Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

8. december 2010 på Egegård Skole

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "8. december 2010 på Egegård Skole"— Præsentationens transcript:

1 8. december 2010 på Egegård Skole
Demografi og økonomi Velkommen til Borgermøde 8. december 2010 på Egegård Skole Sammenlægning af Gladsaxe Skole og Egegård Skole Distriktsændringer 1

2 Sammenlægning af Gladsaxe Skole og Egegård Skole
Demografi og økonomi Sammenlægning af Gladsaxe Skole og Egegård Skole Forslag behandlet i Børne- og Undervisningsudvalget 16. november 2010 Godkendt af Byrådet 24. november 2010 Forslaget er sendt i høring i skolebestyrelserne ved Egegård Skole og Gladsaxe Skole. Høringsfrist 25. januar 2011 kl. 12 Offentlighedsperiode i 8 uger fra 30. november 2010 til 25. januar 2011 Herefter 4 ugers ’tilretningsperiode’ Endelig beslutning tages af Byrådet 28. februar 2011 2

3 Sammenlægning af Egegård Skole og Gladsaxe Skole
Demografi og økonomi Sammenlægning af Egegård Skole og Gladsaxe Skole Mulighed for at spare på bygningsdrift, ledelse og administration Bedre udnyttelse af lokalekapaciteten i kommunen Faldende elevtal fra 2015/2016 jf. prognose Stort investeringsbehov på nogle skoler Tresporede skoler har fordele: Mulighed for stærkere fagligt miljø Fornuftigere klassekvotienter Robust økonomi med mulighed for holddeling og tværfaglige aktiviteter Effektiv anvendelse af faglokaler 3

4 Sammenlægning af Egegård Skole og Gladsaxe Skole
Demografi og økonomi Sammenlægning af Egegård Skole og Gladsaxe Skole Gladsaxe Skole og Egegård Skole nedlægges pr. 1. august 2011 og de to skoler sammenlægges i den nuværende Egegård Skoles bygninger Nuværende Gladsaxe Skoles bygninger anvendes af den ny skole i et reduceret omfang frem til udgangen af 2013/2014 Der udarbejdes forslag til opdatering og forbedring af de fysiske rammer på den sammenlagte skole 4

5 Sammenlægning af Egegård Skole og Gladsaxe Skole
Demografi og økonomi Sammenlægning af Egegård Skole og Gladsaxe Skole Der tages efterfølgende stilling til placering af specialklasserækken på en anden skole Der ændres i skoledistrikterne for den sammenlagte skole, så elevgrundlaget fremadrettet er tre spor 5

6 Sammenlægning af Egegård Skole og Gladsaxe Skole
Demografi og økonomi Sammenlægning af Egegård Skole og Gladsaxe Skole Økonomi: Sammenlægning betyder færre udgifter til bl.a. ledelse og administration, forbrugsudgifter, vedligehold og rengøring. Ca. 8 mio. kr. årligt Indtægter ved salg/udlejning af nuværende Gladsaxe Skole Besparelse ved undladelse af renovering af Gladsaxe Skole Behov for investeringer i bygningsmæssige forbedringer på Egegård Skole Forbedret økonomi pr. klasse pga. mere robuste klassekvotienter i den sammenlagte skole. 6

7 Sammenlægning af Egegård Skole og Gladsaxe Skole
Demografi og økonomi Sammenlægning af Egegård Skole og Gladsaxe Skole Skolebestyrelse, to mulige konstruktioner: Nyvalg blandt den nye skoles forældre med virkning fra De nuværende bestyrelser fortsætter i den nye skoles bestyrelse valgperioden ud. Indeværende valgperiode slutter Valg af konstruktion foretages i samarbejde med de to bestyrelser 7

