Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Positional Release Techniques - PRT

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Positional Release Techniques - PRT"— Præsentationens transcript:

1 Positional Release Techniques - PRT
Jan Lasota / MT Skolen for Idrætmassage

2 PRT hvornår ? Hvis bløddelene er spændte, hårde, hypertoniske, forkortet eller kontraheret. Hvis man normal terapi udløser smerte, spasme, inflammation eller hvis der er et forholdsvis nyt traume eller der udløses utilpashed. Hvis bløddelene er spændte, hårde, hypertoniske, forkortet eller kontraheret har en uønsket egenskab til at indskrænke barrieren. Normalvis vil man anvende gænge fortrolige teknikker; så som bløddelsbehandling, udspænding, massage, mobilisering eller manipulering. Skolen for Idrætmassage

3 PRT hvad er det ? En klynge af forskellige terapier, hvor man bl.a. involverer at ændre patientpositionen eller en del af et område. Dette kan give signifikant fysiokalsk respons, som kan ophæve den muskuskelletale dysfunktion. Disse fordelagtige ændringer som er en kombination af neurologiske og cirkulatoriske forandringer, som finder sted ved at placerer pt. i den mest smertefrie position. Skolen for Idrætmassage

4 Jones (1981) forskning Jones var første der opdagede en virkningsfuld behandling til en pt. med anspændthed der ikke reagerede på behandling. Pt. kunne ikke sove for smerter. Jones forsøgte at finde den bedst mulige komfortable position når han skulle sove. Efter 20 min. med forsøg og fejl, fandt man endelig en position hvor smerterne var aftagende. Han forlod pt. for en kort tid i denne position, og var derefter forbløffet over pt.´s smerter var væsentlig aftagende, da han kom ud af positionen. Lettelsen var vedvarende og pt. var i konstant bedring uden behandling. Skolen for Idrætmassage

5 Dynamisk neutral Når der er en begrænset ROM, hvad enten den er articulært eller muskulært betinget, vil der opstå et nyt midtpunkt. Typisk ligger dette punkt mellem den nye restriktion og den modsatte fysiologiske barriere. Punktet kaldes dynamisk neutral. Er et vigtigt indgangspunkt i PRT Skolen for Idrætmassage

6 Led dysfunktion (stram/løs)
Skolen for Idrætmassage

7 MT diagnosticering Stilles ud fra en BTS, smerteskematisering og 5 pkt. palpationstest. 0 = fri bevægelighed I = Let hæmmet bevægelighed II = Meget hæmmet bevægelighed III = Ophævet bevægelighed Skolen for Idrætmassage

8 Hvilke MT diagnoser findes der ?
E = Ekstension. F = Fleksion. S = Sidebøjning R = Rotation r = Right / højre l = Left / venstre. Skolen for Idrætmassage

9 ERS-l Hæmmet i sidefleksion, rotation og meget hæmmet i fleksion.
Skolen for Idrætmassage

10 Krav for effektiv PRT Der må ikke opstå ekstra smerter uanset hvilket område der behandles; ”behandler-punktet” aftager i ømhed med mindst 70 %; ingen ny eller ekstra smerter opstår, efter behandlingen. Skolen for Idrætmassage

11 Smerteniveau Smerteniveau registreres under tryk, og gives niveau 10 (fra 0-10). Der skal søges efter et smertereducerende punkt, sv.t. under 70 %. Tilfredsstillende hvis pt. angiver fra 0-3. Positionen holdes i 90 sek. Smerteniveau registreres. Skolen for Idrætmassage

12 Direkte teknik (columna). (Marsh Morrison (1969))
Man palperer efter Tender Points (ømme punkter), ikke nødvendigvis triggerpunkter. Lokaliseret langs spidsen af proc. transversi. Med let træk, mærkes der efter om huden ”sæbes efter sig” som en slags modstand. Normalvis vil der her være et Tender Point. Der kan også anvendes, hudfold rulning. Skolen for Idrætmassage

