Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Repetition - albueregionen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Repetition - albueregionen"— Præsentationens transcript:

1 Repetition - albueregionen
Antebrachii Art. Cubiti Muskler antebrachii

2 Knogler?

3 Knogler Humerus (overarmsknoglen) Ulna (albuebenet)
Distale del er affladet forfra-bagtil. Består af et ledhoved, condylus humeri Fremspring trochlea humeri og capitulum humeri – optager underarmens fremspring fra underarmen. Tillader ekstension /fleksion albue 2 fremspring; epicondylus medialis humeri og epicondylus lateralis humeri. Tjener til udspring for underarmens muskler. Tennisalbue/golfalbue? Ulna (albuebenet) Olecranon, proc. Coranoideus, tub. ulnae Proc. Styloideus De to epikondyler og olecranon danner retvinklet trekant Radius (spolebenet) Caput radii, tub. Radii Collum radii Circumferentia articularis Fascies articularis carpalis radii Processus styloideus radii

4 Regio cubitalis ant/post
I den forreste albueregion findes der en fordybning der kaldes fossa cubitalis Fossa cubitalis er den trekantede fordybning, som ligger mellem m. brachioradialis og m. pronator teres. Regionen indeholder bicepssenen, a brachialis og n. medianus. Kan alle palperes.

5 Led i albuen? Hvilke led? Ledtype? Bevægelser i leddet?

6 Led – samlet art. cubiti Art. Humeroulnaris Art. Humeroradialis
Hængselled Ekstension/fleksion Let valgusstilling Hoved: trochlea tali Skål: incisura trochlearis Fossa coranoidea og fossa olecranii Art. Humeroradialis Kugleled Ekstension, fleksion, supination/pronation Ledhoved: Capitulum humeri Skål: foveae articularis Art. Radioulnaris proximalis Drejeled Rotation mellem de to knogler Led hoved: Circumferentia articularis i osteofibrøs ring Ledskal: incisura radialis (1/4 af omkredsen)

7 Og så det uægte led?

8 Og så det uægte led? Membrana interossea antebrachii Funktion?
Fibre skråt nedad og medialt fra radius til ulna

9 Ligamenter? Lateralt? Medialt?

10 Ligamenter Lig. Collaterale ulnare På medialsiden af albueleddet
Albuens vigtigste, vifteformet, 3 dele Hindrer valgusstilling Lig. Collaterale radiale På lateralsiden af albueleddet. Fra humerus laterale epikondyl, distalt til lig. Annulare radii – ikke direkte på radius. Hvorfor? Hindrer varusstilling, med hjælp fra m. anconeus Lig. Anulare radii Ringformet omkring radius. Strop Hindrer distal forskydning af radii (eks ved træk i arm)

11 Fascier Fascia brachii Fascia antebrachii
Muskulaturen i overarmen er omgivet af en rørformet skede, fascia brachii, som både proximalt og distalt overgår til de tilstødende fascier. Fra denne fascie skrækker sig på hver side nedadtil et septum intermusculare, der deler overarmsmusklerne i en bageste og en forreste loge (compartment) Septum intermusculare mediale og laterale bruges til muskeludspring i overarmen. Fascia antebrachii En fortsættelse af fascia brachii. Danner en rørformet skede om underarmens muskulatur, der også bruges til muskeludspring. Hæfte i bagsiden af ulna, margo posterior ulnae og sender små bindevævsstrøg ind mellem musklerne. Gør at musklerne kommer til at ligge i små separerede loger, der spidser til proximalt. Denne tilspidsning og samling af bindevævsbladene giver en fælles senestrop for hhv. ekstensorerne og fleksorerne. Senestroppen benævnes caput commune fleksorum og caput commune ekstensorum.

12 Fleksor- og ekstensor retinaklet
Retinaculum extensorum Fascia antebrachii danner på dorsalsiden en seneslynge, der sørger for at nedbinde underarmens ekstensormuskler til underarmens knogler. Denne benævnes retinaculum extensorum. Retinaculum flexorum Seneslynge på palmarsiden af håndleddet, hvis funktion det er at nedbinde fleksorerne til knoglerne. Omslutter desuden sulcus carpi og benævnes her canalis carpi. I canalis carpi løber alle fleksorsenerne til fingrene og desuden håndleddets fleksor/ekstensor samt den meget vigtige n. medianus.

