Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Uddannelsesdag for kursusledere og efteruddannelsesvejledere Fra viden på kursus til handling i praksis Møde om God læring.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Uddannelsesdag for kursusledere og efteruddannelsesvejledere Fra viden på kursus til handling i praksis Møde om God læring."— Præsentationens transcript:

1 Uddannelsesdag for kursusledere og efteruddannelsesvejledere Fra viden på kursus til handling i praksis Møde om God læring

2 God læring Lidt om Mannaz Morgenmøde om god læring (baggrund herfor)
Forberedelse af deltagere og undervisere Effekt af læring Møde om God læring

3 For at øge udbyttet af din deltagelse
Møde om God læring For at øge udbyttet af din deltagelse

4 Hvad er effekten af læring?
Ud af deltagere på efteruddannelse, hvor mange gik hjem og… ? ? ? Forsøgte slet ikke at bruge noget af det, der var lært Forsøgte, fik vanskeligheder og faldt tilbage Brugte det og fik konkrete værdifulde resultater % = ? % = ? % = ? Efter: Prof. Robert O. Brinkerhoff Møde om God læring

5 Hvad er effekten af læring?
Ud af deltagere på efteruddannelse, hvor mange gik hjem og… ? ? ? Forsøgte slet ikke at bruge noget af det, der var lært Forsøgte, fik vanskeligheder og faldt tilbage Brugte det og fik konkrete værdifulde resultater % = 15 % = 70 % = 15 Efter: Prof. Robert O. Brinkerhoff Møde om God læring

6 Årsager til manglende effekt
Forhold der vedrører noget før kurset Forhold der vedrører selve kurset Forhold der vedrører noget efter kurset ? ? ? Formål Mål Forberedelse Behov Motivation Instruktion Planlægning Materiale Øvelser og cases Undervisere Anvendelse Feedback Støtte Opmuntring Forhindringer > ? % > ? % > ? % Efter: Prof. Robert O. Brinkerhoff Møde om God læring

7 Årsager til manglende effekt
Forhold der vedrører noget før kurset Forhold der vedrører selve kurset Forhold der vedrører noget efter kurset ? ? ? Formål Mål Forberedelse Behov Motivation Instruktion Planlægning Materiale Øvelser og cases Undervisere Anvendelse Feedback Støtte Opmuntring Forhindringer > 40 % > 20 % > 40 % Efter: Prof. Robert O. Brinkerhoff Møde om God læring

8 Formål og mål Formål: At du som deltager på et Mannaz kursus får endnu mere ud af din læring At du bliver mere opmærksom på, hvad der er ”god” læring for dig At du øger din bevidsthed om, hvad du har brug for, for at få et godt læringsudbytte Mål: At du får ideer til, hvordan du kan øge udbyttet af dit kursus At du får input til fokuspunkter for, hvad du skal/kan være opmærksom på før, under og efter kurset Møde om God læring

9 Refleksion Hvad er god læring for dig?
Vend dig mod sidemanden og tag en kort snak om spørgsmålet. Tænk gerne på konkrete situationer, hvor du har oplevet god læring: Hvad skete der? Hvad gjorde/tænkte du? Var der andre, der understøttede din læring? Møde om God læring

10 Mannaz læringsprincipper
Virkelighed Læring hos Mannaz tager udgangspunkt i deltagernes egen virkelighed og behov. Vores underviseres indlæg er som hovedregel meget konkrete, og inddrager redskaber, der er så enkle, at de direkte kan anvendes i det daglige arbejde. Udfordring Ved at bygge på deltagernes virkelighed og behov gør vi læringsprocessen nærværende for den enkelte, og vi forsøger altid at give den enkelte udfordringer for derved at hæve vedkommendes vidensniveau. Møde om God læring