13 Fremgangsmåde Tender Point findes.
Der trykkes ned, til der mærkes ømhed, med ene tommel. Anden hånds tenar, trykker proc. spinosus over mod Tender Point. Der skal opnås mindst 70 % reduktion i ømhed. (hvis der ikke opnås ømhed, gribes der om pkt.). Trykket holdes i 20 sek. Næste punkt findes. Skolen for Idrætmassage

14 Funktionel teknik Pt.`s dynamisk neutral findes.
Asymmetrien lokaliseres. Hypertonus findes og Tender Point eller Triggerpunkt lokaliseres. Der bevæges til den mest smertefrie barriere, altid den som er i hypertonus. Positionen holdes i 90 sekunder. Der bevæges tilbage til ny dynamisk neutral (ikke aktivt). Skolen for Idrætmassage

15 Proprioceptiv tapening
Sammen med behandling for mm. asymmetri af især columna dysfunktioner, har det vist sig, at behandling med tape henover den hypertoniserede muskel er særdeles effektiv. De eksakte mekanismer og deres virkning er ikke dokumenteret. Lægges inde for det smerte frie ROM. Menes via priprioceptorene, at nedsætte hypertonus og derved smerter og genoprettelse af symmetrien. Skolen for Idrætmassage

16 Pubo dysfunktion og terapi
Punktet lokaliseres (ca. 1 cm fra symfysis pubica) og smerteniveau registreres under tryk. Med anden hånd laves der på syge side, knæ og hoftefleksion, hofte kompres og lille adduktion. Positionen holdes i 90 sek. Skolen for Idrætmassage

17 Skolen for Idrætmassage

18 Skolen for Idrætmassage

19 Gluteus medius terapi Pt. ligger på ryggen.
Tender point findes; ligger ved SIPS, lidt lateralt og smerteniveau registreres under tryk. Med anden hånd gribes der om knæet og tp. laver en ekstension, abduktion og lille lateralrotation. Positionen holdes i 90 sek. Skolen for Idrætmassage

20 Skolen for Idrætmassage

21 Skolen for Idrætmassage

22 Subscapularis terapi Pt. er liggende på ryggen.
Tender point findes; ligger ved anterior laterale grænse på scapula, og smerteniveau registreres under tryk. Armen bevæges i forskellige retninger og derefter i medialrotation. Positionen holdes i 90 sek. Skolen for Idrætmassage

23 Skolen for Idrætmassage

24 Skolen for Idrætmassage

25 Pectroralis major terapi
Pt. er liggende på ryggen. Tender point findes; ligger ved den anterior axillinie ud for brystet, og smerteniveau registreres under tryk. Armen roteres medialt og adduceres under forskellige niveauer, indtil smerterne er reduceret. Positionen holdes i 90 sek. Skolen for Idrætmassage

26 Skolen for Idrætmassage

27 Skolen for Idrætmassage

28 Øvre trapezius terapi Pt. er liggende på ryggen.
Tender point findes; ligger anteriort eller posteriort ved pars decendes vinklen, og smerteniveau registreres under tryk. Pt.`s hoved drejes til samme side. Overarmen løftes op og forkorter derved musklen. Der kan evt. trykkes ind ved extremitas proximale humerus. Positionen holdes i 90 sek. Skolen for Idrætmassage

29 Skolen for Idrætmassage

30 Skolen for Idrætmassage

31 Sacral dysfunktion terapi
Den sacrale base og margo findes (tegn). Tender point findes og mærkes. Husk at markerer forskellen mellem foramen og knoglepunkter, da de behandles forskelligt. Knoglepunkter: smerteniveau registreres under tryk. Der trykkes på modsatte hjørne af sacrale basis, og vinklen ændres indtil smerteniveauet er acceptabelt. Positionen holdes i 90 sek. Skolen for Idrætmassage