13 Bursae Bursa subcutanea olecranii
En slimsæk, der ligger lige under huden ud for olecranon. Sørger for beskyttelse af den meget udsatte knoglespids.

14 Muskler? Muskelnavn? Udspring/hæfte? Funktion?

15 M. Biceps brachii Udspring Insertion Funktion
Caput longum: tub. supraglenoidale Caput breve: proc. coracoideus Insertion Fælles insertionssene på tuberositas radii (stærkeste) og bagfladen af ulna (aponeurosis m. bicipitis brachii) Funktion Fleksion af art. Cubiti (art. Humeroradialis) Supination i art. Radioulnaris proximalis Caput longum desuden fleksion i art humeri.

16 M. brachialis Udspring Insertion Funktion
Den distale 2/3 af humerus med et stort udspring der dækker forfladen af humerus. Forløber distalt. Insertion Tuberositas ulnae Funktion Fleksion i art. Cubiti (agonist)

17 M. Triceps brachii Udspring Insertion Funktion Caput longum
Caput breve Caput laterale Insertion Olecranon Funktion Agonist i ekstension af art. Cubiti Synergist i ekstension af art. Humeri.

18 M. anconeus Udspring Insertion Funktion Epicondylus laterale humeri
(det fjerde hoved af m. triceps) Insertion Laterale rand af olecranon og bagfladen af ulna Funktion Ekstenderer i albueleddet

19 Underarmens ekstensor/supinator gruppe
M. brachioradialis M. extensor carpi radialis logus M. extensor carpi radialis brevis M. extensor digitorum

20 M. brachioradialis Udspring Insertion Funktion
Septum intermusculare lateralis og margo lateralis humeri. Insertion Proc. Styloideus radii Funktion Fleksion i art. Cubiti Sætter underarmen i kantstilling

21 M. Extensor carpi radialis longus
Undspring Septum intermusculare laterale og epicondylus laterale humeri. Insertion Dorsalsiden af basis af metacarpalknogle II Funktion Fleksion i art cubiti Radial- og dorsalfleksion i håndleddet.

22 M. Extensor carpi radialis brevis
Udspring Epicondylus lateralis humeri Insertion Dorsalsiden af basis på metacarpale III Funktion Radial- og dorsal fleksion i håndledet

23 M. Extensor digitorum Udspring Insertion Funktion
Epicondylus lateralis humeri Insertion Dorsalt på yderstykkerne af 2-5 finger Funktion Dorsalfleksion i håndled og fingerled

24 Underarmens flexor – pronator gruppe
Musculus pronator teres M. palmaris longus M. flexor carpi ulnaris M. flexor digitorum superficialis M. flexor digitorum profundus

25 M. Pronator teres Udspring Insertion Funktion
Epicondylus medialis og proc. Coronoideus Insertion Midt på den laterale flade af radius Funktion Pronation og fleksion i art. Cubiti.

26 M. Palmaris longus Udspring Insertion Funktion Epicondylus medialis
Aponeurosis palmaris Funktion Spænder aponeurosen og flekterer i håndleddet og 2-5 fingers grundled. OBS: denne muskel findes ikke hos alle individer.

27 M. Flexor carpi ulnaris Udspring Insertion Funktion
Epicondylus medialis humeri og olecranon Insertion Os pisiforme og herfra via lig. Pisometacarpale til os hamatum og de ulnare mellemhåndsknogler. Funktion Flekterer og ulnarflekterer i håndleddet.

28 M. Flexor digitorum superficialis
Udspring Epicondylus medialis, proc. Coronoideus ulnae og forfladen af radius. Insertion Mellemstykkerne på 2-5 finger Funktion Flekterer i håndleddet og i fingrenes grund- og mellemled.

29 M. Flexor digitorum profundus
Udspring Proximale halvdel af ulna Insertion Yderstykkerne af 2-5 finger Funktion Flekterer i håndleddet og i alle fingerleddene.

