Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Beskæftigelse og integration 21. marts 2007. Beskæftigelsesråd এ LandsBeskæftigelsesRådet এ Rådgiver ministeren om beskæftigelsesindsatsen i DK এ Regionalt.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Beskæftigelse og integration 21. marts 2007. Beskæftigelsesråd এ LandsBeskæftigelsesRådet এ Rådgiver ministeren om beskæftigelsesindsatsen i DK এ Regionalt."— Præsentationens transcript:

1 Beskæftigelse og integration 21. marts 2007

2

3 Beskæftigelsesråd এ LandsBeskæftigelsesRådet এ Rådgiver ministeren om beskæftigelsesindsatsen i DK এ Regionalt BeskæftigelsesRåd এ Overvåger indsatsen i regionens jobcentre এ Lokalt BeskæftigelsesRåd এ Overvåger resultater og effekter i Jobcenteret এ Rådgiver kommunalbestyrelsen om tiltag til forbedring af beskæftigelsesindsatsen এ Beskæftigelsesplan og resultatrevision i høring এ Medvirke omkring den virksomhedsrettede indsats

4 Reformens betydning for kommunerne এ Politisk এ Beskæftigelsesområdet placeres i særskilt arbejdsmarkedsudvalg এ Lokalt BeskæftigelsesRåd skal rådgive kommunalbestyrelsen এ Administrativt এ Adskillelse mellem den beskæftigelsesrettede indsats og den øvrige kommunale opgave

5 Arbejdsmarkedsforvaltningens opgaver এ Sekretariat এ Sekretariatsbetjening af AMU og LBR এ Bistå forvaltningen med ledelsesinformation এ Ydelser এ Udbetalinger af alle ydelser এ Tilkendelse af førtidspension এ Projekter এ Revalideringstilbud এ Interne aktiveringstilbud এ Jobcenter এ Den beskæftigelsesrettede indsats over for borgerne

6

7 Ikke jobcenter opgaver এ Arbejdsmarkedsforvaltningen: এ Udbetaling এ Myndighedsopgaver এ Tilkendelse af førtidspension এ Andre tillæg এ Andre kommunale forvaltninger: এ Sociale tilbud এ Misbrugsbehandling এ Væresteder

8 Struktur emneopdelt EmneJobcenterArbejdsmarkeds- forvaltning Andre forvaltninger VirksomhedskontaktIndsats(indsats) KontanthjælpIndsats: samtaler, sagsbehandling, visitering, indstilling Udbetaling Stille tilbud til rådighed Visitering og udbetaling Udlevering af blanketter. Tilvejebringelse af tilbud Visitering og udbetaling Sygedagpenge Revalidering Integrationsindsats Fleksjob

9

10 Integration Frederikshavn Kommune Integration i Ny Frederikshavn Kommune এ Integrationsopgaven er en integreret del af arbejdet i alle afdelinger এ Ydelses- & Projektafdelingen forest å r modtagelse, boligplacering og ” familie-etablering ” এ Ydelses- & Projektafdelingen sikrer aftaler om sprogundervisning এ Jobcentret forest å r den arbejdsmarkedsrettede indsats, herunder sprogundervisning, aktivering, formidling af ordin æ rt job, kurser og uddannelse o.l. এ Jobcentret er tovholder p å opgaven og involverer relevante interessenter i l ø sningen af opgaven.


Download ppt "Beskæftigelse og integration 21. marts 2007. Beskæftigelsesråd এ LandsBeskæftigelsesRådet এ Rådgiver ministeren om beskæftigelsesindsatsen i DK এ Regionalt."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google