinessCenteret INDHOLD I HOVEDTRÆK………. Uge 4 Fokus på praktik – hvor vil jeg gerne i virksomhedspraktik Kommunikation via telefon – ”hvordan sælgers et besøg” pr. telefon Kontakt med virksomheder, for at komme i virksomhedspraktik Fokus på 6 ugers selvvalgt AMU-kursus eller ordinæruddannelse Jobsøgning Den personlige handleplan konkretiseres, gøres færdig og præsenteres

9 ©BusinessCenteret HVAD SKAL DER VÆRE FOKUS PÅ SET MED VORES ØJNE? -Praktikpladssituationen og de ledige der er uden for arbejdsmarkedet! - Vi håber på at der skabes en eller anden form for konjunkturregulerende løsning – ellers er mange unge ilde stedt i vekseluddannelsesmodellen…….. - EGU – ”Den oversete mulighed”

10 ©BusinessCenteret Hvad skal der til i indsatsen over for de unge? ”De stærke unge” Afklaring ift. jobønsker (Jobspor), og/eller job- erfaring Indkredsning af jobmuligheder Hvilken uddannelse skal der til for at nå jobmålet? Start på uddannelse

11 ©BusinessCenteret Hvad skal der til i indsatsen over for de unge? ”De mindre stærke” Afklaring ift.. Jobspor Virksomheds praktik (motivationsskabende)

12 ©BusinessCenteret Hvad skal der til i indsatsen over for de unge? Forslag til gennemførsel af uddannelser EGU Mesterlære Særligt tilrettelagt forløb (§15 stk. 3) EUD (herunder trindeling af uddannelser) Evt. AMU KVU AU

13 ©BusinessCenteret Forslag til nye veje til at motivere de unge til arbejdsmarkedet Nedenstående punkter kan sammensættes til et eller flere forløb for ledige unge Motivation Rettigheder og pligter evt. ved Jobcenter og A-kasser Muligheder indenfor systemet 6 ugers selvvalgt AMU Virksomhedspraktik Voksenlærlinge Løntilskud Hvad skal der til i indsatsen over for de unge?

14 ©BusinessCenteret Hvad skal der til i indsatsen over for de unge? Forslag til nye veje til at motivere de unge til arbejdsmarkedet fort. Jobsøgning CV på jobnet CV på andre Internetportaler CV som et præsentations CV Ansøgninger Personlig afklaring Styrker / Svagheder Motivation (indre) – hvor vil jeg hen? Personlig coaching Jobspor Hvad skal der til i indsatsen over for de unge?

15 ©BusinessCenteret Hvad skal der til i indsatsen over for de unge? Forslag til nye veje til at motivere de unge til arbejdsmarkedet fort. Kompetenceafklaring Fra ufaglært til faglært – Meritvurdering, GVU, Voksenlærling Besøg på forskellige uddannelsesinstitutioner i området Hvordan får jeg ”solgt mig” selv til arbejdsmarkedet? Hvordan ser arbejdsmarkedet ud i forhold til mig? Gennemgang af de unges økonomi – på kort og lang sigt- faldgrupper Udarbejdelse af personlig handleplan Hvad skal der til i indsatsen over for de unge?

16 ©BusinessCenteret Hvad skal der til i indsatsen over for de unge? Forslag til nye veje til at motivere de unge til arbejdsmarkedet fort. Personlig udvikling Fokus på praktik – hvor vil jeg gerne i virksomhedspraktik Afprøvning af jobsøgning Afprøvning af handleplan Fokus på mesterlære og virksomhedspraktik Opfølgning på den personlige handleplan – evt. via coach. Hvad skal der til i indsatsen over for de unge?


Download ppt "”Nye veje til at motivere og aktivere de unge på arbejds- markedet”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google