Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SPOT på dansk v/ Uddannelsesleder Helle Rasmussen Sundhed og Omsorg – Aarhus Kommune.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SPOT på dansk v/ Uddannelsesleder Helle Rasmussen Sundhed og Omsorg – Aarhus Kommune."— Præsentationens transcript:

1 SPOT på dansk v/ Uddannelsesleder Helle Rasmussen Sundhed og Omsorg – Aarhus Kommune

2 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune Opgaver  Drift af lokalcentre og plejehjem  Træning og rehabilitering  Pleje og praktisk hjælp til alle borgere uanset alder  Hjælpemidler til alle borgere uanset alder  Aktivitets- og sundhedsfremmetilbud  Koordinering og implementering af sundhedsopgaver i hele Aarhus Kommune  Madproduktion og drift af caféer på lokalcentre  Kørselsordninger Nøgletal  Der er godt 47.000 borgere i Aarhus Kommune over 60 år  Mere end 10.000 borgere modtager hjemmehjælp  4.000 pleje- og ældreboliger  9 lokalcenterområder med 38 lokalcenter-enheder  7.000 medarbejdere  SOSU-medarbejdere udgør den største medarbejdergruppe (50 %)  12 % af medarbejderne har etnisk minoritetsbaggrund

3 ”Som medarbejder i Sundhed og Omsorg er du medskaber af det vigtigste i verden: At gøre en forskel i et andet menneskes liv. Med din faglighed og dine kompetencer skaber du muligheden for, at borgeren kan få det liv, som han eller hun ønsker sig. Det gør du, når du undersøger, lytter og samarbejder om at skabe den løsning, der gør det gode hverdagsliv muligt”

4 Uddannelse, kompetenceudvikling og kompetencekrav i Sundhed og Omsorg

5 Sundhed og Omsorgs strategi  Medarbejderne skal omsætte vores strategi Eksempelvis:  Arbejde efter borgers livsrytme og planlægge hjælpen sammen med borgeren  Skabe sundhed gennem livsglæde  Arbejde med teknologi, der øger borgers selvhjulpenhed  Inddrage frivillige  Skabe gode oplevelser

6 Medarbejdere skal leve op til vores stillingsbeskrivelser Eksempler fra SOSU-stillingsbeskrivelser:  Arbejde rehabiliterende  Opspore og vurdere  Dokumentere  Tværfagligt samarbejde  Arbejde efter retningslinjer og instrukser

7 Organisering af uddannelsesområdet i Sundhed og Omsorg Fælles grundlag for uddannelse og kompetenceudvikling Konkrete tiltag  Dansk Sundhed og Omsorgs chefteam Udvalg for kompeten- ceudvikling Udvalg for grund- uddannelse Udvalg for uddannelse af borgere

8 Alle medarbejdere i Sundhed og Omsorg skal kunne tale og skrive et forståeligt dansk Rådmand for Sundhed og Omsorg Jette Skive: "I Sundhed og Omsorg fokuserer vi på kvalitet til vore borgere. En kvalitet formet af høj faglighed, gode sociale evner og ikke mindst, et tydeligt og klart sprog, som alle forstår. Jeg har både i byrådssalen og nu som rådmand igen og igen efterspurgt, at vi skriver og taler i et forståeligt dansk. Kan vi ikke det, så kan vi ikke give vore borgere den kvalitet de fortjener!"

9 Hvorfor danskundervisning til medarbejdere på sundheds- og omsorgsområdet?

10 SPOT på dansk Mål og udbytte Målet med at tilbyde opkvalificering i dansk er, at forbedre medarbejdernes mundtlige og skriftlige kommunikation. Sundhed og Omsorg forventer, at et løft af medarbejdernes danskkundskaber vil give disse gevinster: –Medarbejderne får redskaber til at kunne læse og skrive bedre – og vil derved få lettere ved at løse en række opgaver – til gavn for borgerne –Vi forbedrer medarbejdernes forudsætninger for at kunne gennemføre efteruddannelse –Medarbejderne får større selvtillid og oplever større arbejdsglæde

11 SPOT på dansk Målgruppen  Alle medarbejdere ansat i faste stillinger Tilbud  Test og undervisning er et tilbud Samarbejdspartnere  VUC Aarhus og SOSU Aarhus står i fællesskab for tests og undervisning

12 Undervisningen  Tilbud om test lokalt  Tilbuddet om opkvalificering i dansk omfatter: o Kurser i læsning og skrivning (FVU) o Kurser for ordblinde (OBU) o Kurser i mundtligt dansk  Undervisningen foregår på hold med andre kollegaer fra Sundhed og Omsorg  Undervisningens indhold er målrettet Sundhed og Omsorg  Undervisningen tager afsæt i medarbejdernes daglige opgaver og integrerer brug af IT  Undervisningen foregår i arbejdstiden på ugentlige undervisningsdage hos SOSU Aarhus  Deltagerne får træningsopgaver mellem undervisningsdagene

13 Organisering af indsatsen Ledernes ansvar Det er ledernes ansvar, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer  Alle ledere skal under rekruttering, MUS-samtaler og ved kompetenceafklaring sætte fokus på dansk. –Er behovet der, tilbydes medarbejderen danskundervisning,  Lederne skal vurdere, hvor behovet er og tilbyde medarbejderne en test, så vi sikrer et forståeligt dansk i skrift og tale  Lederne skal motivere medarbejderne til at tage imod tilbuddet

14 Ved kursusafslutning evalueres det om medarbejderens niveau er forbedret Medarbejderne formulerer fokusområder, som de skal arbejde med efter endt undervisning Medarbejdere og ledere har dialog om, hvordan der arbejdes med fokusområderne Træning via nye opgaver og træningsmakker Efter undervisning - Opfølgning - Medarbejdere og ledere skal sammen sikre opfølgning

15 2014Forår 2015 August 2015 Efterår 2015 2016 Beslutning om igangsætning af initiativ Drøftelse i Hovedmed- arbejderudvalg Valg af samarbejds- partner Etablering af styregruppe Drøftelse af danskprojektet i alle lokale medarbejder- udvalg Pilotforløb Tilbud om test i områder Opstart af undervisning: - OBU-hold - FVU-hold Første erfaringer: -Mange i målgruppen FVU 1 og 2 - Primært SOSU- hjælpere - Primært medarbejdere med anden etnisk baggrund Status Ca. 130 medarbejdere er testet Fire gennemførte FVU-hold Et hold igang Tilbud om dansktest i forbindelse med andre kurser Indsatsen fortsætter Fire nye FVU- hold og to OBU-hold efter nytår Ved udgangen af 2016 skal alle medarbejdere med behovet have gennemført undervisning


Download ppt "SPOT på dansk v/ Uddannelsesleder Helle Rasmussen Sundhed og Omsorg – Aarhus Kommune."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google