Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til fælles Informationsmøde

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til fælles Informationsmøde"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til fælles Informationsmøde
Borgerskolen 14. april 2011

2 Program Kl Velkomst – præsentation af den nye ledelse og skolebestyrelse Præsentation af de fysiske rammer i byggeprocessen Kl Pause Kl Præsentation af principper for klassedannelse Køreplan for klassedannelse inkl. fællesaktiviteter Spørgerunde Kl Afrunding og det videre forløb Kl Tak for i aften

3 Velkomst og præsentation
Ny skoleledelse Skolebestyrelse (formandskab) Gitte Asmussen, skoleleder på Borgerskolen Jeanette Mølbæk, Leif Bjarning Sidsel Løhndorf Gorm Johansen, formand Borgerskolen Per Engaard Haar, formand Rønnevangskolen Anders Filtenborg, næstformand Borgerskolen Niels Erik Andersen, næstformand Rønnevangskolen

4 Præsentation af de fysiske rammer i byggeprocessen
Henrik Rydiander, Borgerskolens bestyrelse & RumArkitekterne

5 PAUSE Vi starter igen kl

6 Præsentation af principper for klassedannelse
Gorm Johansen Niels Erik Andersen

7 Processen indtil nu Afvente endelig beslutning i Byrådet Udpegning af ny ledergruppe på Borgerskolen Drøftelser på skoleniveau Fælles drøftelse på bestyrelsesniveau Udarbejdelse af principper og køreplan for klassedannelse Endelig fælles beslutning Præsentation af køreplan og principper (i dag)

8 Præsentation af principper for klassedannelse – del 1
Skolens leder har det endelige ansvar for klassedannelsen Klassedannelsen effektueres fra skoleårets begyndelse. Samtlige klasser nydannes, dog undtaget 8. og 9.årgangene, der som udgangspunkt er undtaget. Det tilstræbes, at elevtallet i parallelklasser bliver ens. Det tilstræbes, at drenge og piger fordeles ligeligt i parallelklasser.

9 Præsentation af principper for klassedannelse – del 2
Forældre- og elevønsker skal i videst muligt omfang afspejles i klassedannelsen. Klassedannelsen sker på baggrund af en faglig, social og pædagogisk vurdering foretaget af klassens lærere og skolens leder samt ved individuelle vurderinger Alle elever og forældre får besked om nye klasser inden sommerferien

10 Præsentation af principper for klassedannelse – del 3
Der arbejdes udfra en procesplan, der anviser ansvarsfordeling og den praktiske implementering af klassedannelsen Gruppeordningen er undtaget, idet klassedannelse og organisering sker i dialog mellem skole og PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning). Skolens ledelse og bestyrelse vil evaluere forløbet af klassedannelsen i november 2011 samt i maj

11 Køreplan for klassedannelse
Gitte Asmussen

12 Køreplan – del 1 Ledelsen orienterer skolernes personale om bestyrelsens ”Principper for klassedannelse i forbindelse med sammenlægning af Rønnevangsskolen og Borgerskolen” og køreplanen for klassedannelsen. ”Principper for klassedannelse i forbindelse med sammenlægning af Rønnevangsskolen og Borgerskolen ” lægges på Rønnevangsskolen og Borgerskolens hjemmeside efter medarbejderne er orienteret. Forældre orienteres for ”Principper for klassedannelse i forbindelse med sammenlægning af Rønnevangsskolen og Borgerskolen ” og køreplan for klassedannelse på møde i uge 15.

13 Køreplan – del 2 Umiddelbart efter forældremøde i uge 15 lægges køreplanen for klassedannelse på Rønnevangskolen og Borgerskolens hjemmeside. Ledelsen orienterer lærere og pædagoger om rammerne for klassedannelsen. I ugerne arrangeres elevaktiviteter skolerne i mellem. Lærerteams/SFO på hver årgang mødes på tværs af de to skoler og fastlægger processen for dannelsen af de nye klasser. Klubben inddrages. Ledelsen orienteres skriftligt.

14 Køreplan – del 3 Lærerteams meddeler forældre/elever i deres årgang, hvordan klassedannelsen vil ske, og hvornår samt hvordan forældre/elever bliver inddraget i processen. Forældre/elever inddrages i processen. Klasserne dannes i tæt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Ledelsen meddeler alle forældre om klassens nye sammensætning, lokaler etc. inden sommerferien.

15 Ordstyrer: Torben Højman
Spørgerunde Ordstyrer: Torben Højman

16 Afrunding Tak for i aften
Gitte Asmussen


Download ppt "Velkommen til fælles Informationsmøde"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google