Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udarbejdelse af spilleregler for god omgangstone og håndtering af konflikter 1. møde Anbefalet varighed: 2 – 2½ timer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udarbejdelse af spilleregler for god omgangstone og håndtering af konflikter 1. møde Anbefalet varighed: 2 – 2½ timer."— Præsentationens transcript:

1 Udarbejdelse af spilleregler for god omgangstone og håndtering af konflikter 1. møde Anbefalet varighed: 2 – 2½ timer

2 Hvad skal spillereglerne indeholde? Vores holdning til god omgangstone og håndtering af konflikter En definition af konflikter – hvad er det vi taler om? Hvad mener vi med god omgangstone? Vore forventninger til hinanden når der opstår konflikter/uenigheder –Forventninger til os selv –Forventninger til kolleger Vore forventninger til hvordan vores ledelsen håndterer konflikter eller tegn på konflikter

3 Konflikter: Definition og proces En konflikt kan defineres som en interessemodsætning En konflikt handler om en sag, som to parter er uenige om En konflikt starter ofte med uenighed om en sag. Sagen medfører negative følelser hos parterne. Følelserne gør, at parterne har svært ved at tale sammen. Håndteres konflikterne ikke bliver de personlige – og den sag, man oprindelig var uenig om, glemmes Optrappede personkonflikter kan ende med at en eller begge parter oplever sig mobbet

4 Tegn på konflikt Tegn på at en person er i konflikt Virker bekymret, i dårligt humør eller generelt negativ Klager eller sladrer over kolleger Undgår eller taler ikke til bestemte kolleger Danner alliancer Fravær, sygemeldinger

5 Tegn på konflikt Tegn på konflikt i gruppen Hovedrysten, rullen med øjnene når andre taler Resultatløse møder Medarbejdere der ”angriber” hinandens synspunkter, før der er talt færdig Kolleger som ikke vil på vagt med hinanden

6 Konflikttrappe REFERENCER

7 SUMMEN 2 OG 2 – 10 MINUTTER: HVAD ER GOD OMGANGSTONE HOS OS? HVOR SKAL VI PASSE PÅ?

8 FÆLLES DRØFTELSE AF GOD OMGANGSTONE REPRÆSENTANT FOR TRIO TAGER NOTER 8 25-09-2016

9 Forventningsafstemning Det er vigtigt, at alle er enige om, hvad man forventer af hinanden i situationer med uenigheder og konflikter I skal derfor tale om jeres forventninger I skal gøre dette over 2 omgange: –Først skal I tale om forventninger til jer selv og jeres kolleger –Så skal I tale om forventninger til ledelsens håndtering Resultatet af jeres arbejde vil blive en del af de endelige spilleregler

10 1. Gruppearbejde: Forventninger til os selv og til kolleger ? minutter Når der er risiko for konflikt – hvilke forventninger har jeg så: Til mig selv: –Forsøger at finde tilbage til sagen? –Drøfter det evt. med en kollega? –Vender tilbage til rette vedkommende Til mine kolleger: –Blander sig? –Gør ledelsen opmærksomme på problemerne? Skriv resultatet af jeres drøftelser ned på en Flip Over. Denne afleveres til mødelederen efter mødet.

11 11 25-09-2016 Opsamling på 1. Gruppearbejde - ? minutter

12 12 25-09-2016 Fælles drøftelse: Hvornår skal ledelsen involveres? ? minutter

13 2. Gruppearbejde: Forventninger til vores ledelse ? minutter Når vi har brug for hjælp til at håndtere konflikten – hvilke forventninger har vi så til vores ledere: –At de undersøger? –At de handler? –At de følger op? Hvilket ansvar har vi som medarbejdere i denne del af processen? Skriv resultatet af jeres drøftelser ned på en Flip Over. Denne afleveres til mødelederen efter mødet.

14 14 25-09-2016 Opsamling på 2. Gruppearbejde -? minutter

15 Afrunding af mødet TRIO arbejder videre med resultaterne af dagens arbejde På næste møde vil udkastet til spilleregler blive præsenteret

16 16 25-09-2016 Udarbejdelse af spilleregler for god omgangstone og håndtering af konflikter: 2. møde Anbefalet varighed: 1 time

17 17 25-09-2016 Præsentation af udkast til spilleregler

18 18 25-09-2016 ”Indsæt udkast til spilleregler”

19 Gruppedrøftelse ? minutter Brug 5 minutter på at læse udkastet igennem Drøft efterfølgende i gruppen: -Hvad synes vi bedst om? -Hvad mangler vi? -Hvordan skal spillereglerne gøres værdifulde for os? Skriv resultatet af jeres drøftelser ned på en Flip Over. Denne afleveres til mødelederen efter mødet.

20 20 25-09-2016 Opsamling på gruppearbejdet

21 Afrunding af mødet Jeres input vil blive indarbejdet i den endelige udgave Den endelige udgave vil blive præsenteret d. ???


Download ppt "Udarbejdelse af spilleregler for god omgangstone og håndtering af konflikter 1. møde Anbefalet varighed: 2 – 2½ timer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google