Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Oplæg om Arbejdsglad Hvad gør os arbejdsglade?. Introduktion Yngre Læger har sat fokus på, hvad der giver medlemmerne en god arbejdsdag Medlemmerne har.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Oplæg om Arbejdsglad Hvad gør os arbejdsglade?. Introduktion Yngre Læger har sat fokus på, hvad der giver medlemmerne en god arbejdsdag Medlemmerne har."— Præsentationens transcript:

1 Oplæg om Arbejdsglad Hvad gør os arbejdsglade?

2 Introduktion Yngre Læger har sat fokus på, hvad der giver medlemmerne en god arbejdsdag Medlemmerne har sendt deres bud til Yngre Læger Buddene er samlet under 12 hovedområder i inspirationskataloget Arbejdsglad Formålet er at skabe dialog - og gennem dialogen understøtte forandringer, der øger arbejdsglæden

3 Indholdsfortegnelse Lægerne - patientens partner Kompetenceudvikling og uddannelse Samarbejde Humor – og den gode stemning Psykisk arbejdsmiljø God omgangstone, tak! Anerkendelse og respekt Tid og ressourcer – to sider af samme sag Rammerne skal være i orden Ledelse Mennesker – et socialt væsen

4 Lægerne - patientens partner Et stort fokus for læger er at sætte patienten i centrum Læger skal kontinuerligt lære for at blive bedre til at behandle patienten ‘Kvalitet’ er den røde tråd i ønsket om at lære, blive bedre og at undgå fejl

5 Det gør yngre læger glade: At føle man gør en forskel for patienten At man har patienter, der forlader syghuset med en følelse af at de er blevet lyttet til og har fået en god behandling Når en speciallæge kommer uopfordret og spørger, om han/hun ikke skal supervisere mig i en ny procedure! Kontinuitet i patientforløb Trygt læringsmiljø - At jeg kan få lov til at blive, til jeg er færdig - At få feedback – både god og ”dårlig” - Meningsfyldt arbejde - At der er en ældre læge, man kan stille spørgsmål God supervision Dedikation

6 Debat Har vi det rette læringsmiljø? Har vi indrettet os for systemets skyld eller for patienternes skyld?

7 Indholdsfortegnelse Lægerne - patientens partner Kompetenceudvikling og uddannelse Samarbejde Humor – og den gode stemning Psykisk arbejdsmiljø God omgangstone, tak! Anerkendelse og respekt Tid og ressourcer – to sider af samme sag Rammerne skal være i orden Ledelse Mennesker – et socialt væsen

8 Kompetenceudvikling og uddannelse Rammerne for den daglige varetagelse af opgaver har stor betydning for kompetenceudvikling Uddannelse skal prioriteres – ikke mindst af hensyn til patienten Vores kompetencer skal anvendes relevant

9 Det gør yngre læger glade: At komme på videreuddannelse / kurser Daglig morgenundervisning evt. med fremlægges en klinisk case Kultur, hvor uddannelse prioriteres højt Tid til forskning Godt læringsmiljø: Balance mellem udfordring / krav og opbakning At jeg har lært noget nyt At blive fagligt udfordret og opleve øgede færdigheder

10 Debat Hvordan er vores muligheder for kompetenceudvikling? Og prioriteres uddannelse af os selv – og af ledelsen?

11 Indholdsfortegnelse Lægerne - patientens partner Kompetenceudvikling og uddannelse Samarbejde Humor – og den gode stemning Psykisk arbejdsmiljø God omgangstone, tak! Anerkendelse og respekt Tid og ressourcer – to sider af samme sag Rammerne skal være i orden Ledelse Mennesker – et socialt væsen

12 Samarbejde Yngre læger samarbejder med andre læger og andre faggrupper. Samarbejdet er vigtigt for patienten I et samarbejde går hjælpen begge veje, og det har yngre læger også fokus på. Vi vil gerne bidrage – vil gerne hjælpe. Vi vil gerne føle os som en del af fællesskabet

13 Det gør yngre læger glade: At man er en del af fællesskabet At blive tilbudt hjælp når man er presset At vi hjælper hinanden, når der er travlt Alle løfter i flok uanset funktion At vi hjælper hinanden færdige med dagens arbejde At alle yder en god indsats, og at man hjælper hinanden Når andre afdelinger vil modtage patienter med god vilje At sejre med sine kollegaer

