Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lærerprofessionen - en definition.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lærerprofessionen - en definition."— Præsentationens transcript:

1 Lærerprofessionen - en definition

2 Præsentation 3. års lærerstuderende på VIA Silkeborg.
Idræt som linjefag.

3 Lærerprofessionen Professionsidealet Formålsparagraffen Faghæfte 21
Fremtidens lærer

4 Formålsparagraf og Fælles mål
”Læreren vil efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål..” Udarbejdet af UVM Bindende eller ikke..! Faglighed og selvstændig dømmekraft Ansvar

5 Demokrati ”Læreren vil indøve eleverne i dansk demokratisk livsform og folkestyrets principper og værdier..” Engagement Anvendelse Inkludering Det pædagogiske paradoks..

6 Det pædagogiske paradoks
Ud/dannelse til demokratisk borger gennem tvang. Egne vs. Statens værdier...

7 Dannelse til medborger
”Læreren vil i sit virke som underviser, opdrager og vejleder stræbe efter at fremme den enkelte elevs værdifulde vækst og udvikling som menneske” Kulturelle/Politiske medborger ... Gennem relationer Forpligtende fællesskab

8 Opdragelse og undervisning
”Læreren vil med samme engagement påtage sig medansvar for hver enkelt elevs opdragelse og undervisning..” Fuld og ubetinget ligestilling Undervisningsdiff.

9 Samarbejde med forældre
”Læreren vil indgå i ligeværdigt og tillidsfuldt samarbejde med forældrene om det fælles ansvar om den enkelte elevs udvikling, undervisning og opdragelse..” Elevplan Udvikling og trivsel Elevens interesse Medvirken fra hjemmet

10 Oplysning Egenvækst KLM
”Læreren vil fremme sin egen vækst og udvikling, engagere sig i almenmenneskelige livsspørgsmål og vise medleven i samfunds- og kulturlivet..” Egenvækst KLM

11 Selvudvikling Evaluering Dialog
”Læreren vil reflektere over og aktivt udvikle sin praksis..” Evaluering Dialog

12 Metodefrihed Autonom Dialog
”Læreren vil indestå personligt for, at de betroede opgaver udføres bedst muligt..” Autonom Dialog

13 Samarbejde Anerkende Rådgive Reflektering
”Læreren vil indgå ligeværdigt og loyalt i samarbejde med kolleger og påtage sig medansvar for fælles faglig og pædagogisk refleksion og udvikling..” Anerkende Rådgive Reflektering

14 Skolestrukturen Loyalitet Kritisk syn
”Læreren vil ansvarligt opfylde pligterne som medarbejder ved sin skole og påtage sig medansvar for at virkeliggøre folkeskolens værdier..” Loyalitet Kritisk syn

15 Formålsparagraffen §1 stk. 1.
” Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.”

16 Formålsparagraffen §1 stk. 2.
” Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.”

17 Formålsparagraffen §1 stk. 3.
”Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati..”

18 Faghæfte 21 ”Eleverne skal have indsigt i vilkår der påvirker sundhed, seksualitet og familieliv..” ”Eleverne skal opnå forståelse af den betydning, seksualitet og familieliv har for sundhed samt af samspillet mellem sundhed og miljø..”

19 Fremtidens lærer ”Den 4-årige læreruddannelse kvalificerer dig fagligt, pædagogisk og personligt til at arbejde som lærer i folkeskoler, privatskoler, efterskoler og specialskoler.” ” I dit uddannelsesforløb vil du, i et samspil imellem disse tre grundelementer, opnå de faglige og grundlæggende kvalifikationer, du har brug for i jobbet som lærer.” Linjefagene De pædagogiske og psykologiske fag Praktikken

20 Det er fedt at være lærer..


Download ppt "Lærerprofessionen - en definition."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google