Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Randers Kommune Forelskelse Temadag om menneskets følelser v. Cand. Scient og Sundhedskoordinator Mie Reihs.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Randers Kommune Forelskelse Temadag om menneskets følelser v. Cand. Scient og Sundhedskoordinator Mie Reihs."— Præsentationens transcript:

1 Randers Kommune Forelskelse Temadag om menneskets følelser v. Cand. Scient og Sundhedskoordinator Mie Reihs

2 Forelskelse kan være skadelig 2 Randers Kommune – MIE REIHS

3 Forelskelse er ikke magi, men ren kemi 3 Randers Kommune - MIE REIHS

4 Forelskelsens instinkter 4 Randers Kommune - MIE REIHS

5 Det heftige følelsesliv Høj styrke. Høj opmærksomhed. Høj klarhed. Det er mennesker, hvis følelsesliv er en vigtig del af deres liv. De ved, hvad de føler i bestemte situationer, og de har nemt ved at reagere hensigtsmæssigt på deres egne følelser. Kun en trediedel af mændene tilhører i denne gruppe. 5 Randers Kommune – MIE REIHS

6 Det overvældende følelsesliv Høj styrke, men lav klarhed. Disse mennesker føler sig ofte overvældede og forvirrede over deres indre uro, som de ikke ved hvad er, og hvad den betyder. Derfor kan de ikke reagere hensigtsmæssigt på deres følelser, og følelserne virker ofte hæmmende på dem eller ligefrem lammende. Under en femtedel af mændene har denne stilart, som deres følelsesliv. 6 Randers Kommune - MIE REIHS

7 Det kølige følelsesliv Lav styrke. Lav opmærksomhed. Lav klarhed. Disse mennesker regner ikke følelseslivet for noget, man bør beskæftige sig med endsige "ligge under for". Selv fortrænger de ofte deres følelser. De undgår ofte eller måske ligefrem flygter fra situationer i omverdenen, der kan risikere at udløse følelsesmæssige reaktioner. Mændene udgør her over tre fjerdedele. 7 Randers Kommune - MIE REIHS

8 Det forstandige følelsesliv Lav styrke. Middel opmærksomhed. Meget høj klarhed. Følelser spiller ikke den store rolle i disse menneskers liv, men når der en gang imellem alligevel opstår en stærk følelsesmæssig reaktion, så forholder de sig fornuftigt og bevidst til følelsen, og de reagerer hensigtsmæssigt på følelserne. To trediedele tilhørende denne gruppe, var mænd. 8 Randers Kommune - MIE REIHS

9 Når følelserne forsvinder Randers Kommune – MIE REIHS

10 Kognitiv adfærdsterapi - KAT Situation: Jeg er forelsket 10 Randers Kommune – MIE REIHS A TankerFølelserKropAdfærd

11 11 Randers Kommune – MIE REIHS Situationen: Er den anden mon forelsket i mig? A TankerAdfærdKropFølelser B TankerFølelserKropAdfærd Tolkninger, forestillinger, tanker...

12 Situationen: Er den anden mon forelsket i mig? A TankerAdfærdKropFølelser B TankerFølelserKropAdfærd Tolkninger, forestillinger, tanker...

13 13 Randers Kommune - Titel på præsentation - 13 Tage smart tøj på, for at vække opsigt Overforberede det, man gør og siger Kun sige søde og rare ting/smile hele tiden Overdreven tjenstvillig Støtte fra ting – vandflaske, telefon etc. Tale lavt/lidt/holde sig for munden Eller Tale hurtigt eller kortfattet Sikkerhedsadfærd

14 Mine personlige rettigheder Jeg har ret til at give udtryk for mine egne holdninger og værdier Mine behov er lige så vigtige som andre menneskers behov Jeg har ret til at have følelser og til at udtrykke mine følelser Jeg har ret til at blive mødt med respekt som alle andre mennesker. Jeg har ret til at begå fejl og være uperfekt Jeg har ret til at skifte mening Jeg har ret til at sige, når der er noget, jeg ikke forstår eller ved Jeg har ret til IKKE at leve op til andres forventninger Jeg har ret til ikke at tage ansvar for andres problemer 14 Randers Kommune - MIE REIHS

15 Kommunikation (eller mangel på samme) kan være en væsentlig del af sikkerhedsadfærden. Måske får vi ikke ytret vores ønsker, behov og meninger for at undgå konflikter eller af frygt for at blive nedgjort eller irettesat. God kommunikation handler om evnen til at udtrykke sine synspunkter tydeligt og stå ved dem – med respekt overfor både sig selv og andre 15 Randers Kommune – MIE REIHS

16 Stå ved sig selv og dine følelser 2 gode redskaber til at håndtere dine følelser 1. Udfordre sikkerhedsadfærd (og finde ud af, hvad der egentlig sker…) 2. Udøve personlige rettigheder 3. Kommunikere effektivt 16 Randers Kommune - MIE REIHS

17 Tak for din opmærksomhed Randers Kommune - Titel på præsentation - 17


Download ppt "Randers Kommune Forelskelse Temadag om menneskets følelser v. Cand. Scient og Sundhedskoordinator Mie Reihs."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google