32 Sacral dysfunktion terapi, foramen punkter
Smerteniveau registreres under tryk. Samme sides ben flekteres og femur lateralroteres. Der trykkes inferior for crista iliaca, og trykket skal bevæges i en medial og superior retning. Positionen holdes i 90 sek. Skolen for Idrætmassage

33 Costovertebral dysfunktion
Pt. er siddende på lejet, og terapeuten palperer det dysfungerende costavertebralled. Pt. ligger sig ned med begge hofter og knæ flekteret, og smerteniveau registreres under tryk. Pt. vipper begge knæ, først den ene vej og derefter den anden, og holdes i den mest smertefrie position. Hovedet roteres, først den ene vej og derefter den anden, og holdes i den mest smertefrie position. Armen løftes i den sygeside op over hovedet, og holdes i den mest smertefrie position. Positionen holdes i 90 sek. Skolen for Idrætmassage

34 Nakkeproblemer der er forårsaget af åndedræts dysfunktion.
Pt. åndedræts funktion registreres. Et normalt åndedræt skal udvide thorax og ikke markant løfte sig. Ved nogle, kan der ses en markant kløft mellem clavicula og trapezius, som forøges under inhalation. Dette tyder på diagphrama inhibition, som derved overbelaster mm. splenius. Disse vil kompensatorisk indgå som åndedrætsmuskler. Skolen for Idrætmassage

35 Behandling af åndedræts dysfunktion
Pt. sidder på lejekanten, og Tp. står bagved. Tp. lægger sin medialflade af håndkanten under nederste costae bilateralt. Og drejer hånden ind i abdomen, indtil Tender point findes, og smerteniveau registreres under tryk. Pt. thorax skubbes i fleksion og abdomen vippes nedad. Positionen holdes i 90 sek. Skolen for Idrætmassage

36 Lavt cervical og højt thoracal ekstensions spændinger.
Pt. er rygliggende, og Tp. siddende for enden af lejet. Tender point findes; ligger ved langs spidsen af proc. transversus, og smerteniveau registreres under tryk. Pt. bringes til ekstension, og derefter sidebøjning, rotation og kompression indtil den mest smertefri position findes. Positionen holdes i 90 sek. Skolen for Idrætmassage

37 Thoracal ekstensions spændinger.
Pt. er rygliggende, og Tp. siddende for enden af lejet. Tender point findes; ligger ved langs spidsen af proc. transversus, og smerteniveau registreres under tryk. Pt. drejer hovedet modsat og nakken bøjes over mod punktet, der kan laves en let kompression, indtil den mest smertefri position findes. Positionen holdes i 90 sek. Skolen for Idrætmassage

38 Lumbal og lav thoracal ekstensions spændinger.
Pt. er liggende på maven, og Tender point findes; ligger ved langs spidsen af proc. transversus, og smerteniveau registreres under tryk. Pt.´s ben løftes (knæet er bøjet) og bringes til abduktion indtil den mest smertefrie position findes. Positionen holdes i 90 sek. Skolen for Idrætmassage

39 Medial hamstring terapi
Pt. ligger på ryggen og Tp. siddende ved siden af lejet. Tender point findes og smerteniveau registreres under tryk. Benet flyttes ud over lejekanten, og er dermed flekteret, og en smule abduceret. Der laves en medialrotation og supination i foden. Positionen holdes i 90 sek. Skolen for Idrætmassage

40 Skolen for Idrætmassage

41 Skolen for Idrætmassage

42 Lateral hamstring terapi
Pt. ligger på ryggen og Tp. siddende ved siden af lejet. Tender point findes og smerteniveau registreres under tryk. Benet flyttes ud over lejekanten, og er dermed flekteret, og en smule abduceret. Der laves en lateralrotation og pronation i foden. Positionen holdes i 90 sek. Skolen for Idrætmassage

