Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dagsorden Hvor langt er vi? Beskæftigelsesreformen Oplæg til jobcenter

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dagsorden Hvor langt er vi? Beskæftigelsesreformen Oplæg til jobcenter"— Præsentationens transcript:

1 Dagsorden Hvor langt er vi? Beskæftigelsesreformen Oplæg til jobcenter
Den videre proces

2 Hvor langt er vi?

3 Beskæftigelsesreformen

4 Visionen

5 Principper for indsatsen overfor virksomhederne
Virksomhederne skal have én indgang til Jobcenter Kolding Virksomhederne skal have den arbejdskraft, som de har brug for Virksomhederne skal vide hvad de ledige kan og vil

6 Jobbutikken Kolding Videreføre og udbygge Jobbutikken
Også være den fysiske indgang for de ledige

7 Principper for indsatsen overfor ledige

8 Indsatsen overfor nyledige
Nyledige, der er meget tæt på arbejdsmarkedet(matchkategori 1), skal ikke have tilbud om aktivering ud fra devisen om, at de af egen drift kan finde job. De skal dog have hjælp til selvhjælp i form af brug af statens selvbetjeningsværktøjer. Nyledige, der er tæt på arbejdsmarkedet eller som har brug for lidt støtte til at komme i job(matchkategori 2 og 3), skal efter en måneds ledighed i aktivering, der primært støtter op omkring at komme i job eller uddannelse hurtigst muligt. Nyledige, der er langt fra arbejdsmarkedet(matchkategori 4 og 5), skal efter en måneds ledighed have aktiveringstilbud og/eller tilbydes behandling, der muliggører, at de med tiden kan arbejde på det ordinære arbejdsmarked.

9 Indsatsen overfor ledige
Fælles brug af aktiveringstilbud Først harmonisering over tid af kontaktforløb, visitation til aktivering mv. Først fælles indsats overfor nyledige derefter de øvrige ledige

10 Integration At principperne i den velfungerende integrationsindsats overfor nyankomne udlændinge videreføres. At der sikres en effektiv tværfaglig koordination af integrationsindsatsen, således at indvandrere og efterkommere oplever helhed i indsatsen. At der anlægges et bredt syn på integration, hvor fastsættelsen af integrationsindsatsen tager udgangspunkt i behovet hos den enkelte indvandrer eller efterkommer. At der indstilles til staten, at der oprettes en specialistfunktion angående integration på Jobcenter Kolding.

11 Handicappede At den jobrettede del af indsatsen for at få handicappede i arbejde forankres i Jobbutikken Kolding. At det undersøges om der er grundlag for, at opgaver i forhold til lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. forankres i Jobcenter Kolding.

12 Øvrige anbefalinger At der igangsættes en proces med henblik på at komme med forslag til, hvorledes vejledningsindsatsen bedst tilrettelægges og forankres. At der indledes et tæt samarbejde med a-kasserne og kommunens udbetalingskontor for at sikre ens behandling af de forsikrede og ikke forsikrede ledige. At der indgås aftale med staten om, at de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere allerede fra 2007 er indfaset i jobcentret.

13 Organisering

14 Den videre proces


Download ppt "Dagsorden Hvor langt er vi? Beskæftigelsesreformen Oplæg til jobcenter"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google