Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

 Engelsk er et valgfag – det strækker sig fortrinsvis over sammenlagt 10 dage fordelt over de første to skoleperioder  Det betyder, at du har mulighed.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: " Engelsk er et valgfag – det strækker sig fortrinsvis over sammenlagt 10 dage fordelt over de første to skoleperioder  Det betyder, at du har mulighed."— Præsentationens transcript:

1  Engelsk er et valgfag – det strækker sig fortrinsvis over sammenlagt 10 dage fordelt over de første to skoleperioder  Det betyder, at du har mulighed for at vælge engelsk fra, hvis du har behov for at bruge mere tid på dine grundfag eller områdefag, eller hvis du har store udfordringer med dansk. Velkommen til engelsk på D-niveau

2  Engelsk på D niveau er adgangsgivende til bl.a. sygeplejskeuddannelsen  At få dokumentation på at du faktisk allerede kan engelsk på niveau D, hvis du f.eks. har engelsk som 2. sprog eller fra anden uddannelse, men mangler dokumentation Hvorfor vælge engelsk?

3  Der er pt. 21 fagmål for faget engelsk: Kommunikation:  1. Eleven kan forstå indholdet af talt fremmedsprog om alsidige emner.  2. Eleven kan forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige emner.  3. Eleven kan udtrykke sig mundtligt med præcision i et sammenhængende sprog med alsidigt ordforråd inden for varierede emner. Fagmålene i engelsk

4  4. Eleven kan redegøre mundtligt for indholdet af de væsentlige informationer i forskellige teksttyper.  5. Eleven kan redegøre for, forklare og uddybe et forberedt stofområde.  6. Eleven kan deltage aktivt i samtaler og diskutere alsidige emner.  7. Eleven kan udtrykke sig skriftligt med præcision og i et sammenhængende sprog tilpasset alsidige emner og kontekster. Fagmålene i engelsk

5  8. Eleven kan anvende, bearbejde og kommentere viden og informationer skriftligt inden for alsidige emner, tekster og situationer.  9. Eleven kan anvende multimodale medier, dvs. ord, billeder, film, animation og lyd til at kommunikere mundtligt med sikkerhed. Kommunikationsstrategier:  10. Eleven kan vælge og anvende lytte- og læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, situation og formål. Fagmålene i engelsk

6  11. Eleven kan vælge hensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber og synonymer.  12. Eleven kan vælge skrivestrategier efter skriveformål, herunder anvende viden om skriveprocessens faser.  13. Eleven kan anvende fagets hjælpemidler hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik, stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning og tekstproduktion.

7  14. Eleven kan anvende informationer og kilder selvstændigt og kritisk. Sprog Sprogtilegnelse:  15. Eleven kan anvende et præcist og alsidigt ordforråd inden for relevante emner.  16. Eleven kan udtale fremmedsproget klart, tydeligt og præcist med et alsidigt ordforråd inden for varierede emner og kontekster. Fagmålene på engelsk

8  17. Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig og effektiv kommunikation følges med en høj grad af korrekt sprogbrug.  18. Eleven kan anvende væsentlige regler for opbygning af tekster med sans for struktur og sammenhæng inden for relevante genrer, tekster og medier i erhverv, uddannelse og samfund samt almene og personlige forhold. Fagmålene på engelsk

9 Kultur- og samfundsforhold:  19. Eleven kan opnå, anvende og redegøre for viden om adfærd, normer og værdier hos brugere af fremmedsproget i erhverv, samfund og i personlige og almene sammenhænge.  20. Eleven kan drage sammenligninger og redegøre for forskelle mellem egen kultur og andres kultur. Fagmålene på engelsk

10  21. Eleven kan anvende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel. Fagmålene i engelsk

11  Der er eksamen i engelsk, hvis faget bliver udtrukket.  Du får en delkarakter i 1. og 2. skoleperiode, og når faget afsluttes får du en standpunktskarakter, som overføres til dit eksamensbevis, såfremt engelsk ikke bliver udtrukket til eksamen. Din karakter i engelsk har derfor betydning i forhold til dit samlede karaktergennemsnit. Der er eksamen i engelsk

12  Vi arbejder med tekster, film og opgaver, der er relevant i forhold til den øvrige undervisning i uddannelsen.  Fra 2. skoleperiode har vi forhåbentlig adgang til en digital portal med forskelligt materiale. Præsentation af materialer

13  Det overordnede formål er, at du bliver i stand til at anvende et rimeligt varieret sammenhængende engelsk hensigtsmæssigt i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge.  Samt udvikler og styrker dine interkulturelle kompetencer. Formålet med undervisningen

14  Du dokumenterer dit arbejde ved at samle dit materiale i en arbejdsportefolio på Skoleblogs  Du sørger for at deltage ved oplæg og aktiviteter på engelsk  Du søger vejledning og præsenterer dine tekster /opgaver for din engelsklærer Hvordan skal jeg arbejde med engelsk?

15  Alt hvad du skriver på engelsk - for eksempel:  Digte  Små noveller  Resume af bøger eller film  Besvarelser af opgaver  Logbogsrefleksioner Hvad kan jeg samle i min engelske arbejdsportfolio

16  Der er ikke fastsat et bestemt antal sider, men ca. 1-2 A4 sider pr. skoleperiode  Du skal selv sørge for løbende at søge vejledning hos din engelsklærer og at få præsenteret dit materiale på engelsk for din engelsklærer  Det vil sige både i 1., 2. og evt. 3. skoleperiode Hvor meget skriftligt materiale skal jeg lave i engelsk?

17  Jeg igangsætter aktiviteter omkring faget som kan sætte dig i gang med at skrive, læse, tale og høre engelsk  Jeg taler med dig omkring sprog og indhold i de tekster du viser mig, det foregår i værkstedet og på engelsk  Vi skal have et rart og trygt arbejdsrum, hvor vi tør fejle og afprøve hypoteser omkring sproget. Hvad kan jeg forvente af min engelsklærer?


Download ppt " Engelsk er et valgfag – det strækker sig fortrinsvis over sammenlagt 10 dage fordelt over de første to skoleperioder  Det betyder, at du har mulighed."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google