Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introduktion til konceptudvikling

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introduktion til konceptudvikling"— Præsentationens transcript:

1 Introduktion til konceptudvikling
DDK ITU F2007 John Paulin Hansen

2 Anders Colding-Jørgensen
Specialestuderende i psykologi Iværksætter på 5te Primær kompetence: Udvikling og startup af online tjenester, platforme og koncepter Har siden 1995 lanceret web/mobil platforme og tjenester i 17 europæiske lande samt Singapore Har lavet mange spændende og dyre fejl og lært en masse af dem Nuværende firma: Digicare - udvikler intelligente hjem til ældre og hjerneskadede

3 Jesper Callesen Mediekoordinator, bachelor i Medialogi fra Åborg Universitet ITU studerende, Medie Teknologi og Spil Har lavet lavet forskellige spildemoer (bl.a. dansemåtte som controllertil atletikspil, non-gravity 3D spil hvor alle dimensioner udnyttes) Praktik i DR Undervisning vdr. læringsspil Speciale som handler om alternative game controllers og ændringer i gameplay/ game experience som følge deraf.

4 John Paulin Hansen : Psykolog Forsker, Risø (88-96)
Medlem af pæd. råd for Kaospiloterne (96-97) Rektor, Space Invaders (96-99) Dot-com iværksætter (Mousehouse, Javahouse, Userevaluation.com og andre...) Linieleder for DKM (99-02) Forskningsprojekt i IT-øjenstyring Forskningsgruppeleder, Innovative Communication (06-)

5 Tidligere koncepter Blikfangeren på Experimentarium DKM-studiet
Maeda kunstudsmykningen på ITU COGAIN Crossroads Copenhagen SPOPOS Gazetalk med EMG-styring + dusinvis der aldrig kom i mål

6 Vandfaldsmodellen Kravs- specifikation System og softwaredesign
Implementering og test af enheder Integration og test af system Operation og vedligehold

7 Den iterative spiral

8 Stjernemodellen Implementering Opgaveanalyse Prototype Evaluering
Kravspecifikation Konceptudvikling

9 Evaluate (Re)Design Identify needs/ establish requirements Build an interactive version Final product

10 Konceptudvikling efter Valeur

11 Konceptudviklingens økonomiske rationale
Mulige design- alternativer Ændrings- omkostninger Koncept- udvikling System udvikling System implementering

12 Kursets mål er: At give dig et indgående kendskab til de mediespecifikke udtryksmuligheder og æstetiske kommunikative virkemidler som digitale interaktive medier rummer. At du med baggrund i ovenstående bliver i stand til at udvikle og skærpe ideer og at omsætte ideer til gennemarbejdede koncepter og konkrete multimedie udtryk

13 Og hvad lærer man af det? Målet er, at de studerende får redskaber til at udvikle multimedieprojekter/interaktive digitale projekter, der matcher de interaktive mediers særlige muligheder og vilkår, samt at de studerende får evner til at udvikle koncepter, hvor ide, intention, udtryk og oplevelse går op i en højere enhed.

14 Kursets arbejdsform: Learning while doing
Kurset vil rumme en blanding af forelæsninger, litteraturstudier, teoretiske diskussioner, øvelser/metodepraksis, fremlæggelse af resultater og projektarbejde. Øvelser/metodepraksis foregår i grupper og fremlægges i plenum/indarbejdes i projekt. Gruppen vælger et problemområde og udvikler i løbet af kurset et koncept inden for dette område. Resultaterne af dette arbejde dokumenteres i et mindre projekt og en kort artikel. De studerende øves i at udvikle og skærpe ideer, at argumentere for designvalg og i at præsentere konceptoplæg i plenum.

15 Hvem skal vi arbejde for?

16 Hvorfor Roskilde? Kompleks organisation Digital parathed
Mulighed for at afprøve koncepterne ITU direkte kontakt til topledelsen af RF ITU har teknisk infrastruktur på Roskilde RF er meget åbne for nye projekter

17 Kursus forelæsninger Konceptudviklingsprocessen (3 gange)
Ekskursion (1 gang) Kreativitet og metoder (4 gange) Sociale netværk og spredning (2 gange) Videnskabelig formidling af koncepter (1 gang) Afrunding og projekt præsentation (2 gange)

18 Kursus-øvelser Brainstorm Fremlæggelse Informationsindhentning
Brugs-beretninger Prototype udvikling Videnskabelig formidling

19 Regelmæssig øvelse Konceptpræsentation fra ekstern oplægsholder, ofte start-ups fra 5te ”Hofte”-SWOT tilbage til dem Hvordan præsenterede de sig? Pop-stars/American Idol

20 Strengths Opportunities Weaknesses Threats

21 Hvem er I ? Spørgeskema udfyldes 2 og 2 2-6 nøgleord der noteres
Grundlag for gruppedannelsen

22 Eksamen Mundtlig gruppe-eksamen (25-28 Juni) Præsentation af koncept
Aflevere en artikel om konceptet (max karakterer+bilag) d. 23 Maj kl. 12:00 Litteratur: Kompendiet + projektrelevante artikler som I selv finder

23 Til næste gang: Læs teksterne i kompendiet
Pak en pose med småting fra dit hjem Tag posen med - den skal bruges i forbindelse med Chindogu-øvelsen

24 Betingelse til Chindogu-øvelsen næste gang:
Den skal kunne laves af materialer som findes på en Roskilde teltlejr ELLER Den skal kunne uddeles gratis fra ITU´s netcafe på Roskilde


Download ppt "Introduktion til konceptudvikling"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google