Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skulder Anatomi - Syndromer - Undersøgelse - Praktik

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skulder Anatomi - Syndromer - Undersøgelse - Praktik"— Præsentationens transcript:

1 Skulder Anatomi - Syndromer - Undersøgelse - Praktik
DSMM Basiskursus Skulderen: Anatomi, Biomekanik & Syndromer Skulder Anatomi - Syndromer - Undersøgelse - Praktik Soos

2 Dorsale muskler M. trapezius M. levator scapula DSMM Basiskursus
Skulderen: Anatomi, Biomekanik & Syndromer Dorsale muskler M. trapezius M. levator scapula Der er overordnet tre grupper af muskler: Dorsal gruppe, ventral gruppe, rotator cuff. M. levator scapula: U: Med. Scapula opadtil, I: Proc. trans. C1-C4 Soos Speam, skulder 2016

3 Ventrale muskler M. pectoralis minor DSMM Basiskursus
Skulderen: Anatomi, Biomekanik & Syndromer Ventrale muskler U Proc. coracoideus. I: Costa 2-4 M. pectoralis minor Soos Speam, skulder 2016

4 Rotator cuff DSMM Basiskursus
Skulderen: Anatomi, Biomekanik & Syndromer Rotator cuff Stabiliserer skulderleddet M. supraspinatus: U: Fossa supraspinata M. infraspiunatus: U: Fossa infraspinata Soos Speam, skulder 2016

5 Bursa subacromialis Speam, skulder 2016

6 Skulder Anatomi - Syndromer - Undersøgelse - Praktik
DSMM Basiskursus Skulderen: Anatomi, Biomekanik & Syndromer Skulder Anatomi - Syndromer - Undersøgelse - Praktik Soos

7 Allan, sygehistorie, anamnese
DSMM Basiskursus Skulderen: Anatomi, Biomekanik & Syndromer Allan, sygehistorie, anamnese Allan, 80 år Smerter i skulderen og lateralt proximalt på overarmen igennem to måneder Opstået efter at have klippet hæk Kendt CVD Soos Speam, skulder 2016

8 Helle, sygehistorie, anamnese
Helle 41 år Smerter med. på overarmen igennem to måneder Ingen traumer Ellers rask Speam, skulder 2016

9 Vigtigste årsag til skuldersmerter
DSMM Basiskursus Skulderen: Anatomi, Biomekanik & Syndromer Vigtigste årsag til skuldersmerter Muskulær ubalance Soos Speam, skulder 2016

10 Periartrosis humeroscapularis Bursit Artrose, sjælden Artrit, sjælden
DSMM Basiskursus Skulderen: Anatomi, Biomekanik & Syndromer Periartrosis humeroscapularis Bursit Artrose, sjælden Artrit, sjælden Refered pain Neoplasmer NB KAPSULÆRT MØNSTER: Ved normal udadrotation er der ingen intraartikulær lidelse Soos Speam, skulder 2016

11 Triggerpunkter Et hyperirritabelt fokus i en muskel, som foruden lokal ømhed kan være årsag til meddelt/forskudt smerte M. supraspinatus Speam, skulder 2016

12 Triggerpunkter Speam, skulder 2016

13 M. subscapularis M. infraspinatus M. teres major M. pectoralis minor
Speam, skulder 2016

14 Skulder Anatomi - Syndromer - Undersøgelse - Praktik
DSMM Basiskursus Skulderen: Anatomi, Biomekanik & Syndromer Skulder Anatomi - Syndromer - Undersøgelse - Praktik Soos

15 Undersøgelse Inspektion Palpation
DSMM Basiskursus Skulderen: Anatomi, Biomekanik & Syndromer Undersøgelse Inspektion Palpation Test af bevægelighed, passiv og aktiv, mod modstand Særlige undersøgelser Husk m. pectoralis minor Speam, skulder 2016 Soos

16 Skulderundersøgelse Inspektion Konfiguration Atrofi
Speam, skulder 2016

17 Skulderundersøgelse Palpation Art. sternoclaviculare
Art. arcromioclaviculare Processus coracoideus Caput humeri / Art. glenohumerale Tuberculum minus et majus Tendinis m. biceps brachii Acromion - bagerste hjørne Spina scapula Margo medialis scapulae Angulus inferior scapulae Speam, skulder 2016

