Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lidt om vejleder rollen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lidt om vejleder rollen"— Præsentationens transcript:

1 Lidt om vejleder rollen

2 Plan 4 slides om forandring og skoleudvikling
Forskningsspørgsmål og metoder (igen) Diskussion af vejlederrollen i kreativ digital matematik Hvad vil vi hver især med projektet

3 Forståelse af forandring gennem projekter
Den større organisation Kurser Vidensdeling Inddragelse Implementering Formidling Netværksaktiviteter Forankring af teknologi i skolens praksis Projektgruppen Indkøb af teknologi Afprøvning af teknologi Didaktisering af teknologi Løsningsudvikling Drift Videre drift af teknologi Nye rammer Kompetencer Evaluering Genanskaffelser Under projektet Efter projektet

4 samspil og ejerskab Viden om it udvikleres samarbejde med lærere og skole Design based research tradition Forskellige måder at frame forsker-lærer samarbejde Relevant ift konsulent-lærer og it udvikler-lærer samarbejde også

5 Hvordan skabes institutionel forankring – DBR svarer
Lokal forankring og situering af lærerenes læring Synliggørelse af lærerenes læring Retænke forholdet imellem lærer som praktikker og lærer som kursist Conducting Design Experiments to Support Teachers' Learning: A Reflection From the Field Paul Cobb, Qing Zhao, Chrystal Dean Journal of the Learning Sciences Vol. 18, Iss. 2, 2009

6 Læreren som læremiddeldesigner
Gennem digitale undervisningsscenarier kan vi opbygge. Klar relation imellem kursus og egen undervisning Synligt produkt Ny kursistrolle (som producent) Lokal forankring og situering af lærerenes læring Synliggørelse af lærerenes læring Retænke forholdet imellem lærer som praktikker og lærer som kursist

7 Forskningsspørgsmål hvad er kreativitet med matematik i scenariebaserede situationer Hvordan virker din knuser i klassen I hvor høj grad udviser eleverne engangement (synes det er sjovt, går op i det de laver osv) Kan vi se tegn på matematisk innovation? Hvad kan vi observere omkring de sociale relationer i klassen (inklusion/eksklusions mekanismer) Hvilke aspekter i projektet er med til at understøtte (og begrænse) oplevelsen af ejerskab til digitalisering af matematikundervisning hos de deltagende lærere og vejledere Vil du fortsat anvende GeoGebra

8 Metoder Besøg i klasser Refleksioner og historier på afsluttende møde,
Noter, billeder, korte interviews Refleksioner og historier på afsluttende møde, billeder/materialer/mntlige fremlæggelser Spørgeskema Brug af it i undervsningen Hvordan opleves det at deltage i udvikling af knusere Ændring af undervisning

9 Vejleder rollen Facilitere lærernes udvikling af scenarier
Understøtte vidensdeling, forankring og professionalisering Hjælpe til med vidensopsamling og evaluering

10 Hvad vil vi hver især med projektet
Forskningsmål Viden om spildesign i skolen Viden om scenarie design som lærerudvikling Udviklingsmål GeoGebra viden Tættere samarbejde Produktionsmål Scenarier og undervisning


Download ppt "Lidt om vejleder rollen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google