Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Oplæg til DH’s temadag for nye RBR-medlemmer Oplæg v/Palle Christiansen d. 18. maj 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Oplæg til DH’s temadag for nye RBR-medlemmer Oplæg v/Palle Christiansen d. 18. maj 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland."— Præsentationens transcript:

1 Oplæg til DH’s temadag for nye RBR-medlemmer Oplæg v/Palle Christiansen d. 18. maj 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland

2 Udfordringer i beskæftigelsesindsatsen  Flere unge skal tage en uddannelse, så der sikres en øget tilgang af velkvalificeret arbejdskraft  Mange flere mænd end kvinder ramt af den strukturelle ledighed – stor opgave med omskoling/opgradering  Det skal sikres, at langtidsledigheden ikke ”sætter sig fast”  Flest mulige borgere skal væk fra offentlig forsørgelse - særlig fokus på at bremse tilgangen  Arbejdsstyrken skal øges og sikres de rette kvalifikationer

3 Udviklingen 1997 til 2008 i udbuds- og efterspørgselssiden og prognosen frem til 2012

4 Den demografiske effekt på arbejdsstyrken fremover

5 Store årgange i 1940 og 1950’erne betyder større tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet i de kommende år

6 På længere sigt vil samfundet præges af en markant stigning i gruppen med ældre

7 Andel over 55 år fordelt på brancher

8 Arbejdsstyrken fordelt på uddannelser

9 Andelen af befolkningen i den erhvervsaktive alder der modtager offentlig forsørgelse i december 2009 – (minus SU og Efterløn) 4,3 4,6 3,83,7 3,4 3,9 3,4 4,2 2,9 3,1 3,5 3,3 3,4 3,8 3,13,2 2,8 3,4 3,02,4 3,03,2 2,1 2,9 2,2 2,3 2,9 2,3 2,1 1,51,4 2,7 1,6 1,3 2,5 7,8 7,9 7,8 6,4 6,3 7,2 7,6 6,5 6,9 6,8 6,6 7,1 5,1 5,5 5,6 5,2 6,6 2,9 2,6 2,8 3,0 2,3 2,8 2,3 2,8 2,4 2,7 2,5 2,8 2,7 2,4 2,6 3,3 2,9 2,8 3,4 3,8 2,4 2,0 2,3 3,2 2,6 3,2 2,6 2,5 3,2 3,3 2,6 2,9 3,0 0 5 10 15 20 25 A-dagepngeKontant-og starthjælpFørtidspensionSygedagpengeØvrige ydelser A-

10 Beskæftigelsen

11 Prognose for beskæftigelsen: 2.898 2.751 2.898 2.751 2.706

12 Nedgang inden for landbrug og industri – fremgang inden for den private servicesektor

13 Ledighed

14 Prognose for ledigheden: 156.300 111.236 55.095

15 Hvilke grupper er i særlig risiko for at blive ramt af ledighed På baggrund af erfaringerne fra de seneste lavkonjunkturer på det danske arbejdsmarked og den forventede udvikling i den branchemæssige beskæftigelse, skønnes der især at komme flere ledige blandt følgende grupper: Eksempelvis  Ikke-faglærte mænd og kvinder i den private sektor  Unge under 25 år  25-29-årige mænd uden kompetencegivende uddannelse  Ikke-faglærte og faglærte inden for byggebranchen, byggeindustrien, transportområdet, møbelindustri, fødevareindustri og metalindustri  Personer med kort anciennitet på arbejdsmarkedet

16 Ledige dagpengemodtagere i februar 2010 opdelt på jobcentre og ledighedslængde i Midtjylland – bruttoledighed (ledige og aktiverede) - fra 5% til 12% med mere end 1 års ledighed

17 Udviklingen i antallet af jobåbninger og udviklingen i BNP i hele landet

18 BR’s opgaver og værktøjer

19 Beskæftigelsesregionernes opgaver  Overvåger og analyserer udviklingen på arbejdsmarkedet  Stiller denne viden til rådighed for relevante beskæftigelsespolitiske interessenter  Overvåger og tilvejebringer dokumentation for resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene  RBR-understøtning  Hjemmeside

20 Beskæftigelsesregionernes redskaber i jobcenterdialogen  Løbende opfølgning og dialog  Dialogmøder  Netværk/best practice  Konferencer/seminarer mv. Nyt fra 1. august 2009  Drøftelse af beskæftigelsesplan og resultatrevision  Rådgivningsfunktion/task force  4 dialogmøder om året (før 2)

21 Dialog om beskæftigelsesplanerne  For det første understøttes den enkelte kommune:  Dialogmøde (drøftelse af udfordringer, konkrete mål på ministermålene og indsatsen)  Kommunebeskrivelse  Skriftlig tilbagemelding  For det andet ser regionerne på tværs af kommune- grænser – imødekommer beskæftigelsesplanerne de udfordringer, den enkelte region samlet set står overfor?

22 Krav til beskæftigelsesplanen  Kommunen skal hvert år udarbejde en plan for det kommende års beskæftigelsesindsats  Planen skal indeholde 1.En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer 2.Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 3.Strategi og mål for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats 4.Strategi og mål for at inddrage andre aktører 5.Budget for beskæftigelsesindsatsen  Planen skal drøftes med regionen forud for den endelige vedtagelse (senest 15. oktober)  Planen skal behandles i kommunalbestyrelsen med LBR’s og RBR’s bemærkninger

23 Rådgivningsfunktionen – allerede i gang på nedenstående områder  Den nye matchmodel  Virksomhedscenterkampagnen Understøtning af kontrollerede forsøg  ”Aktive – hurtigere tilbage”  ”Unge – godt i gang ”  Udbredelse af gode erfaringer fra  ”Hurtigt i gang 2”  ”Alle i gang”  Performance Management - projekter  Rettidigheden i indsatsen for kontant- og starthjælpsmodtagere  Klimanalyser

24 De 4 ministermål

25 Arbejdskraftreserven

26 Udviklingen i arbejdskraftreserven siden 2006 og regionalt mål for 2011

27 Andel ledighedsberørte, som er i arbejds- kraftreserven, varierer fra 41,2% til 31,6%

28 26,1% af arbejdskraftreserven er unge. Ungeandelen varierer fra 32,9% til 15,1%

29 Permanent offentlig forsørgelse

30 Udviklingen i antal permanent forsørgede siden 2004 og regionalt mål for 2011

31 Fordeling af personer på Permanent offentlig forsørgelse opdelt på ydelseskategorier i Midtjylland – januar 2010

32 Andel af befolkningen, som modtog POF varierer fra 7,1% til 10,5% (jan. 2010)

33 Sygedagpengeforløb over 26 uger

34 Ungeledigheden

35 Ledige unges andel af arbejdsstyrken og udviklingen i ungeledigheden (fra marts 2009 til marts 2010)

36 De 25 åriges uddannelsesniveau i 1998 og 2008

37 Integration af indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet

38 Udviklingen i ministermål 4 siden 2005 og regionalt mål for 2011

39 Andelen af borgere (16-64 år) med ikke-vestlig oprindelse, der modtager offentlig forsørgelse i december 2009

40 Fordeling af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse på ydelsesgrupper i Midtjylland (jan. 2010)


Download ppt "Oplæg til DH’s temadag for nye RBR-medlemmer Oplæg v/Palle Christiansen d. 18. maj 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google