11 Mannaz læringsprincipper
Dialog Vi baserer læringsprocessen på en ligeværdig dialog mellem alle involverede. Derfor arbejder vi med et højt aktivitetsniveau blandt deltagerne i vores programmer Refleksion Vi leverer "stof til eftertanke" og sørger derfor som hovedregel for at deltagerne får plads og tid til at nå til ny erkendelse undervejs i programmet. Møde om God læring

12 Mannaz læringsprincipper
Variation Vi tilstræber at indbygge variation i perspektiver, metoder og pædagogik for at optimere læringsudbyttet for den enkelte i vores programmer. Fx veksles der ofte mellem indlæg, selvrefleksion, øvelser, sparring i mindre grupper og fremlæggelse i plenum. Handling Læring hos Mannaz er baseret på handling: "learning by doing". Vi anerkender det gamle kinesiske ordsprog: Fortæl mig om det, og jeg glemmer. Vis mig det, og jeg husker måske. Involvér mig i det, og jeg vil forstå. Møde om God læring

13 En model for kursusudbytte
NIVEAU 1: REAKTION NIVEAU 2: LÆRING NIVEAU 3: ÆNDRET ADFÆRD NIVEAU 4: RESULTATER Kilde: D.L. Kirkpatrick & J. D. Kirkpatrick: ”Transferring learning to behavior: using the four levels to improve performance” Møde om God læring

14 Fokuspunkter: Før kurset
Sæt mål og succeskriterier for kursusdeltagelsen Hvad er det du skal lære, og hvad skal udbyttet være? Afklar dine og andres forventninger til udbyttet Hvis forventninger kan være relevante? Er der forskellige forventninger? Skal disse prioriteres? Hvem eller hvad kan støtte dig i den afklaring? Egen refleksion Samtale/aftale med chef Samtale/aftale med kollegaer Fasthold dine refleksioner Benyt logbog eller lignende Møde om God læring

15 Refleksion Hvad vil du gerne lære gennem dit kursus?
Vend dig mod sidemanden og hjælp hinanden med at tage hul på formulering af mål og succeskriterier for kursusdeltagelsen. Følgende spørgsmål kan måske være en hjælp: Hvordan opstod tanken om, at du skulle på kursus? Hvilke arbejdsopgaver skal du kunne løse? Hvilke forventninger har du og andre til udbyttet af kurset? Hvad vil du gerne kunne, når kurset er afsluttet? Hvordan vil du kunne vide, at du har lært noget? Hvem kan du evt. have brug for at tale med for at blive klarere på dine mål og succeskriterier? Møde om God læring

16 Fokuspunkter: Under kurset
Vær i stand til at indgå i en forventningsafstemning med underviser og andre deltagere Overvej dine forventninger – og giv udtryk for dem Vær til stede og reflekter over det, du møder på kurset Hvordan kan det bruges i forhold til dine egne læringsmål– og er der noget som skal justeres? Hvordan kan det bruges i forhold til din arbejdsmæssige hverdag Fasthold dine refleksioner Benyt logbog eller lignende Lav en handlingsplan Møde om God læring

17 Fokuspunkter: Efter kurset
Følg op på dine mål og succeskriterier fra før kurset Hvor står du nu, justeringer, næste trin herfra? Følg op på refleksioner og handlingsplan fra kurset Fortæl, hvad du nu kan og gerne vil gøre anderledes Indvi og evt. involvér andre i din handlingsplan Opsøg situationer i din hverdag, hvor du kan bruge det lærte Fasthold og fortsæt din udvikling Hvem eller hvad kan understøtte din udvikling (mentor, sparringspartner, chef)? Hvis du møder barrierer kan det være en god idé at tage en ny forventningsafklaring med din chef Møde om God læring

18 God læring Morgenmøde om god læring (baggrund herfor)
Forberedelse af deltagere og undervisere Effekt af læring Møde om God læring

19 Mulighed for afklarende spørgsmål


Download ppt "Uddannelsesdag for kursusledere og efteruddannelsesvejledere Fra viden på kursus til handling i praksis Møde om God læring."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google