Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Behov, motivation og mestring

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Behov, motivation og mestring"— Præsentationens transcript:

1 Behov, motivation og mestring
Mette Christoffersen, underviser og vejleder.

2 Mestring Den måde, det enkelte menneske reagerer og håndterer, når det møder kriser, udfordringer og problemer gennem livet: Det er urimeligt, at der stilles krav Trækker sig, isolerer sig Beder om hjælp, forsøger at gøre sit bedste

3 Egenomsorg Definition:
Du kan støtte og vejlede borgeren ved at: Møde borgeren ud fra den person borgeren er, og hvor denne er i sit liv. Finde ind til evt. modstand/ulyst. Få klarlagt borgers behov og ønsker. Definition: ”De handlinger det enkelte mennesker gør, for at drage omsorg for sig selv.”

4 Motivation …hænger sammen med mestring, fordi motivation kommer når man tror på sig selv, og har evner og ressourcer til at klare en opgave/udfordring. … er den drivkraft som får os til at handle og det er individuelt hvad der er motiverende. … er drevet af lyst og interesse og handlingen gør os glade og tilfredse. …handler om at, at den enkelte har et mål med handlingen.

5 Stimulerende omgivelser
Motivation Indre motivation Ydre motivation Nysgerrighed Stimulerende omgivelser Selvtillid Belønning & straf Konkurrence Interesse

6 Motivationsformer Lystmotivation: Et godt udgangspunkt kan være at motivere borgeren, ved at kende til ham/hendes livshistorie, fritidsinteresser og arbejdsliv. Planlægge og sætte en aktivitet i gang, i samarbejde med borgeren Stor chance for en god oplevelse og tilfredshed for borgeren. Fremmer at bevæge sig i en positiv cirkel, som motivere til at gøre det igen.

7 Motivationsformer Vækstmotivation: Vi ønsker at blive bedre til noget som vi allerede er gode til. At sætte sig et mål som gør dig bevidst om hvad du vil opnå eller undgå. Borgeren har opnået sit mål med at vaske sig selv ved håndvasken. Du kan bruge vækstmotivation ved at spørge om han/hun næste gang, har lyst til at tage brusebad selv med din støtte?

8 Motivationsformer Angstmotivation: Ønsket om at undgå noget ubehageligt eller bestemt. Anvendes typisk, når du vil forhindre en borger i at handle uhensigtsmæssigt i forhold til hans helbred. ”rygning kan dræbe” er en typisk antiryge kampagne, hvor angstmotivation anvendes.

9 Hvad fremmer motivation? Hvad hæmmer motivation?

10 Marslovs behovspyramide
Abraham Marslow, amerikansk psykolog, udviklede i 1943 en teori om menneskets behov Hans teori er, at alle mennesker har de samme behov, men vi har forskellige måder at opfylde dem på. Han satte alle vores behov ind i en 5 trins pyramide. Han kalder de 3 nederste trin for mangelbehov og de 2 øverste for vækstbehov. Vi tænker ikke over vores mangelbehov når det er opfyldt – når du er mæt tænker du ikke på mad. Vækst behov er der hele livet, når et er opfyldt så sætter vi os et nyt mål.

11

12 Husk altid… At bruge behovspyramiden som et arbejdsredskab, hvor det er vigtigt du støtter borgeren i at få opfyldt deres behov fra bunden. Borgerens motivation er med til at afgøre, hvordan han opfatter sine behov. Den måde vi lever vores liv på, har stor indflydelse på hvordan vi ønsker at få opfyldt vores mangel og vækstbehov. Fokus på den enkeltes livskvalitet. Realistiske mål i forhold til aldring og sygdom.


Download ppt "Behov, motivation og mestring"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google