8 Demografi og økonomi Distriktsændring Sendt i høring af Børne- og Undervisningsudvalget 16. november 2010 Høringsperiode fra 25. november til 23. december 2010 Forslaget er sendt i høring i berørte skolebestyrelser, områdebestyrelser samt børnehuset Kastaniehuset (selvejende) Høringsfrist: 23. december 2010 kl. 12 Endelig beslutning tages af Byrådet 9. februar 2011 Såfremt Byrådet beslutter ikke at sammenlægge Gladsaxe Skole og Egegård Skole bortfalder distriktsændrings-forslaget 8

9 Demografi og økonomi Distriktsændring Som udgangspunkt lægges Gladsaxe skoledistrikt og Egegård skoledistrikt sammen Det samlede skoledistrikt tilpasses, så elevgrundlaget til den sammenlagte skole som udgangspunkt svarer til tre spor Der er fortsat frit skolevalg blandt kommunens folkeskoler Søskendegarantien opretholdes Børne- og Undervisningsudvalget kan beslutte at fravige søskendegarantien i særlige tilfælde 9

10 Distriktsændring Oversigtskort
Demografi og økonomi Distriktsændring Oversigtskort 10

11 Distriktsændring Område I
Demografi og økonomi Distriktsændring Område I 11

12 Distriktsændring Område II
Demografi og økonomi Distriktsændring Område II 12

13 Distriktsændring Område III
Demografi og økonomi Distriktsændring Område III 13

14 Distriktsændring Område IV
Demografi og økonomi Distriktsændring Område IV 14

15 Distriktsændring Område V
Demografi og økonomi Distriktsændring Område V 15

16 Distriktsændring Område VI
Demografi og økonomi Distriktsændring Område VI 16

17 Demografi og økonomi Distriktsændring Børne- og Undervisningsudvalget har besluttet, at følgende to områder kan indgå i det endelige forslag til distriktsændring: 17

18 efter distriktsændring
Demografi og økonomi Elev- og klassetal efter distriktsændring Egegård Skole Skolen indskriver fra 2011/2012 tre klasser dog undtaget 2013/2014 og 2014/2015, hvor der kan blive behov for fire børnehaveklasser Højeste gennemsnitlige klassekvotient i 2019/2020 på 25,1 Buddinge Skole Optager tre klasser årligt Bliver med tiden fuldt tresporet Højeste indskrivningstal i 2014/2015 med 79 elever Gennemsnitlige klassekvotienter varierer fra 23,5 i 2012/2013 til 20,9 i 2020/2021 18

19 efter distriktsændring
Demografi og økonomi Elev- og klassetal efter distriktsændring Vadgård Skole Optager tre klasser årligt, dog mulighed for fire klasser i 2011/2012 og 2014/2015 Højeste indskrivningstal i 2014/2015 med 86 elever Gennemsnitlige klassekvotienter varierer fra 21,6 i 2014/2015 til 23,3 i 2017/2018 Marielyst Skole Optager fortsat to klasser i alle årene Højeste indskrivningstal i 2016/2017 med 56 elever Gennemsnitlige klassekvotienter varierer fra 22,5 i 2013/2014 til 23,9 i 2019/2020 19

20 efter distriktsændring
Demografi og økonomi Elev- og klassetal efter distriktsændring Høje Gladsaxe Skole Optager tre børnehaveklasser årligt frem til og med 2015/2016 Optager herefter to børnehaveklasser årligt Højeste indskrivnings tal i 2014/2015 med 72 elever Gennemsnitlige klassekvotienter varierer fra 20,8 i 2013/2014 til 25,4 i 2017/2018 Vil med tiden nærme sig et elevgrundlag svarende til en to-sporet skole Antal ledige lokalefunktioner vil vokse til 19 i perioden 20

21 Skoleindskrivningen 2011/2012
Demografi og økonomi Skoleindskrivningen 2011/2012 Indskrivningen annonceres i lokalbladene i uge 6 og i uge 8 Der udsendes brev til forældre i uge 6 Der åbnes for Webindskrivning i uge 8 (fra 21. februar) Indskrivning ved fremmøde på skolerne i perioden 1. til 7. marts 2011. 21


Download ppt "8. december 2010 på Egegård Skole"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google