Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Informationsmøde ny skolestartere 20. november 2013

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Informationsmøde ny skolestartere 20. november 2013"— Præsentationens transcript:

1 Informationsmøde ny skolestartere 20. november 2013
Overordnet mål Optimere læring og trivsel for det enkelte barn, så fagligheden, trivsel og fællesskabet styrkes

2 Informationsmøde ny skolestartere 20. november 2013
Rullende skolestart I løbet af skoleåret ruller der børn ind 3 gange. Skolestart er som udgangspunkt tæt på barnets 6 års fødselsdag.  Der sker en overlevering inden skolestart fra børnehaven til skolen, hvor forældrene kan deltage. Barnet tilhører en aldersintegreret gruppe og det røde hold.

3 Eksempel - Stjernerne Polaris Tematimer Evt. fælles fagforløb
Røde Sirius Solen Polaris Deltager hvor det giver mening! Tematimer Indrul december og april Evt. fælles fagforløb Solen & Sirius To grupper fordelt ligeligt mellem ”gule og grønne” børn

4 Informationsmøde ny skolestartere 20. november 2013
Nyt fra 1/   Indrullere fra de sidste skolestartsdage er ikke klar til at rulle videre, og får et ”brush up” Indrullere fra de sidste skolestartsdage bliver mentorer for nystartere, og viser vejen Vi giver børnene en tryg opstart, hvor de øver sig i at være blevet skoleelever Socialt er de sammen med kendte børn fra børnehaven Skolen kan danne fagligt og socialt homogene grupper til næste rul Når det enkelte barn er klar til at rulle videre fagligt og socialt, orienteres KJ og her efter forældrene. Barnet ruller til et af de aldersintegrede hold med gule og grønne børn indenfor storgruppen. Barnet skifter kontaktlærer

5 Informationsmøde ny skolestartere 20. november 2013
Rul fra rødt hold  Det aftales med KJ hvornår børnene ruller Forældrene får besked af HF eller JUP Som udgangspunkt ruller børnene de 3 fastlagte skolestartsdage Børn kan rulle på andre tidspunkter, hvis der er forhold, der taler for Man ruller som udgangspunkt altid sammen med en kammerat Faglige test er med til at vurdere, om barnet er klar til rul – se testplanen Der tages højde for, at der ca er lige mange børn på holdene

6 Informationsmøde ny skolestartere 20. november 2013
Aldersintegrerede grupper – styrker Læring fra barn til barn Understøtter differentieret undervisning i forhold til det enkelte barn (fleksible hold) Elevernes personlige, faglige og sociale læring tilgodeses på tværs af alder (fleksible fællesskaber) Styrker elevernes udvikling og evne til samarbejde, da de er sammen med både ældre og yngre kammerater Plads til mangfoldigheden Der arbejdes med forskelligt materiale

7 Informationsmøde ny skolestartere 20. november 2013
Aldersintegrerede grupper – opmærksomhedsfelter Brud med vanetænkningen klassen som den organisatoriske enhed Nye krav til samarbejde – voksne Stor spredning fagligt og socialt Forældresamarbejdet Ikke rul fra indskoling til mellemtrin

8 Informationsmøde ny skolestartere 20. november 2013
Rullende skolestart – Styrker Møder kulturbærere Nye guides af ældre Få børn starter samtidig – god skolestart for det enkelte barn

9 Informationsmøde ny skolestartere 20. november 2013
Rullende skolestart –Opmærksomhedsfelter Forældresamarbejde – opstartsmøder/samtaler Gruppedynamikken – tryghed for gruppen, når der starter nye børn i en etableret gruppe Der skal ikke startes forfra i gruppen, når nye børn starter Samarbejde med daginstitutioner og forældre omkring skolestart

10 Informationsmøde ny skolestartere 20. november 2013
Evaluering Portfolio Logbog Nationale test Ordlæsprøve 1 - 2 Bogstavprøve Sprogvurderinger af to-sprogede Sprogvurdering af 0. årgangsbørn Andre interne test

11 Informationsmøde ny skolestartere 20. november 2013
Organisering af eleverne Ved sammensætning af aldersintegrerede grupper tilstræbes følgende: Børn der har et godt fagligt og socialt samspil med hinanden og de voksne En ligelig fordeling af børn fra alle årgange En ligelig fordeling af drenge og piger En ligelig fordeling af børn med særlige behov Alle har en ønsket kammerat


Download ppt "Informationsmøde ny skolestartere 20. november 2013"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google