18 Praktik, skulderundersøgelse
DSMM Basiskursus Skulderen: Anatomi, Biomekanik & Syndromer Praktik, skulderundersøgelse Inspektion Palpation Art. sternoclaviculare Art. arcromioclaviculare Proc. coracoideus Caput humeri / Art. glenohumerale Tuberculum minus et majus Tendinis m. biceps brachii Acromion - bagerste hjørne Spina scapula Margo medialis scapula Angulus inf. scapula Laves i fællesskab Speam, skulder 2016 Soos

19 Skulderundersøgelse Test af bevægelighed Humeroscapulær rytme
DSMM Basiskursus Skulderen: Anatomi, Biomekanik & Syndromer Skulderundersøgelse Test af bevægelighed Humeroscapulær rytme Forsidestrukturer Bagsidestrukturer Flexion, extension, abduktion, adduktion, indadrotation, udadrotation, elevation – aktiv og passiv Rotator cuff muskler: Aktiv, passiv og mod modstand Screening: Ved helt normal humeroscapulær rytme foreligger der næppe et skulderproblem Speam, skulder 2016 Soos

20 Humeroscapulær rytme DSMM Basiskursus
Skulderen: Anatomi, Biomekanik & Syndromer Humeroscapulær rytme Soos Speam, skulder 2016

21 Forsidestrukturer Speam, skulder 2016

22 Bagsidestrukturer Speam, skulder 2016

23 Flexion Speam, skulder 2016

24 Extension Speam, skulder 2016

25 Abduktion Speam, skulder 2016

26 Adduktion Speam, skulder 2016

27 Udadrotation Speam, skulder 2016

28 Indadrotation Speam, skulder 2016

29 Isometrisk rotator cuff test
DSMM Basiskursus Skulder Praktik Isometrisk rotator cuff test Abduktion (scapulaplan), m. supraspinatus Udadrotation, m. infraspinatus Indadrotation, m. subscapularis Udadrotation på 60° abduceret og 30° flekteret arm, m. teres minor Side 229, tekst Soos Speam, skulder 2016

30 Isometrisk rotator cuff test m. supraspinatus
DSMM Basiskursus Skulder Praktik Isometrisk rotator cuff test m. supraspinatus Soos Speam, skulder 2016

31 Isometrisk rotator cuff test m. subscapularis
DSMM Basiskursus Skulder Praktik Isometrisk rotator cuff test m. subscapularis Soos Speam, skulder 2016

32 Isometrisk rotator cuff test m. infraspinatus
DSMM Basiskursus Skulder Praktik Isometrisk rotator cuff test m. infraspinatus Soos Speam, skulder 2016

33 Isometrisk rotator cuff test m. teres minor
DSMM Basiskursus Skulder Praktik Isometrisk rotator cuff test m. teres minor Soos Speam, skulder 2016

34 Demonstration, skulderundersøgelse Bevægelighed
Humeroscapulær rytme Forsidestrukturer Bagsidestrukturer Flexion, extension, abduktion, adduktion, udadrotation, indadrotation, elevation (passiv, aktiv) Rotator-cuff muskler (passiv, aktiv, mod modstand) Speam, skulder 2016

35 Praktik, skulderundersøgelse Bevægelighed
Humeroscapulær rytme Forsidestrukturer Bagsidestrukturer Flexion, extension, abduktion, adduktion, udadrotation, indadrotation, elevation (passiv, aktiv) Rotator-cuff muskler (passiv, aktiv, mod modstand) Speam, skulder 2016

36 Skulderundersøgelse Særlige undersøgelser Instabilitet Impingementtest
Yergassons test Crossovertest Tændingsmønster Speam, skulder 2016

37 Instabilitet Test for superior instabilitet, sulcus test
Test for anterior/posterior instabilitet Speam, skulder 2016

38 Instabilitet Apprehension test Speam, skulder 2016

39 Instabilitet Test for funktionel løshed og kapselskade
”Apprehension” test ”Relocation” test Speam, skulder 2016

40 Impingementtest Speam, skulder 2016

41 Test for bicepstendinit
DSMM Basiskursus Skulder Praktik Test for bicepstendinit Yergassons test Flexion og supination mod modstand Soos Speam, skulder 2016

42 Test af AC led Crossovertest Speam, skulder 2016

43 SC- og AC-led Speam, skulder 2016

44 Tændingsmønster Normalt mønster: M. supraspinatus aktiveres før m. deltoideus Dette bevirker, at caput humeri trækkes ind i cavitas glenoidalis Ved udtrætning af m. supraspinatus aktiveres m. deltoideus først, hvorved caput humeri trækkes op mod acromion og medfører smerter Speam, skulder 2016