30 Hva´ med totten? 1. finger har sine helt egne muskler.
M. ekstensor pollicis longus et brevis M. abduktor pollicis M. fleksor pollicis Er heldigvis ikke en del af jeres pensum!

31 Hvem laver hvad? Hvem laver hvilke bevægelser i albue, håndled og fingerled?

32 Musklernes funktion Fleksion i art. Cubiti Ekstension i art. Cubiti
M. brachialis M. biceps brachii M. flexor digitorum superficialis et profundus M. flexor carpi radialis M. palmaris longus M. pronator teres Ekstension i art. Cubiti M. triceps brachii M. anconeus M. extensor carpi radialis longus et brevis M. extensor digitorum Hmmm tjek li atlas Supination i art. Cubiti Pronation i art. Cubiti M pronator teres Fleksion i art. Radiocarpea M. flexor carpi ulnaris M. flexor digitorum profundus M. flexor digitorum superficialis Ekstension i art. Radiocarpea M. extensor carpi radialis longus M. extensor carpi radialis brevis M. extensor digitorum Ulnarfleksion i art. Radiocarpea Radialfleksion i art radiocarpea M. extensor carpi radialis M. extensor carpi ulnaris

33 Undersøgelse af art. cubiti
Inspektion: Cubiti Valgus/cubiti varus Normalt kvinder 5 grader, mænd grader valgus. Bærevinklen Hyperekstension? Hævelse, temperatur Ar fra evt. operation Palpation: Knoglepalpation Bløddelspalpation ROM Muskeltest Special tests

34 Knoglepalpation af art. cubiti
Terapeut placering Skråt bagved klient. Hold anteriort distalt på klientens overarm, så muskler slapper af. Palper med din anden hånd. Knoglepalpation Epicondylus medialis Supracondylær medial linie af humerus (obs n. medianus) Olecranon Posteriore ulna tíl processus styloideus Fossa olecranii (fedt og triceps aponeurose, der udspændes under ekstension) Epicondylus laterale Supracondylær lateral linie af humerus (bedre defineret) I 90 grader – ligevinklet trekant mellem epikondyler og olecranon Caput radii – 1-2 cm distalt for epicondylus lat. Supiner/proner – ¾ palperbar.

35 Bløddelspalpation i art. cubiti.
Bløddelspalpation kan deles i 4 regioner Medial del Posterior del Lateral del Anterior del

36 Bløddelspalpation Medial region Posterior region
N. ulnaris i sulcus mellem mediale epicondyl og olecranon. Håndleddets overfladiske fleksor-pronator gruppe fra den mediale epicondyl Pronator teres (svært palperbar) Flexor carpi radialis Palmaris longus Flexor carpi ulnaris Lig. Collaterale mediale (vifteformet) Supracondylær linie - lymfeknuder Posterior region Bursa olecranii M. triceps brachii

37 Bløddelspalpation Bløddelspalpation – lateral del
Håndledsekstensorer M. brachioradialis (us i kantstilling – distalt til proc.styloideus) M. extensor carpi radialis longus (til 2. metacarpal) M. extensor carpi radialis brevis (til 3 metacarpal) Lig. Collaterale laterale Lig. Annulare (ikke palperbar) Bløddelspalpation – anterior del Fossa cubiti – mellem pronator teres og brachioradialis Fra lateralt til medialt: Bicepssenen, a. brachialis, n. medianus (gennem pronator teres), n. musculocutaneus (ikke palperbar).

38 Aktiv ROM Fleksion: 135 grader Ekstension: 0-minus 5 grader
Supination: 90 grader Pronation: 90 grader

39 Muskeltest? Test i fleksion/ekstension, supination samt pronation.
Sammenlign bilateralt

40 Specialtests Instabilitet Tennisalbuetest
Valgus og varusstress Tennisalbuetest Finkelstein’s test p. 219 (tunnel nr 1) Nervevaskulær irritabilitet/skade Phalen’s test p. 217 Tinel’s tegn v flexor retinakel og v pronator teres Allans test (blodforsyning til hånd) p. 217 Sensibilitetstest p. 219 (to punkts-deskrim) Pinch test (C8/n. ulnaris


Download ppt "Repetition - albueregionen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google