Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Digitalisering og medialisering

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Digitalisering og medialisering"— Præsentationens transcript:

1 Digitalisering og medialisering
Hørsholm,

2 Digitalisering og medialisering
Digitalisering vedrører teknologi og tekniske løsninger (rammen) Medialisering rummer en kultur– og læringsdimension (vinduet)

3 Digitalisering

4 Danmark 3.0 styregruppen og DANSK IT (2011):
Hvornår springer Danmark ud som d-land? Danmark en idédebat

5 D-land I et d-land er digitalisering en naturlig del af produktion, produkter, processer, kommunikation mv., ligesom borgerne har digitale kompetencer, der sætter dem i stand til at skabe og formidle ny viden, idéer og produkter digitalt. I d-landet er lovgivning, regler og værdier baseret på digitale præmisser og understøtter sikring af digitale opfindelser, kopiering, tillid og ledelse, ligesom lovgivning og regler sikrer den digitale sikkerhed for både borgere og virksomheder. (s.20)

6 D-land Der er nu ikke bare tale om digital informations-teknologi, men om social- og kulturteknologi, som er bærer af kunst og sociale relationer. Nettet er ikke bare et sted, vi går hen, når vi skal foretage os noget arbejdsmæssigt, men også det sted, hvor vi spiller, leger og morer os. Computerteknologien er i dag stort set allemandseje, og i dag er det ikke mere spørgsmålet, om vi vil have den livsstil, men hvordan vi vil have den, og hvad vi vil bruge den til. Teknologien påvirker dermed direkte vores sociale relationer. (s. 20)

7 D-land Fra at se på digitale platforme som et sted, hvor vi kan være sociale, bør man i højere grad se på disse platforme som et udtryk for det sociale i sig selv. (s.20) Christian Dalager, Software Developer, Eksponent Aps.

8 Digitaliseringen betyder…
- at vi bliver langt bedre til at både nå og hjælpe de svage grupper. De svage borgere i samfundet har stadig ikke lært at bruge formularer eller papir, men vi kan se, at rigtig mange af dem kan bruge en mobiltelefon. Mobiletelefonen er næsten den eneste måde, vi kan nå dem på. (s. 21) Medarbejder i Københavns Kommune

9 Digitaliseringen vil give os…
- et mere ”retfærdigt” samfund, fordi den digitale sagsbehandling og transparens kan sikre borgerens rettigheder, uden at borgeren selv skal forstå alle detaljer og selv skal sikre sig. I dag er det eksempelvis kun de stærke borgere med indsigt i lovgivningen, der modtager alle de ydelser, som de har ret til. I vores kommune sparer vi faktisk en del penge på, at mange borgere ikke forstår regelsættet. s. 21. Leder i større dansk kommune

10 MEDIALISERING Medialisering rummer en kultur- og læringsdimension – vinduet: ”Medialisering griber ind i menneskelig interaktion og institutionaliserer medierne som et selvstændigt område præget af sin egen logik” (Hjarvard 2008, s. 33) ”Indirekte medialisering: ”en given aktivitet.. påvirkes i sin form eller indhold af medieskabte symboler eller mekanismer” (Hjarvard 2008, s. 31) ”Direkte medialisering: ”en aktivitet bringes på medieform, hvorefter den udføres gennem interaktion med et medie” (Hjarvard 2008, s. 30)

11 MEDIALISERINGEN UDFORDRER
Videns- og læringsopfattelsen (hvad er god viden og læring i dag) Læringsformerne (forholdet mellem tid, sted og rum) Lærer- og elevrollerne (nye positioner)

12 Skolens organisations
Udgangspunkt Lærer Elev Mediepædagogisk udfordring Skolens organisations kultur Fagdidaktisk projekt Uformelle læringskompetencer Undervisning

13 Ny fokus? Fra it til medier Fra medier til medialisering
Fra digitalisering til mediepædagogik og didaktik


Download ppt "Digitalisering og medialisering"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google