Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Arbejdet i Det Regionale Beskæftigelsesråd

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Arbejdet i Det Regionale Beskæftigelsesråd"— Præsentationens transcript:

1 Arbejdet i Det Regionale Beskæftigelsesråd
Kursusmodul I - LBR og RBR Region d Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Birgit Hagen, RBR repræsentant for Danske Handicaporganisationer

2 Lidt Historie Ved kommunalreformen blev de såkaldte koordinationsudvalg i kommunerne erstattet af De Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) Arbejdsmarkedsrådene i amterne er erstattet af Det Regionale Beskæftigelsesråd (RBR)

3 Medlemmer i RBR Beskæftigelsesrådet i Midtjylland består af 21 medlemmer og 1 formand. 1 fra Region Midtjylland 5  fra Kommune KontaktRåd Midtjylland (KKR) 5 fra Landsorganisationen i Danmark (LO) 1 fra Funktionærernes- og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) 1 fra Akademikernes Centralorganisation (AC) 7 fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA) 1 fra Danske Handicaporganisationer (DH) Medlemmerne af beskæftigelsesrådet udpeges af beskæftigelsesministeren.

4 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland
10 fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA) 10 fra Landsorganisationen i Danmark (LO) 2 fra Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger (SALA) 2 fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) 2 fra Akademikernes Centralorganisation (AC) 2 fra Ledernes Hovedorganisation (LH) 10 fra kommunerne beliggende i beskæftigelsesregionen i forening 2 fra De Samvirkede Invalideorganisationer (DH) 2 fra Regionsrådene (1 fra hvert af de to Regionsråd i Hovedstaden og Sjælland.)

5 Rådet i Region Midtjylland har valgt et forretningsudvalg
Den siddende formand                                            2 Arbejdsgiverrepræsentanter 2 Arbejdstagerrepræsentanter 1. Repræsentant fra det offentlige 1. Repræsentant fra DH. Formand: Kaj Ørndrup Nielsen                                            Arbejdsgiverrepræsentanter i FU: John Hermansen, udpeget af DA Per Rahbek, udpeget af Ledernes Hovedorganisation Arbejdstagerrepræsentanter i FU: Ole Jepsen, udpeget af LO Hans Halvorsen, udpeget af LO Repræsentanter fra det offentlige: Gert Bjerregaard, udpeget af KKR Midtjylland Repræsentant fra Danske Handicaporganisationer: Birgit Hagen

6 Det Regionale Beskæftigelsesråd for Hovedstaden & Sjælland
Her har man lavet et formandskab bestående af: Formanden for Det Regionale Beskæftigelsesråd 1. næstformand for Det Regionale Beskæftigelsesråd 2. næstformand for Det Regionale Beskæftigelsesråd

7 Sagsbehandlingsudvalg
Region Midtjylland skal give udtalelser til Udlændigeservice vedrørende Arbejds- og opholdstilladelser I udvalget sidder formanden, KKR, LO, DA og DH, Direktøren for beskæftigelsesregionen Sagerne præsenteres af jurister fra sekretariatet Beskæftigelsesregion Midtjylland forhandler etablering af specialenheden for europæisk jobformidling (EURES)

8 DH i rådet –udpeges for 4 år
Jeg har været med siden rådet blev udpeget af Beskæftigelsesministeren. Der afholdes 7 rådsmøder om året Der afholdes 5 FU- møder Nødvendigt antal møder i sagsbehandlingsudvalget Der afholdes hvert år en Beskæftigelseskonference Der afholdes hvert år en Handicapkonference

9 Eksempel på Dagsorden (Fremtid – Nutid - Fortid)
Sager med indstilling til Rådet Rådskonferencen den 29. januar 2009 Kommunernes redegørelse vedr. den specialiserede revalideringsindsats Indsatsområder i 2009 for specialistfunktionerne på det etniske område, handicap- og ligestillingsområdet Orienteringspunkter Kvartalsrapport – herunder seneste ledighedstal Jobcentrenes resultatrevisioner Handlingsplan for at nedbringe sygefraværet Jobcentrenes forbrug af flaskehalsmidler i 2007 og 2008 samt påtænkt forbrug i 2009 Den særlige statslige flaskehalsbevilling og varslingsbevilling for 2009 Møde med LBR’erne og beskæftigelsesudvalgene Afgørelser/udtalelser ift. Rådets sagsbehandlende opgaver, herunder oversigt over arbejds- og opholdstilladelser. Afskedigelser af større omfang

10 Opgaver Oplysende opgaver Rådgivende opgaver Koordinerende opgaver

11 Oplysnings opgaver Rådet skal skabe balance på arbejdsmarkedet for alle. Jobcentrene i Region Midtjylland skal være landets bedste jobcentre, så virksomhederne kan få den arbejdskraft de har brug for At være et videncenter (analyser, nyhedsbreve) udbrede de gode eksempler og metoder, der giver de bedste resultater udvikle og udfordre beskæftigelsespolitikken, også på langt sigt. Beskæftigelsesindsatsen/aktiveringsindsatsen for de ledige målrettes job og muligheder for beskæftigelse. Rådet/Regionen skal være centrale aktører i den beskæftigelsespolitiske indsats i kraft af den viden om dels udviklingen på arbejdsmarkedet og dels de enkelte jobcentres præstationer, som samles i Rådet og Regionen. Best Practice Nyhedsbrev. Et Best Practice nyhedsbrev lægges på hjemmesiden, så jobcentrene kan finde inspiration til beskæftigelsesindsatsen. Efter behov kan nyhedsbreve udbygges med et forum på hjemmesiden, hvor jobcentrene selv kan lægge indlæg på hjemmesiden.

