Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mille Wilken Bengtsson 28. april 2016 Godt samarbejde med borgere.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mille Wilken Bengtsson 28. april 2016 Godt samarbejde med borgere."— Præsentationens transcript:

1 Mille Wilken Bengtsson 28. april 2016 Godt samarbejde med borgere

2 1.Udgangspunktet for samarbejdet 2.Grundlæggende overvejelser og viden 3.En plan for samarbejdet – skridt for skridt ❖ Formål ❖ Målgrupper ❖ Budskab(er) ❖ Aktiviteter/ Kanaler ❖ Tid ❖ Ressourcer ❖ Værktøjer 4.Øvelse: Nordfjordby Kommunes blå-grønne drøm Program

3 Udgangspunkt for samarbejdet InddrageGrundejere Lejere Beboere i bydel SamarbejdeFamilier Pensionister Børn & Unge ???????... BORGERE

4 HVAD – vil vi samarbejde med borgerne om? UDFORDRINGEN HVORFOR – vil vi have det samarbejde? MÅLET HVORNÅR – er det tanken, samarbejdet skal forløb? TIDSPERSPEKTIVET HVOR MEGET – omfang af samarbejdet og dets grænser RAMMER Udgangspunkt for samarbejdet

5 ❖ Målgruppeanalyse – hvem skal vi have fat i, og hvordan tænker de? (bekymringer, behov, idéer, ønsker m.m.) ❖ Metoder og værktøjer – hvad har vi til vores rådighed? (workshops, byvandringer, møder, procesværktøjer, kommunikationskanaler, sociale medier...) ❖ Hvilke rammer har vi for vores samarbejde? Hvor går grænsen for indflydelse? Med andre ord: FORVENTNINGSAFSTEMNING Grundlæggende overvejelser og viden

6 Vi skal bruge vores viden om borgerne aktivt ❖... og tænke i livssituationer ❖... og møde dem andre steder end de gængse (f.eks. temauge i skolen/temamøde om klimatilpasning på skolen, strøgtur om lørdagen, arbejdspladsen, dagtilbud for ældre...) Grundlæggende overvejelser og viden

7 Form og effekt Grundlæggende overvejelser og viden StilMedietypeVirkning og grad af effekt Informere nyhedsbreve, sociale medier, hjemmeside, opslag, e-mails Øger bevidstheden. Lav grad af ændring. Diskutere Mindre grupper informeres, borgermøder, præsentationer med spørgsmål/svar... Øger forståelsen – giraffen bliver set men... lav grad af engagement. DialogFaciliterede møder, fokus på det fælles og på, at de er samarbejdspartnere, gør noget uventet! Bygger motivation og stimulerer adfærdsændring og giver langt højere grad af engagement – skaber ejerskab

8 ❖ Formål ❖ Målgrupper ❖ Budskab(er) ❖ Aktiviteter/ Kanaler ❖ Tid ❖ Ressourcer ❖ Værtøjer En plan for samarbejdet – skridt for skridt

9 I kommer til at justere jeres plan undervejs, fordi ❖ I kommer til at lære jeres målgrupper bedre at kende ❖ projektet kan ændre retning ❖ I får større viden om, hvad der virker godt og knap så godt En plan for samarbejdet – skridt for skridt

10 Formulér formålet med samarbejdet ❖ for at kunne prioritere rigtigt ❖ for at blive helt klar over, hvad I vil have ud af samarbejdet og hvorfor? Jeres kommunikation/ dialog skal som regel understøtte et overordnet formål, som I har med et projekt eller en indsats. PS: Dette kan også bruges, hvis I blot vil skabe øget opmærksomhed: Så skal ordet samarbejde blot udskiftes med kommunikation. En plan for samarbejdet – formål

11 Afdæk jeres vigtigste målgrupper: ❖ Hvem vil I have i tale for at opnå jeres mål ❖ Hvad er deres interesser, behov, bekymringer og mediebrug. Overvej, hvem der påvirker jeres målgrupper! (Lignende projekter med lignende målgrupper andre steder i landet, børn påvirker forældre, ejendomsmæglere om huspriser...) PS: Hvis I nu tænke: Hvad ønsker, bekymrer, behøver mine kollegaer i naboafdelingen/ teamet? Hvilke forhold arbejder de under (tidsfrister, opgaver, arbejdspres etc.) – kunne det så være med til at lette forståelsen for hinanden og bedre samarbejdet? En plan for samarbejdet – målgrupper