45 Tændingsmønster Speam, skulder 2016

46 Demonstration, skulderundersøgelse Særlige undersøgelser
Instabilitet: Sulcustegn AP instabilitet Apprehensiontest Impingementtest Test af m. biceps brachii – Yergassons test Crossover test Tændingsmønster (m. supraspinatus i forhold til m. deltoideus) Speam, skulder 2016

47 Praktik, skulderundersøgelse Særlige undersøgelser
Instabilitet: Sulcustegn AP instabilitet Apprehensiontest Impingementtest Test af m. biceps brachii – Yergassons test Crossover test Tændingsmønster (m. supraspinatus i forhold til m. deltoideus) Speam, skulder 2016

48 Praktik, skulderundersøgelse
DSMM Basiskursus Praktik, skulderundersøgelse Skulder Praktik Inspektion Palpation Humeroscapulær rytme Forsidemuskulatur Bagsidemuskulatur Flexion, extension, udadrotation, indadrotation, elevation (passiv, aktiv) Rotator-cuff muskler (passiv, aktiv, mod modstand) Instabilitet: Sulcustegn, AP instabilitet, apprehensiontest Impingementtest Test af m. biceps brachii Crossover test Tændingsmønster Behandling Øvelser (kasseøvelse, supraspinatus, pectoralis minor, kombineret skulderøvelse) Forsidemuskulatur Bagsidemuskulatur Humeroscapulær rytme Stabilitet i skulderbæltet M. supraspinatus M. subscapularis Impingement M. biceps brachii M. infraspinatus M. teres minor Soos AC-led Tændingsmønster

49 Allan, sygehistorie, undersøgelse
Normal konfiguration Normal springing af forreste strukturer Nedsat aktiv abduktion til 100 grader, fri passiv abduktion. Let nedsat indadrotation og udadrotation Ømhed ved belastning af m. supraspinatus, forkert tændingsmønster Neg. impingement test, neg. Yergassons test, neg. apprehensiontest Speam, skulder 2016

50 Helle, sygehistorie, undersøgelse
Normal konfiguration Fremadføring af armen ved testning af humeroscapulær rytme Nedsat springing af forreste strukturer sin. Palpationsømhed sv.t. ve. m. pectoralis minor Øvrige bevægelser normale. Ingen smerter ved isometrisk testning af rotatorcuffens muskulatur. Neg. impingement test og apprehension test. Normalt tændingsmønster Speam, skulder 2016

51 Allan, sygehistorie, behandling
Overbelastet m. supraspinatus Ikke effekt af UL ved fys. Instrueres i øvelser for tænding og træning af m. supraspinatus Speam, skulder 2016

52 Tændingsøvelse af supraspinatus
Først kasseøvelse for at bringe scapula distalt Fiksér afficerede hånd på ryggen med modsatte hånd Træk afficerede arm lateralt, isometrisk mod modhold i 2 sekunder Gentag 10 gange i 5 serier Speam, skulder 2016

53 Træning af m. supraspinatus
Speam, skulder 2016

54 Helle, sygehistorie, behandling
Stram m. pectoralis minor Manuel behandling Udstrækning, skammekrogen Speam, skulder 2016

55 Udspænding af pectoralis minor
Speam, skulder 2016

56 Skulder, øvelser Kasseøvelse Kombineret skulderøvelse
Supraspinatus træning Skammekrogen (m. pectoralis minor) Speam, skulder 2016

57 Praktik, skulderundersøgelse
DSMM Basiskursus Praktik, skulderundersøgelse Skulder Praktik Inspektion Palpation Humeroscapulær rytme Forsidemuskulatur Bagsidemuskulatur Flexion, extension, udadrotation, indadrotation, elevation (passiv, aktiv) Rotator-cuff muskler (passiv, aktiv, mod modstand) Instabilitet: Sulcustegn, AP instabilitet, apprehensiontest Impingementtest Test af m. biceps brachii Crossover test Tændingsmønster Behandling Øvelser (kasseøvelse, supraspinatus, pectoralis minor, kombineret skulderøvelse) Forsidemuskulatur Bagsidemuskulatur Humeroscapulær rytme Stabilitet i skulderbæltet M. supraspinatus M. subscapularis Impingement M. biceps brachii M. infraspinatus M. teres minor Soos AC-led Tændingsmønster


Download ppt "Skulder Anatomi - Syndromer - Undersøgelse - Praktik"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google