12 Rådgivende Opgaver Det regionale Beskæftigelsesråd skal rådgive beskæftigelsesministeren om arbejdssituationen i vores region. Rådgive direktøren for beskæftigelsesregionen. Beskæftigelsesregionen skal efter inddragelse af Det regionale Beskæftigelsesråd gribe ind, hvis resultaterne af jobcentrenes indsats ikke er tilfredsstillende, eller hvis jobcentrene ikke opfylder lovgivningen, f.eks. de lediges minimumsrettigheder i relation til kontaktforløb og aktivering. Beskæftigelsesregionen følger udviklingen på arbejdsmarkedet og iværksætter analyser af beskæftigelsespolitiske problemstillinger.

13 Koordinerende Opgaver
Det regionale Beskæftigelsesråd har ansvaret for at koordinere uddannelses- og erhvervsvejledningen i regionen. Den specialiserede revalideringsindsats Kommunerne skal udarbejde en redegørelse over behov for og brug af de revalideringstilbud Beskæftigelsesregionen samler redegørelserne og forelægger dem for Det regionale Beskæftigelsesråd med henblik på vurdering af, om der mangler tilbud. Særlige opgaver Det regionale Beskæftigelsesråd har herudover følgende opgaver: Fastsætter retningslinier for fravigelse af aktiveringspligten for årige • Godkender arbejdsfordelingsordninger Behandler ansøgninger om arbejdstilladelse til udlændige Kommunerne skal udarbejde en redegørelse over behov for og brug af de revalideringstilbud, amtskommunerne hidtil har drevet. Beskæftigelsesregionen samler redegørelserne og forelægger dem for Det regionale Beskæftigelsesråd med henblik på vurdering af, om der mangler tilbud.

14 Udtalelser og møder, konferencer
Afgiver udtalelse til Kriminalforsorgen om etablering af pladser til samfundstjeneste Afholder et årligt møde med DH og offentlige arbejdsgivere om handicappedes arbejdsmarkedssituation Afholde en årlig handicapkonference Afholde en årlig konference for LBR, jobcentre, uddannelsessteder og kommuner Afholde en intern konference (evaluering)

15 Specialfunktionen for den Etniske Beskæftigelsesindsats
en landsdækkende specialfunktion for den etniske beskæftigelsesindsats. Specialfunktionen understøtter jobcentrenes indsats med at integrere og fastholde personer med anden etnisk baggrund end dansk på arbejdsmarkedet. Specialfunktionens indsats er rettet mod landets jobcentre, samt andre aktører som jobcentrene har indgået delaftaler med. Rådgivning – Information - Udvikling

16 DH´s indflydelse i Region Midt
Der er valgt 4 ordførere: KKR, LO, DA og DH, som på hvert møde deltager med oplæg og kommentarer fra de forskellige områder, der er til diskussion. Ved mødeforberedelse til dagsorden i FU prøver jeg at få fokus på vores område Jeg er medarrangør af den årlige Handicapkonference, hvor jeg i 2009 foreslog, at der blev sat fokus på ” Ikke-synlig handicap ” Deltager i temamøder mellem RBR og LBR/beskæftigelsesudvalg forskellige steder i regionen.

17 Indflydelse Deltager i møder med Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS)
Deltager i Rådets/Beskæftigelsesregionens kontraktforhandlinger med Beskæftigelsesministeren Ved altid at være velforberedt og arbejde sammen med forskellige grupper i rådet. At være realistisk og forstå, at hvis vi ikke arbejder for, at der er arbejde til ”alle”, så er der heller ikke arbejde til folk med et handicap. Ved at være med til at overvåge Den specialiserede revalideringsindsats.

18 Det, jeg arbejder for, er At alle mennesker, der kan deltage på det ordinære arbejdsmarkedet, skal have mulighed for det At det danske arbejdsmarked skal være så rummeligt, at personer med nedsat arbejdsevne med den nødvendige kompensation kan fungere i et almindeligt job. At der for de personer, der ikke kan arbejde på alm. Vilkår, oprettes jobs, så de kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet og dermed deres netværk. Min personlige mening er: Lidt tilknytning til arbejdsmarkedet er bedre end ingen tilknytning.

19 Tak for ordet. Spørgsmål?


Download ppt "Arbejdet i Det Regionale Beskæftigelsesråd"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google