14 Debat Hvordan fremmer vi samarbejdet på afdelingen?

15 Indholdsfortegnelse Lægerne - patientens partner Kompetenceudvikling og uddannelse Samarbejde Humor – og den gode stemning Psykisk arbejdsmiljø God omgangstone, tak! Anerkendelse og respekt Tid og ressourcer – to sider af samme sag Rammerne skal være i orden Ledelse Mennesker – et socialt væsen

16 Humor – og den gode stemning Når humor fungerer, er alt godt. Så er det et tegn på overskud, på arbejdsglæde, på gode oplevelser Humor er en tvetydig størrelse. - Er man sjov på andres bekostning, er der måske mange grin – men også sårede følelser. - Omvendt er det omkostningsfrit at være selvironisk

17 Det gør yngre læger glade: En optimistisk tilgang At folk smiler til hinanden Positive kollegaer God stemning mellem overlæger og reservelæger At man kan grine med sine kollegaer Tid til latter

18 Debat Har vi en god stemning? Griner vi – og griner vi af de rigtige ting?

19 Indholdsfortegnelse Lægerne - patientens partner Kompetenceudvikling og uddannelse Samarbejde Humor – og den gode stemning Psykisk arbejdsmiljø God omgangstone, tak! Anerkendelse og respekt Tid og ressourcer – to sider af samme sag Rammerne skal være i orden Ledelse Mennesker – et socialt væsen

20 Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø hænger bl.a. sammen med - ressourcer - faglige udfordringer og med de mennesker, man arbejder sammen med Ledelsen er ansvarlig for yngre lægers psykiske arbejdsmiljø. Justeringer kan ske i samarbejde med tillidsrepræsentanten – men husk også arbejdsmiljørepræsentanten At der er mange om opgaven, gør den ikke nødvendigvis nemmere

21 Det gør yngre læger glade: En problemstilling ad gangen, få afbrydelser Indflydelse på tilrettelæggelsen At man ikke har for mange funktioner, men kan overskue dagens arbejde At man bliver taget godt imod som ny At man har den funktion, man er sat til, uden at der rykkes rundt, så det er lidt forudsigeligt At man har et meningsfyldt arbejde At man ikke bliver afbrudt, når man fremlægger patienter til konference Mere kontinuitet, dvs. faste rammer, arbejdsforhold, arbejdsdag

22 Debat Hvad er et godt psykisk arbejdsmiljø for os? Og hvordan kan vi fremme det? Hvem er vores arbejdsmiljørepræsentant – og hvad kan pågældende gøre?

23 Indholdsfortegnelse Lægerne - patientens partner Kompetenceudvikling og uddannelse Samarbejde Humor – og den gode stemning Psykisk arbejdsmiljø God omgangstone, tak! Anerkendelse og respekt Tid og ressourcer – to sider af samme sag Rammerne skal være i orden Ledelse Mennesker – et socialt væsen

24 God omgangstone, tak! Selvfølgelig skal vi tale pænt til hinanden. Og om hinanden. Det gør vi også – som regel Tonen smitter. Hvis vi ikke har en god tone over for hinanden, har vi heller ikke en god tone, når vi taler med patienterne

25 Det gør yngre læger glade: At man siger pænt ”godmorgen” og ”farvel” til hinanden God tone mellem alle – medarbejdere og patienter God tone i mailkorrespondancer Bedre kommunikation – information – og at tale pænt til hinanden og om hinanden

26 Debat Taler vi ordentligt til hinanden og til patienterne? Og om hinanden?

27 Indholdsfortegnelse Lægerne - patientens partner Kompetenceudvikling og uddannelse Samarbejde Humor – og den gode stemning Psykisk arbejdsmiljø God omgangstone, tak! Anerkendelse og respekt Tid og ressourcer – to sider af samme sag Rammerne skal være i orden Ledelse Mennesker – et socialt væsen

28 Anerkendelse og respekt Anerkendelse og respekt er vigtigt for alle mennesker – også læger Anerkendelse og respekt viser os, at vi har værdi som mennesker At vise anerkendelse og respekt kræver, at vi tager os tid til det

29 Det gør yngre læger glade: At vi lytter til hinanden Vi arbejder efter ”jeg er ok, og du er ok” At man anerkender hinandens arbejde og faglighed At jeg bliver hørt og set At man har en interesse i hinanden som personer At ældre kollegaer ved, hvem jeg er Ros fra kollegaer og patienter Når andre afdelinger vil modtage patienter med god vilje

