Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dagens program 25.01.10  Præsentation af os  Præsentation af kurset samt praktisk info (herunder hjemmeside, køb af kompendium, eksamen m.m.)  Øvelse:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dagens program 25.01.10  Præsentation af os  Præsentation af kurset samt praktisk info (herunder hjemmeside, køb af kompendium, eksamen m.m.)  Øvelse:"— Præsentationens transcript:

1 Dagens program 25.01.10  Præsentation af os  Præsentation af kurset samt praktisk info (herunder hjemmeside, køb af kompendium, eksamen m.m.)  Øvelse: Interview og præsentation af jer  Kort gennemgang af semestret  Evt.

2 Henriette Lungholt  Cand.comm., journalist: (kommunikation, dansk, samfundsfag og historie, pædagogikum, voksen pæd., efteruddannelse i webkommunikation og strategisk kommunikation).  Ekstern lektor og projektvejleder på CBS, RUC, COK og ITU, indehaver af Lungholt Kommunikation  Projektleder på Kommunikationsforum.dk  Er i gang med at skrive metodebog  Medforfatter på

3 Anders Kragh Jensen 31 år  Uddannet Cand. Scient. Pol. Fra Århus Universitet  Senior Consultant i Capacent indtil september 2009.  Forretningsudvikler/ansvarlig for Capacents meningsmålinger  Kunder: DR, Information, Kristeligt Dagblad andre medier.  Utallige forskellige holdningsundersøgelser og meningsmålinger og også fokusgrupper og kvalitative interviews  I dag: Senior konsulent i Slotsholm A/S  Laver kommunikation og analyser for ministerier og styrelser

4 Formidling og metode - målsætning Målet med dette kursus er at give dig færdigheder i klar mundtlig og skriftlig præsentation for ledelse, medarbejdere, kunder, presse mv. Desuden lærer du at planlægge og gennemføre en undersøgelse, herunder opstille hypoteser, vælge analysemetode samt vurdere undersøgelsens resultater.

5 I detaljer…  Du skal kunne analysere en problemstilling og udvælge egnede undersøgelsesmetoder til at besvare spørgsmålet.  Du skal kort kunne redegøre for relevante videnskabsteoretiske, logiske og etiske aspekter og problemer i informationsindsamling, -bearbejdning og -analyse.  Du skal kunne gennemføre en undersøgelse og vurdere resultatet.  Du skal være i stand til at fremstille et notat om problemstillingen og resultaterne og mundtligt redegøre for dem på en situationstilpasset måde.  Du skal kende de grundlæggende metodiske og formidlingsmæssige tanker og kunne benytte dem i praksis.  Du skal kunne gennemskue budskab, målgruppe, relevant m.m,  Du skal kunne tilpasse en kommunikativ henvendelse til en specifik modtagergruppe.  Du skal kunne reflektere og være selvkritisk over for egen undersøgelse og resultat (især til eksamen)

6 I korte træk  Kommunikation; teori og praksis  Retorik og mundtlig præsentation  Undersøgelses- og metodevalg, dataindsamling; kvalitativ og kvantitativ

7 Praktiske ting  14 kursusgange  Teori, praksis, midtvejsevaluering og diskussioner - eksamensopgave  Mundtlig eksamen med skriftligt arbejde, ingen forberedelsestid ved eksamen  http://formidlingogmetode.wordpress.com/

8 Projekt og eksamen  Eksamensopgave udleveret i næste uge – I arbejder løbende med den i kombination med den teori og praksis, vi gennemgår på kurset – efter oplæg  Aflevere opgave i maj. 25 sider pr. gruppe (hvis to personer 15 sider, en person 10 sider).  Gruppearbejde, men individuel eksamen og bedømmelse

9 Hvorfor er formidling og metode SÅ vigtig?  Bruges i mange andre sammenhænge:  Overbevisning/argumentation  Samarbejde  Lederskab  Forandringer  Personlige mål  Andet??


Download ppt "Dagens program 25.01.10  Præsentation af os  Præsentation af kurset samt praktisk info (herunder hjemmeside, køb af kompendium, eksamen m.m.)  Øvelse:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google