Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bækkenet og hofteregionen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bækkenet og hofteregionen"— Præsentationens transcript:

1 Bækkenet og hofteregionen
Af Jan Lasota MT-D.Ac

2 Pelvis Pelvis er sammensat af 3 knogler, 2 hofteben og et korsben.
Pelvis skaber støtte for columna og 2 ledskåle for de 2 ben. Foreskellen mellem mand og kvinde er størst her.

3 Pelvis Pelvis er sammensat af 3 articulationer, 2 synoviale led (ægte led) de såkaldte SI-led, og et uægte led bruskled (symfyse). Tilsammen danner de 3 knogler og de 3 led en ring. Ringen beskytter organer og danner fødselskanal. SI-led Symfyse

4 Pelvis Pelvis er bredt og fladt hos en kvinde og smalt og højt hos en mand. Pelvis overfører kropsvægten i siddende stilling til columna. Dette øger trykket med ca. 20 % på columna.

5 Os coxae De 2 hofteben benævnes os coxae.
Os coxa er oprindeligt 3 separate knogler, først ved års alderen er de sammenvokset til én knogle. De har en ledskål lateralt og en stor flade medialt til beskyttelse af primært tarme og underliv. Os coxae inddeles efter de 3 knogler er vokser sammen. Os coxae set anterior lateralt fra

6 Os coxae Os coxa opdeles i: Os ilium (tarmbenet) Os pubis (skambenet)
Os ischii (sædebenet) De er vokset sammen i hofteskålen. Os coxae set anterior lateralt fra

7 Os coxae Os coxa opdeles i: Os ilium (tarmbenet) Os pubis (skambenet)
Os ischii (sædebenet) De er vokset sammen i hofteskålen. Os ilium Os pubis Os ischii Os coxae set posterior lateralt fra

8 Os ilium Cista iliaca SIPS = Spina iliaca posterior superior
Udspring for sædemuskulaturen SIAS = Spina iliaca anterior superior SIAI = Spina iliaca anterior inferior Acetabulum

9 Os pubis Ramus superior Corpus pubica Ramus inferior

10 Os ischii Corpus ossis ischii Ramus ossis ischii Tuber ischiadicum

11 Acetabulum Acetabulum er ledskålen i hoften.
Der er ossiøs sikring bagud. Alle ligamenter løber fortil Acetabulum

12 Os femoris Os femoris er kroppens længste rørknogle.
Udgør 20 % af legemetslængden. Distale epifyseskive er 90% aktiv. Den er næsten rund, men med en kant posterior der skaber stivhed i anterior og posterior retning.

13 Os femoris Caput femoris Collum femoris Trochanter major
Trochanter minor Femur set anterior fra

14 Os femoris Mediale femur condyl Mediale femur epicondyl
Laterale femur condyl Laterale femur epicondyl Fossa intercondylaris

15 Art coxae Art. coxae er et kugleled.
Er meget stabil, trods god bevægelighed. Har en ledlæbe (labrum acetabuli). Er stabiliseret af 4 ligg.

16 Art coxae Acetabulum. Caput femoris. Collum femoris. Corpus femoris

17 Inklinationsvinklen For at afgive noget stres under gang og løb, mens der samtidig overføres en vis vægt ind i pelvis er femur bukket. Denne vinkel kaldes inklinationsvinklen. Som nyfødt er vinklen meget stor (ca.150 grader) og man taler her om coxae valgus. Ved en olding er vinklen faldet sammen (under 110 grader) og her kaldes det for coxae varus.

18 Inklinationsvinklen Valgus er en for stor vinkel, målt medialt fra.
Varus er en for lille vinkel målt medialt fra. Alle forstørrede eller formindskede vinkler benævnes for valgus og varus, og måles altid fra medialsiden overalt på kroppen. En normalvinkel er ikke mere eller mindre end 10 grader fra normalen. Den normale vinkel i coxae hedder inklinationsvinklen.

19 Inklinationsvinklen For at måle en vinkel kræver det 2 vinkelben:
Den ene i en lige linie i collum femoris og den anden i en lige linie i corpus femoris. Normalvinkel er på 125 grader.

20 Art coxae stabilitet Labrum acetabuli, der virker som bevægelig ledskål. Zona orbicularis, er mellemstation for ligg. samt holder caput inde til acetabulum. Ligger profundt for de 3 ligg.

21 Art coxae stabilitet Lig. iliofemorale. Lig. pubofemorale.
Lig. ischifemorale. Alle 3 ligg. har mellemstation i zona orbicularis. Art. coxae set anteriort fra.

22 Art coxae stabilitet Lig. iliofemorale. Lig. ischifemorale
Art. coxae set posteriort fra

23 M. gluteus maximus

24 Musculus gluteus medius

25 Musculus gluteus minimus

26 Musculus piriformis

27 Pes anserinus 3 muskler inserer samme sted men udspringer længst muligt væk. Dette virker som 3 barduner der skaber stabilitet i art. coxae.

28 Musculus sartorius

29 Musculus tensor fasciae latae

30 Tractus iliotibialis M. tensor fasciae latae M. gluteus maximus

31 Musculus adduktor longus

32 Musculus gracillis


Download ppt "Bækkenet og hofteregionen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google