12 Tænk over og formulér det budskab (de budskaber) I vil ud med? ❖ Hvad er det I vil i samarbejde med jeres målgrupper om? ❖ Formulér få præcise kernebudskaber ud fra jeres formål. ❖ Ret budskaberne til – at vinkle dem – så de passer til jeres enkelte målgrupper og deres forskellige interesser og bekymringer etc. Husk: Nogle målgrupper nås bedst gennem 3. part, så skal andre måske være med til at levere jeres budskab? En plan for samarbejdet – budskaber

13 Afdæk hvilke kanaler/ aktiviteter, der er bedst, når I skal samarbejde eller nå jeres målgrupper? ❖ I skal vælge de rigtige aktiviteter eller medier for at nå jeres målgrupper ❖ Jeres valg vil være afhængige af mange ting: Hvilke medier anvender målgrupperne? Er det indledningsvist sociale medier, lokalradio/-tv, lokalaviser, opslag på biblioteker/ supermarkeder, eller personlige breve, som I følger op på med konkrete samarbejdsaktiviteter? Dette skal også ses i forhold til, hvilke ressourcer I råder over, sat overfor de ressourcer aktiviteterne kræver = vælg de kanaler/ aktiviteter, der giver størst effekt med de ressourcer, I har. En plan for samarbejdet – kanaler/ aktiviteter

14 Tænk over tiden i jeres samarbejdsplan ❖ hvornår I skal samarbejde med borgerne om hvad ❖ tiden i jeres kommunikation skal være på plads og harmonere med de mål I har sat jer for jeres projekt/ indsats. ❖ Tænk i faser: ✓ Før projektet implementeres (evt. endelig vedtagelse afhængigt af, hvad I vil opnå) ✓ Mens projektet bliver implementeret ✓ Når projektet står færdigt (og hvad hvis det nu ikke fungerer, som ønsket!) En plan for samarbejdet – tiden

15 Tænk grundigt over jeres egne og andres ressourcer: ❖ Hvor meget arbejdstid afsætter I til den enkelte aktivitet ❖ Hvilke omkostninger er forbundet med den? ❖ Vælg indsatser, hvor I vurderer, at I får størst effekt for pengene ❖ Undersøg hvor andre samarbejdspartnere kan løfte planen med jer Afklar ansvar for de enkelte indsatser og aktiviteter: ❖ Hvem er ankerperson for hvad? (Undgå, at aktiviteter lander mellem to stole) En plan for samarbejdet – ressourcer / ansvar

16 Når det IKKE virker efter hensigten: ❖ Hvad vil I gøre ved det? Handlingerne ❖ Hvornår? Tidsperspektivet ❖ Hvem kan borgerne kontakte for at få mere at vide? Hotline (afhængigt af alvorsgraden) ❖ Hvordan kommunikerer I med dem i situationen? Vælg aktiviteter, der giver mest ro på. Husk: I har opbygget tillid gennem hele projektet, så I håndterer situationen sammen. En plan for samarbejdet – hvis det går galt

17 Værktøjer fra KLIKOVANDs guide Forarbejde til plan Målgruppeanalyse Plan for samarbejdet FORMÅLMÅLGRUPPERBUDSKABERAKTIVITETTIDRESSOURCERANSVARLIG MÅLGRUP- PE VERDEN INTERES- SER BEHOV BEKYMRING- ER PÅVIRKNINGMEDIER BUDSKAB- ER HVORNÅR KANALER/ AKTIVITETER BESKRIVELSEMÅLGRUPPERBUDSKABERANSVARLIG

18 ❖ Tænk samarbejde og proces! Det er en proces, der er en integreret del af jeres projekt/ en fælles indsats ❖ Sæt jer grundigt ind i, hvem jeres målgrupper = samarbejdspartnere er. Spørg, lyt, lær. ❖ Planlæg samarbejdet tidligt, dvs. samtidig med, at I planlægger selve projektet/ indsatsen ❖ Undgå faldgruben hvor vi underretter, informerer, redegører…Skab engagement og ejerskab ❖ Forklar og afstem forventninger med nøglepersoner, sæt tidsfrister/ handlingsplaner på og indbyd ALTID til dialog ❖ Forbered møder og direkte kontakt nøje – tal ALDRIG ned men hen. I har faglig viden – de har lokal / anden viden Gode råd – opsummering

19 ❖ Formål ❖ Målgrupper ❖ Budskab(er) ❖ Kanaler ❖ Tid ❖ Ressourcer ❖ Ansvarlige Case: Nordfjordby Kommunes blågrønne drøm Retning fjorden Retning bykerne Udsnit af Nordfjordbys vestlige del


Download ppt "Mille Wilken Bengtsson 28. april 2016 Godt samarbejde med borgere."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google