Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Elever løser opgaver i fællesskab og er sammen om en aktivitet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Elever løser opgaver i fællesskab og er sammen om en aktivitet"— Præsentationens transcript:

1 Elever løser opgaver i fællesskab og er sammen om en aktivitet
Indsatsteori for indsatsen: Nedbringelse af frafald gennem opbygning af bedre sociale relationer mellem elever Orienteringsløb Elever løser opgaver i fællesskab og er sammen om en aktivitet Elever lærer hinanden bedre at kende (Kendskab ti log forståelse af de andre) Holdkammerater skaber relationer Eleverne trives Elever gennemfører uddannelsen Indikator: Er opgaver løst på orienteringsløbet? Indikator: Kalder eleverne hinanden ved navn? Indikator: Er nogen for meget alene? Bliver nogen aldrig valgt i grupper? Er man savnet ved fravær? Indikator: Frafaldsprocent Dataindsamlings-metode: Opfølgning på opgaver på orienteringsløbet Dataindsamlings-metode: Spørg eleverne Dataindsamlings-metode: Spørg elever Spørg undervisere Dataindsamlings-metode: Frafaldsregistrering Succeskriterium: Antal opgaver løst: 90% Succeskriterium: Alle kender alles navne Succeskriterium: 90 % føler de har gode relationer i… Succeskriterium: En stigning i gennemførelse i forhold til tidligere

2 Klasser arbejder med spilleregler for samvær:
Indsatsteori for indsatsen: Nedbringelse af frafaldet gennem arbejde med spilleregler for samvær på skolen Klasser arbejder med spilleregler for samvær: Klassen introduceres for konceptet . Klassen aftaler spilleregler vedr. fx sprog, reaktioner ved problemer, adfærd. Spilleregler har fokus på klassekulturen, men består af konkrete regler Eleverne i klassen ved hvordan de skal gebærde sig ifølge spillereglerne (Eleverne har viden/information) Gode relationer mellem eleverne i klassen: Bedre evne til at løse problemer på vejen og færre konflikter (Elevernes adfærd og relationer) Eleverne er ikke fraværende på grund af konflikter med andre elever Eleverne opnår indlæring Elever i klassen gennemfører uddannelsen Indikator: Er arbejdet med at aftale spilleregler udført? Indikator: Er spillereglerne tydelige for alle elever? Indikator: Lærere og elevers vurdering af klassens trivsel Indikator: Fravær Indikator: Resultater i trivselsundersøgelsen ”jeg lærer nok på EUD” Indikator: Frafaldsprocent Dataindsamlings-metode: Spørgeskema Dataindsamlings-metode: Quiz i klasserne Dataindsamlings-metode: Fokusgruppeinterview med elever og lærere Dataindsamlings-metode: Fraværsregistrering Dataindsamlings-metode: Trivsels-undersøgelse Dataindsamlings-metode: Frafaldsregistrering Succeskriterium: 100 % har deltaget Succeskriterium: 70 % kender regler Succeskriterium: Konflikttendens er faldende Succeskriterium: Fraværsmønster brudt (mandag og fredag) Succeskriterium: Stigning i andelen der er enige i kategorien ”jeg lærer nok…” Succeskriterium: En stigning i gennemførelse i forhold til tidligere


Download ppt "Elever løser opgaver i fællesskab og er sammen om en aktivitet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google