Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Om begrebet kvalitet Institut for Matematiske Fags undervisningsdage, Sandbjerg, 29.-31. maj 2006 Torben K. Jensen,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Om begrebet kvalitet Institut for Matematiske Fags undervisningsdage, Sandbjerg, 29.-31. maj 2006 Torben K. Jensen,"— Præsentationens transcript:

1 Om begrebet kvalitet Institut for Matematiske Fags undervisningsdage, Sandbjerg, 29.-31. maj 2006 Torben K. Jensen, tkj@ps.au.dk, www.clu.au.dktkj@ps.au.dkwww.clu.au.dk

2 Kvalitetsbegreber 1. Kvalitet som det exceptionelle 2. Kvalitet som perfektion eller konsistens 3. Kvalitet som evnen til målopfyldelse 4. Kvalitet som værdi for pengene 5. Kvalitet som forvandling/forandring

3 Kvalitet som det exceptionelle Eksklusive Traditionelle forestilling om kvalitet: Distinkte, noget specielt, ’høj klasse’, eksklusivitet (uopnåelig) Kvalitet ikke defineret Fortrinlige, meget høje standarder Specificerer standarder – svært opnåelige elitistisk – fokus på input og output: de bedste studenter – ”centres of excellence” - Acceptable: Opfylde minimumstandarder Kvalitetsprodukt: passeret et sæt af standarder – ”bestået” –- statisk -

4 Kvalitet som perfektion eller konsistens Ingen fejl I (nøjagtig) overensstemmelse med specifikation – perfektion som fravær af fejl – ”varen” bedømt på konsistens eller pålidelighed – Forebyggelse (snarere end kontrol) ”Kvalitets-kultur” Delegation af ansvar: alle i organisationen er ansvarlig for kvalitet (ikke bare kontrollanterne) – tingene gøres rigtigt første gang – fejl analyseres, processer og procedure tilrettes

5 Kvalitet som evnen til målopfyldelse Formål Kvalitet har kun mening set i forhold til varens eller serviceydelsens formål Alle produkter/serviceyd. Kan potentielt opfylde sine formål og dermed være et kvalitetsprodukt Opfylde institutionens egne formål Evt. ekstern revision og evaluering Opfylder efterspørgerens ønsker/behov Specificeres sjældent, anticiperes, manipuleres Hvem er kunden: studenter, forældre, regering, arbejdsgivere? Er behovene (er)kendte? Gøre kunden/efterspørgeren tilfreds

6 Kvalitet som værdi for pengene ”Populistisk” kvalitetsforestilling: mest mulig værdi for pengene – ”mest mulig uddannelse for pengene” – ”kvalitet til en pris du har råd til” høj standard til reduceret pris produktivitet og effektivitet: belønning for kvalitet, straf for manglende effektivitet Pseudomarked: produktivitetsindikatorer, kontrakter, offentliggørelse af evalueringer – ændringer gennem konkurrence Markedsopfattelse sammenkædet med ansvarlighed for målopfyldelse

7 Kvalitet som forvandling/forandring Forandring Uddannelse er ikke en service for kunder, men en forvandlingsproces af deltagerne Uddannelse som en deltagelsesproces – studenter er ikke produkter, kunder, forbrugere, brugere af serviceydelser eller klienter – studenter er deltagere Forøge (enhance) deltagerne/studenterne Forestilling om værdi-tilvækst: Forøger viden, færdigheder, evner, kvalifikationer, kompetencer Myndiggøre deltagerne/studenterne Øge selvfølelse, selvtillid, selvbevidsthed, dømmekraft og kritiske evner – studier, arbejde, liv

8 Litteratur Biggs, John (2003). Teaching for Quality Learning at University. What the student does., Buckingham and Philadelphia: Open University Press, 309. pp. Harvey, Lee & Peter T. Knight (1996). Transforming Higher Education, Buckingham: Open University Press, 206 pp. Schön, Donald A. (2001) (1983). Den reflekterende praktiker. Hvordan professionelle tænker, når de arbejder, Klim.


Download ppt "Om begrebet kvalitet Institut for Matematiske Fags undervisningsdage, Sandbjerg, 29.-31. maj 2006 Torben K. Jensen,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google