Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Om eksamen 2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Om eksamen 2011."— Præsentationens transcript:

1 Om eksamen 2011

2 HF Prøver i alle fag Også prøve i ep Dertil kommer karakter for SSO

3 3g I alt 10 prøver i løbet af 3 gymnasieår At-prøven er en af dem
Skriftlige prøver med i prøvefagsudtrækket, derfor 3-4 skriftlige prøver Desuden 1 SRP

4 Mundtlige prøver 6-7 i alt i løbet af 3 år 1 i 1.g Typisk 1 i 2.g.
2. prøveforsøg afskaffet Udeblivelse uden afbud medfører udelukkelse fra prøven.

5 Mundtlige og skriftlige prøver
Skærpet mødepligt. Udeblivelse medfører bortvisning. Når man er bortvist, bliver man ikke student/Hfer i år. Rektor kan udøve skøn ved uforskyldt forsinkelse. Hvis du er syg: Lægeerklæring samme dag som udeblivelsen.

6 Mundtlige og skriftlige prøver
Kontroller, at den adresse, I har givet skolen, er korrekt. Kontroller, at det telefonnummer, I har givet skolen, er korrekt. Kontroller, at den mailadresse, I har givet skolen, er korrekt.

7 Om mundtlige prøver Eksaminationstid 24, 30, 40, 45 minutter, afhængigt af fag. Forberedelsestid 24, 30, 48 minutter, 24 eller 48 timer, afhængigt af fag og niveau. Ved 24 eller 48 timers forberedelse udleveres spørgsmålene i aulaen kl. 08:15 for dem, der skal op om formiddagen, og kl. 12:00 for dem, der skal op om eftermiddagen.

8 Skriftlige prøver Prøver starter kl. 09:00.
Alle sidder på deres plads senest 08:40. Alle, der ønsker at skrive på egen computer, skal også medbringe egen printer. Gør computer og printer klar mellem 08:00 og 8:30.

9 Skriftlige prøver Hvis din printer bryder ned, har du et problem.
Hvis din computer bryder ned, har du et problem. Du må ikke låne hos andre. Ved delprøve uden hjælpemidler må du ikke bruge hjælpemidler, men du må godt arbejde med den næste prøve.

10 Skriftlige prøver Læs instruksen helt og grundigt.

11 Om forberedelsen, < 24 h
Alene i et forberedelseslokale Ingen mobiltelefon. Har du en alligevel, og det bliver opdaget, gælder det som snyd. Også hvis den er slukket. Ikke bruge internettet. Gør du det alligevel, og det bliver opdaget, gælder det som snyd. Snyd medfører bortvisning fra prøven. Bortvisning medfører, at man ikke bliver student i denne omgang.

12 Om forberedelse, <24 h Alle hjælpemidler er tilladt, dog ikke
Levende hjælpemidler Internettet Medbring selv bøger og skriveredskaber. Papir ligger fremme Skriv ikke lærebogstekst af. Du får ikke noget for at læse op af en lærebog, heller ikke hvis teksten er skrevet med hånden.

13 Om forberedelse, 24 h > Du forbereder dig hjemme eller sammen med kammerater I en del fag opfordres til forberedelse i grupper. Så tilrettelægges eksamen sådan, at elever i samme gruppe kommer op umiddelbart efter hinanden.

14 Om selve prøven Prøven er startet, når opgaven er udleveret
En prøve, der er startet, ender med en karakter En prøve er en samtale mellem eksaminand og eksaminator En prøve er derfor ikke en monolog fra elevens side Eksaminator skal stille spørgsmål

15 Om prøveplanen Findes på din forside i Lectio.
Der sker løbende ændringer af planen: Censorer får forfald, elever melder fra, flere elever kommer til. Hvepse i prøvelokalet. Derfor tjek løbende din Lectioforside! Tjek også om morgenen den dag du skal op. Måske er der ændringer i sidste øjeblik. Du må ikke stole på en udskrift, som du lavede 17. maj, da planen blev offentliggjort.

16 Du bliver syg Før en prøve: Opsøg læge. Få lægeerklæring. Giv skolen besked. Under en prøve: Giv skolen besked. Skolen foranlediger det fornødne. Lægeerklæring. Uden lægeerklæring: Udeblivelse fra en prøve medfører bortvisning. Efter en prøve: Ingen konsekvenser for prøven.

17 Skriftlige karakterer
Kommer i Lectio ca. 18. juni -3 10 7 00

18 Klage over mundtlig prøve
Kan handle om eksamensgrundlaget (du blev eksamineret i noget, I ikke havde lært) Kan handle om prøveforløbet Kan handle om bedømmelsen Stiles til rektor Klagefrist 14 dage. Men det er smartest at klage, mens censor endnu er i huset. Klagen skal være konkret, den skal være skriftlig, og den skal være begrundet.

19 Klage over mundtlig prøve
Rektor afgør klagen: Omprøve Ombedømmelse (kun i helt særlige tilfælde) Klagen åbenlyst grundløs Eleven kan klage over rektors afgørelse. Klagen stiles til Undervisningsministeriet og afleveres til rektor

20 Klage over skriftlig karakter
Skal handle om bedømmelsen. Stiles til rektor. Skal være konkret, skriftlig og begrundet. Klagefrist 14 dage fra du modtog karakteren.

21 Sidste eksamensuge Alle skal have en prøve her. Hvis ikke, er det en fejl. Giv JI besked.

22 10 prøver + SRP Kontroller, at du har 10 prøver + SRP.
Vi har checket og krydschecket. Vi kan lave fejl, og programmørerne kan lave fejl. Hvis du er i tvivl, spørg BF (skriftlige prøver) eller JI (mundtlige prøver. Årsprøver tæller ikke med i regnskabet.

23 Vægtning af karakter A-niveau: Vægt 2 B-niveau: Vægt 1,5
C-niveau: Vægt 1 SRP, At-prøve: Vægt 2 SSO: Vægt 1,5 Ekstra A-niveau: Faktor 1,03 2 ekstra A-niveau: Faktor 1,06

24 Her findes reglerne:

25 God jagt


Download ppt "Om eksamen 2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google