43 Skolen for Idrætmassage

44 Skolen for Idrætmassage

45 De 6 store muskelkæder Den bagerste superficielle linie.
Den forreste linie. Den laterale linie Spirallinien. Bagerste armlinie. Forreste armlinie. Skolen for Idrætmassage

46 Den bagerste sup. linie. Den plantar fascia, kæder plantar overflader af tæerne sammen med calcaneus. gastrocnemius, kæder calcaneus til femur condylerne. hamstrings, kæder femur condylerne til tuber ischiadicum. sacrotuberous ligament, kæder tuber ischiadicum. til os sacrum. Fascia lumbodorsalis, erector spina og lig. nuchae, kæder os sacrum til occiput. Fascia scalpen, kæder occiput til pandekanten. Skolen for Idrætmassage

47 Den bagerste sup. linie. Skolen for Idrætmassage

48 Forreste linie Det forreste compartment og tibia, kæder den dorsale overflade af tæerne til tuberossitas tibia. Rectus femoris, kæder tuberossitas tibia til spine iliaca anterior inferior and os pubis. Rectus abdominis og ligeledes pectoralis and sternale fascia, kæder spine iliaca anterior inferior and os pubis til manubrium. Sternocleidomastoideus, kæder manubrium med processus mastoideus. Skolen for Idrætmassage

49 Forreste linie Skolen for Idrætmassage

50 Laterale linie Mm. peroneus, kæder kæder den første og femte metatarsus til caput fibula. Tractus iliotibialis, tensor fascia latae and gluteus maximus, kæder caput fibula med crista iliaca. External obliques, internal obliques and (dybere) quadratus lumborum, kæder crista iliaca med de lavere ribben. External intercostals and internal intercostals, kæder de lavere ribben med resten af ribbende. Splenius cervicis, iliocostalis cervicis, sternocleidomastoideus og (dybere) scalener, kæder ribbende med processus mastoideus. Skolen for Idrætmassage

51 Laterale linie Skolen for Idrætmassage

52 Spirallinien. Splenius capitis, som via hinanden krydser modsat, kæder occipital kanten (f.eks. højre) med processes spinous af de nedre cervicale og øvre thoracale proc. spinosus på venstre side. Forsat i denne retning rhomboideus (venstre) kæder via den mediale kant af scapula med serratus anterior og ribben (stadig venstre), drejet rundt om truncus via external obliquus og den abdominale aponeurosis på venstre side, og forbundet til internal obliquus på højre side, og videre til et stærkt punkt på spine iliaca anterior superior (højre side). Skolen for Idrætmassage

53 Spirallinien. Fra SIAS, tensor fascia latae og tractus iliotibialis kædes til den laterale tibia condyl. Tibialis anterior kæder den laterale tibia condyl med den første metatarsus og cuneiforme. Fra dette endepunkt, kædes der videre via peroneus longus til caput fibula. Biceps femoris kæder caput fibula til tuber ischiadicum. Lig sacrotuberale kæder tuber ischiadicum til sacrum. Den sacrale fascia og erektor spina kæder sacrum til den occipitale kant. Skolen for Idrætmassage

54 Spirallinien. Skolen for Idrætmassage

55 Bagerste armlinie. Et bredt strøg fra trapezius kæder occipital kanten og de cervicale processus spinous til ryggen, scapula og clavicula. M. deltoideus, sammen med den laterale intermusculære septum, forbinder scapula og cavicula med den laterale epicondyle. Den laterale epicondyle er forbundet med hånden og fingrene ved tendo commune extensor. Et andet spor fra bagerste armlinie starter rhomboideus, som kæder de thoracale processus transversi to ttil den mediale kant af scapula. Skolen for Idrætmassage

56 Bagerste armlinie Scapula er kædet til olecranon via infraspinatus og triceps. Olecranon er kædet lillefingerene periosten fra ulna. En ”stabilisator” i bagerste armlinie involverer latissimus dorsi og thoracolumbar fasfascia lumbodorsalis, som forbinder arm med processus spinosui, og via fasciaen til gluteus maximus, hvilket fæstner på skaftet af femur Vastus lateralis kæder skaftet af femus til tuberossitas tibia. Skolen for Idrætmassage

