Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Klassedannelser til Ansgarskolen 2014. Program  Velkomst og intro  Formål  Skolebestyrelsens principper for klassedannelse  Ansgarskolens handleplan.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Klassedannelser til Ansgarskolen 2014. Program  Velkomst og intro  Formål  Skolebestyrelsens principper for klassedannelse  Ansgarskolens handleplan."— Præsentationens transcript:

1 Klassedannelser til Ansgarskolen 2014

2 Program  Velkomst og intro  Formål  Skolebestyrelsens principper for klassedannelse  Ansgarskolens handleplan  Evt.

3 Dagens informationsmøde Formålet er: • At informere jer forældre om klassedannelser i forbindelse med fusion af Nørremarkskolen og Valdemarskolen 2014, så det er tydeligt, hvordan rammerne for arbejdet med at danne gode og velfungerende klasser er.

4 Skolebestyrelsens principper Mål:  Det tilstræbes at gøre klasserne så socialt og fagligt velfungerende som muligt.  Der tilstræbes et godt og udviklende læringsmiljø for børnene.

5 Klassesammenlægninger:  Gennem processen forsøges at skabe størst mulig tryghed for den enkelte elev.  Processen bør gennemføres med stor åbenhed og god information.

6 Følgende elementer indgår med forskellig vægtning efter elevernes alder:  Lige store klasser  Harmonisk fordeling af drenge og piger i klasserne.  Kendte udfordringer  Sociale relationer  Pædagogiske hensyn  Elevernes fremtidsplaner (overbygningen)

7  Skolelederen udarbejder efter samråd med det pædagogiske personale en procedure og orienterer hjemmene.

8 Skolebestyrelsens bemærkninger til processsen i 2014:  Skolebestyrelsen har tillid til, at den bedste procedure foregår, når de pædagogiske medarbejdere varetager opgaven i henhold til skolebestyrelsens principper  Det tværgående professionelle samarbejde, skolebesøg og fælles aktiviteter i foråret 2014 betragtes som en del af det forberedende arbejde med klassedannelser  Børnenes involvering aftales på årgangene efter aftale med skolelederen  Forældre bør oplyse til klasselærerne, hvis der er særlige forhold, som kan være af afgørende karakter for barnets trivsel  I nye klasser skal der være børn fra begge de tidligere skoler

9 Hvordan?  Årgangenes lærere på tværs af de to skoler samarbejder om klassedannelse for ”deres elever”  Teamenes arbejde med klassedannelse foregår i overensstemmelse med skolebestyrelsens principper

10  Børn bliver involveret – og der vil blive fokuseret på børnenes alder, gode egenskaber hos sig selv, gode samarbejdsrelationer i nuværende klasse og mulige kendte relationer på genpartens skole  Der er endnu ikke placeret lærere på de enkelte klasser, men vi vil arbejde med, at der kan bevares og deles viden i teamene, så vi kan leve op til skolebestyrelsens principper

11  Forældre skal i processen have mulighed for at udtale sig til klasselæreren, hvis der er særlige bekymringer eller forhold, skolen skal tage vare på i forbindelse med klassedannelse

12 Processens forløb


Download ppt "Klassedannelser til Ansgarskolen 2014. Program  Velkomst og intro  Formål  Skolebestyrelsens principper for klassedannelse  Ansgarskolens handleplan."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google