30 Debat Udviser vi anerkendelse og respekt? Og hvordan gør vi?

31 Indholdsfortegnelse Lægerne - patientens partner Kompetenceudvikling og uddannelse Samarbejde Humor – og den gode stemning Psykisk arbejdsmiljø God omgangstone, tak! Anerkendelse og respekt Tid og ressourcer – to sider af samme sag Rammerne skal være i orden Ledelse Mennesker – et socialt væsen

32 Tid og ressourcer – to sider af samme sag Vi mangler tid og bedre ressourcer i det daglige Vi ved, at der ikke er uanede ressourcer. Men vi holder fokus på det forhold, at tid og ressourcer har betydning for yngre lægers virke, - for behandlingen af patienterne

33 Det gør yngre læger glade: Når der er tid til fordybelse Tid til procedurer og oplæring i disse At have tid til at snakke med patienterne Tid til at spise, gerne med mine kollegaer - tid til supervision Ikke for meget overarbejde At arbejdsplaner kommer i god tid, så man kan planlægge sin fritid At vi er tilstrækkeligt mange på arbejde – luft i arbejdsdagen At jeg kan nå mine opgaver At jeg kan gå til tiden

34 Debat Har vi tid nok? Og hvordan prioriterer vi tiden?

35 Indholdsfortegnelse Lægerne - patientens partner Kompetenceudvikling og uddannelse Samarbejde Humor – og den gode stemning Psykisk arbejdsmiljø God omgangstone, tak! Anerkendelse og respekt Tid og ressourcer – to sider af samme sag Rammerne skal være i orden Ledelse Mennesker – et socialt væsen

36 Rammerne skal være i orden Kan rammerne virkeligt betyde så meget? Ja! Ordentlige rammer er forudsætningen for, at vi kan bruge vores tid og overskud på patienterne

37 Det gør yngre læger glade: At IT- systemerne spiller Rent tøj – fjern tøjautomaten! Mere effektivitet i hele sundhedssystemet Mindre administration / mere tid til patienterne God kaffe At man får sin frokost Gode omklædningsrum på afdelingen God hovedpude på vagtværelset At folk rydder op efter sig Parkeringspladser Færre koder til de programmer, jeg bruger At unødvendig dokumentation og dobbeltregistrering afskaffes

38 Debat Hvad kan vi lokalt arbejde med for at forbedre rammerne?

39 Indholdsfortegnelse Lægerne - patientens partner Kompetenceudvikling og uddannelse Samarbejde Humor – og den gode stemning Psykisk arbejdsmiljø God omgangstone, tak! Anerkendelse og respekt Tid og ressourcer – to sider af samme sag Rammerne skal være i orden Ledelse Mennesker – et socialt væsen

40 Ledelse Ledelsen er ansvarlige for alt, hvad der påvirker arbejdet Ledelsen er nøglerne til at forbedre arbejdsmiljøet og øge trivslen

41 Det gør yngre læger glade: At der sættes pris på ens arbejde God ledelse med forståelse for de yngre læger En åben dør hos ledelsen Opbakning fra min leder At ledelsen anerkender, når der er travlt, og lige snakker om prioriteringen Ledelsen er glad, når yngre læger er glade

42 Debat Kan vi genkende ovenstående udsagn? Og hvordan kan vi kommunikere det til vores ledelse?

43 Indholdsfortegnelse Lægerne - patientens partner Kompetenceudvikling og uddannelse Samarbejde Humor – og den gode stemning Psykisk arbejdsmiljø God omgangstone, tak! Anerkendelse og respekt Tid og ressourcer – to sider af samme sag Rammerne skal være i orden Ledelse Mennesker – et socialt væsen

44 Patienter og faglighed er det vigtigste for yngre læger Men relationen til kolleger er også vigtig

45 Det gør yngre læger glade: Spise frokost sammen At vi snakker om andet end arbejde Hilsen på gangen, smil og smalltalk foruden den faglige støtte At man mødes til sociale aktiviteter uden for arbejdspladsen

46 Debat Kan vi gøre noget for at forbedre vores sociale liv?

47 Indholdsfortegnelse Lægerne - patientens partner Kompetenceudvikling og uddannelse Samarbejde Humor – og den gode stemning Psykisk arbejdsmiljø God omgangstone, tak! Anerkendelse og respekt Tid og ressourcer – to sider af samme sag Rammerne skal være i orden Ledelse Mennesker – et socialt væsen


Download ppt "Oplæg om Arbejdsglad Hvad gør os arbejdsglade?. Introduktion Yngre Læger har sat fokus på, hvad der giver medlemmerne en god arbejdsdag Medlemmerne har."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google