57 Bagerste armlinie. Skolen for Idrætmassage

58 Forreste armlinie Latissimus dorsi, teres major og pectoralis major fæstner på humerus tæt på den mediale intramusculære septum, og via denne forbundet til bagerste del af truncus. Den mediale intramusculære septum forbinder humerus med den mediale epicondyle hvilket er forbundet i håndfladen og fingrene tendo commune flexor. Skolen for Idrætmassage

59 Forreste armlinie. En alternativ linie fra forreste armline involverer pectoralis minor, ligament costocoracoideus, det neurovasculære brachiale bundt og fascia clavipectoralis, hvilket fæstner i processus coracoideus. Processus coracoideus er også udspring for biceps brachii (eller brachialis) kæder radius og tommel via flexor compartmentet. En ”stabiliserende” linie på forreste armlinie involverer pectoralis major der inserer på ribbende, ligesom obliques externus, som løber ned til pubis. Herfra udspringer adductor longus, gracilis, til pes anserinus, den mediale tibiacondyl. Skolen for Idrætmassage

60 Forreste armlinie. Skolen for Idrætmassage

61 ART - øvre teknik 1: Pt. liggende på ryggen og abducerer alle fingre på den hæmmede side. Tp. samler fingrene mens pt. faciliterer (laver bløddelsmodstand). Teknikken laves gange. Skolen for Idrætmassage

62 ART - øvre teknik 2: Pt. liggende på ryggen og abducerer alle fingre på den hæmmede side. Tp. fører tommelfingeren ind i håndfladen, derefter fingre og hånd i fleksion. Pt. faciliterer. Teknikken laves gange. Skolen for Idrætmassage

63 ART - øvre teknik 3: Pt. liggende på ryggen og supinerer albuen på den hæmmede side. Tp. pronerer mens pt. faciliterer. Teknikken laves gange. Skolen for Idrætmassage

64 ART - øvre teknik 4: Pt. liggende på ryggen og supinerer albuen, abducerer 90º og maksimal lateralt i skulderen på den hæmmede side. Tp. medialroterer mens pt. faciliterer. Teknikken laves gange. Skolen for Idrætmassage

65 ART - øvre teknik 5: Pt. liggende på ryggen og abducerer fingrene, supinerer albuen, abducerer 90º og maksimal lateralt i skulderen på den hæmmede side. Tp. adducerer fingrene, flekterer hånden,pronerer albuen og medialroterer og adducerer i skulderen. Pt. faciliterer i alle bevægelser. Teknikken laves gange. Skolen for Idrætmassage

66 Passiv SBLT Hvis der er en asymmetrisk hæmning i UE, kan denne mærkes ved at lave en passiv SBLT. Er der hæmning, kan dette mærkes som en viskoelastisk resistance. Skolen for Idrætmassage

67 ART - nedre teknik 1: Pt. dorsalflekterer, everer i ankelleddet og ekstenderer i tæerne. Tp. flekterer i tæerne og planterflekterer, inerverer i ankelledet mens pt. faciliterer. Teknikken gentages gange. Skolen for Idrætmassage

68 ART - nedre teknik 2: Pt. abducerer begge ben strakt.
Tp. står for lejeenden og adducerer begge ben mens pt. faciliterer. Teknikken laves gange. Skolen for Idrætmassage

69 ART - nedre teknik 3: Pt. flekterer knæ, hofte og samler fødderne.
Pt. abducerer knæene. Tp. står ved lejesiden og aducerer pt.´s knæ, mens pt. faciliterer. Teknikken laves gange. Skolen for Idrætmassage

70 Eventuel MT behandlingsforslag Spørgsmål Afrunding / opsummering
Skolen for Idrætmassage


Download ppt "Positional Release Techniques - PRT"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google