Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SKULDERUNDERSØGELSE OG UDREDNING - er det så svært?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SKULDERUNDERSØGELSE OG UDREDNING - er det så svært?"— Præsentationens transcript:

1 SKULDERUNDERSØGELSE OG UDREDNING - er det så svært?
Beskrivelse af skulderpatologi Gruppering Undersøgelsesmetoder Behandling konservativ/operativ Henvisning: Diskussion ”Den gode henvisning”- set med mine øjne!

2 GRUPPERING ROTATOR CUFF LÆSIONER SKULDERLUKSATION IMPINGEMENT
BICEPS SENE PATOLOGI FROZEN SHOULDER

3 Rotator cuff læsioner Læsioner på traumatisk eller degenerativ basis. Skuldermuskler: ”Eksterne muskler”- M. Deltoideus, M. Teres Major. Rotator cuff: Subscapularis - Indadrotator Supraspinatus - Abduktion, holder caput mod cavitas Infraspinatus - Udadrotator Teres Minor - Udadrotator

4 HYPPIGSTE TRAUME MEKANISME
Fald hvor der gribes ud, med deraf følgende træk i armen. ”Uventet” tyngde ved løft I forbindelse med luksation. Skelnen mellem en i forvejen degenereret skulder og den unge stærke skulder, idet tidshorisonten for behandling er forskellig.

5 HYPPIGSTE LÆSION Supraspinatus Subscapularis Følger:
Akut nedsat aktiv bevægelighed, hovedsageligt indenfor aktuelle muskels område. Smerter.

6 SKULDERLUKSATION Første gangs traumatisk - alle
Habituel skulderluksation - yngre Subluksation(hypermobilitet) – yngre, kvinder Følger (efter reponering): Instabilitet og smerter, evt. artrose på længere sigt.

7 IMPINGEMENT Ossøs Bursitis subacromiale
Tendinitis; supraspinatus, infraspinatus Årsag: AC-leds artrose, irritativ tilstand i rotator cuff., sequelae til mindre rotatorcuff tear. Følger: Smerter ved løft af arm over skulderhøjde, evt. også smerter i hvile og om natten.

8 BICEPS SENE PATOLOGI Ruptur caput longum, akut/degenerativ
Luksation/subluksation Årsag: Løft eller træk . Evt. kombineret med rotator cuff læsion. Følger: ”Skipper Skræk arm” ved akut ruptur. Nedsat fleksion, smerter sv.t. sulcus, evt. fornemmelse af klik ved rotation.

9 FROZEN SHOULDER Symptom kompleks med udtalte subakut indtrædende smerter, med deraf følgende nedsat bevægelighed(smertebetinget) i alle planer. Over tid reduceres smerterne og der indtræder en stivhed i leddet, som følge af kapselskrumpning. Årsag: Langvarig skulderproblematik fx impingement, kirurgi, idiopatisk.

10 UNDERSØGELSESMETODER UDREDNING
Specifikke tests: Rotator cuff: Droparm, manglende evne til at holde abduktion(supraspin.), manglende evne til at holde i udadrotation(infraspin.), manglende evne til at holde hånd i lænderyg(indadrotation=subscapularis) Labrum test(seq. luksation): O`Brian , forreste apprehension, positiv relocation.

11 UNDERSØGELSESMETODER UDREDNING
Impingement: Hawkin`s test, injektions test, positiv smertebue (painful arc). AC-leds artrose: Pos. Cross-over test. Biceps sene patologi: Yergerson`s test, instabilitets test af caput longum i sulcus

12 BILLEDDIAGNOSTIK Konventionel røngten(ac-ledsartrose, acromion type II-III) UL-scanning( rotator cuff, impingement) MR-scanning(rotatorcuff) MR-artrografi(labrum)

13 BEHANDLING Rotator cuff: Akut , < 65 år = suturering indenfor 6-8 uger Degenerativ m. smerter = dekompression, bicepssene tenotomi / konservativ. Henvises hvis smerterne ikke aftager til acceptabelt niveau.

14 SKULDERLUKSATION gang traumatisk:
Konservativ, hvis ingen mistanke om større avulsion fra cavitas(bony Bancard) . Fix. Mitella 1-3 uger, fysioterapi. Ved samtidig fraktur i cavitas evt. operation Habituel skulderluxsation: Ved manglende effekt af træning(= fortsat smerter el. instabilitetssymp.) eller højt demand =stabiliserende opr.

15 IMPINGEMENT 50/50 KONSERVATIV= Nedadstabiliserende træning via fysioterapeut + subacromiel blokade 2-3 stk. med 6 ugers interval. Information til pt. om den gode prognose, men samtidig viden/erkendelse af at der vil være tendens til fortsat smerter/ irritation ved overbelastning. OPERATIV= Dekompression, AC.-leds resektion, genoptræning 3-4 mdr. Samme information som ovenstående.

16 BICEPSSENE PATOLOGI Tendinit = konservativ evt. blokade Degeneration evt. partiel ruptur = tenotomi Luxation = tenodese, > 60 tenotomi.

17 FROZEN SHOULDER Primært smertebehandling, dvs. NSAID(1 x 3 dgl.) og blokade(1-2 over 1-2 uger) 2-3 uger fortsat smerte behandling, begyndende fysioterapi, passivt ledede øvelser 4-5 uger fortsat smerte behandling, aktivt ledede øvelser hvis muligt Hvis kapselstramning trods relevant behandling primært, kan der foretages operativ kapselrelease.

18 HENVISNING HØJRE/VENSTRE Anamnese akut traume/gradvis historik
Radiologi rgt.? UL ? Tidligere Hvor? ASA klassifikation HØJRE/VENSTRE

19 HENVISNING Hvem akut? Luksation- der ikke går på skadestue! Hvem subakut? Rotatorcuff læsion < 65 år hvis tidligere rask skulder. Bedste resultat ved operation indenfor 6-8 uger efter traume. AC-leds luxation grad IV, ingen helingsmulighed

20 HENVISNING ikke akut Følgende kan behandles i praksis primært: Impingement blokade + fys. Biceps tendinit ” Supraspinatus tendinit ” Følgende henvises til træning og artroskopisk amb.: Habituel skulderluksation

21 SPØRGSMÅL Hvor mange kan lægge en subacromiel blokade?

22 SPØRGSMÅL Hvad ønsker I for vores fælles patienter?

23 HENVISNING Stort ønske: Alle patienter(fraset luxation) har fået taget røngten og fået foretaget UL-scanning før henvisning. Hvorfor: Letter patientens forløb, idet hurtigere diagnosticering og planlægning af behandling kan iværksættes. FUS . ASA klassifikation påført henvisning


Download ppt "SKULDERUNDERSØGELSE OG UDREDNING - er det så svært?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google