Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tidsplan for møder og aktiviteter i Sundhedsstrategisk Forum, Det administrative Kontaktforum – revideret kommissorium samt strategi 12-12 strategiseminar.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tidsplan for møder og aktiviteter i Sundhedsstrategisk Forum, Det administrative Kontaktforum – revideret kommissorium samt strategi 12-12 strategiseminar."— Præsentationens transcript:

1 Tidsplan for møder og aktiviteter i Sundhedsstrategisk Forum, Det administrative Kontaktforum – revideret kommissorium samt strategi 12-12 strategiseminar 15.-16. januar 2015

2 Leverancer 12-12 strategiseminar 15.-16. januar 2015 Input til revideret strategi for Sundhedsstrategisk Forum frem mod 2020 Bud på fælles prioriteringer af implementeringsaftaler, mål og indsatser i den første del (2015-2016) af den nye sundhedsaftaleperiode 2015- 2018 Bud på fælleskommunale prioriteringer - hvordan koordination og samarbejder imellem de 22 kommuner skal udvikle sig i perioden Plan for den videre proces med udformning af reviderede strategi med de to ben for Sundhedsstrategisk Forum frem mod 2020. Fælles forståelse af, hvordan vi bruger SSF på den rigtige måde

3 Tidsplan for møder og aktiviteter 2015, revideret strategi, mv. – 1. kvt. MånedFælleskommunaltTværsektorielt Februar30/1: Byråd har godkendt Sundhedsaftale 2015-20185/2: Temadag i Det administrative Kontaktforum FebruarFebruar: Kick-off konference for referencegrupper og sundhedsdirektører – fælleskommunal velfærdsteknologi 17/2: Praksisplanudvalg: godkende høring af praksisplan 25/2- 15/5. Underliggende aftale udarbejdes og forhandles. SST underrettes. Februar3/2: Kommunaldirektørkredsen20/2: Patientinddragelsesudvalg Februar24/2: KKR Syddanmark25/2: Sundhedskoordinationsudvalg: Rehabilitering og genoptræning Marts7/3: Formandskab Sundhedsstrategisk Forum19/3: Det administrative Kontaktforum: videndeling i DaK om erfaringer fra indsatser i ØA gennemført året tidligere Marts/maj19/3: Sundhedsstrategisk Forum: Kommissorium og strategi– del 1 13/5: Sundhedskoordinationsudvalg: DÆMP/ACCESS og videndeling om indsatser i ØA gennemført året tidligere Marts/juni27/3: Fællesmøde med Socialdirektørforum?2/6: Praksisplanudvalg: Drøftelse af høringssvar og drøftelse af forslag til indarbejdelse af høringssvar samt status for arbejdet med underliggende aftale April/juni8/4: Kommunaldirektørkredsen17/6: Det administrative Kontaktforum: drøftelse om nye indsatser ift. ØA April/juni24/4: KKR Syddanmark25/6: Praksisplanudvalg: Godkendelse af praksisplan og underliggende aftale MajMedio maj: Formandskab Sundhedsstrategisk Forum Maj20/5: Socialdirektørforum: Fællesmøde? Juni4/6: Kommunaldirektørkredsen Juni17/6: Sundhedsstrategisk Forum og KKR Syddanmark: Kommissorium og strategi – del 2 JuniJuni: 1. Fælles udvalgsmøde, og SKU-/PPU medlemmer 12-12 strategiseminar 15.-16. januar 2015

4 Tidsplan for møder og aktiviteter 2015, revideret strategi, mv. – 2. kvt. MånedFælleskommunaltTværsektorielt August20/8: Socialdirektørforum13/8: Sundhedskoordinationsudvalg: Trivsel og sundhed på UU August/ september 31/8: Kommunaldirektørkredsen23/9: Det administrative Kontaktforum September/ oktober Primo september: Formandskab Sundhedsstrategisk Forum 23/10: Sundhedskoordinationsudvalg: Lægemiddelområdet og FMK September/ november 10/9: KKR Syddanmark11/11: Det administrative Kontaktforum: Drøftelse af prioritering af midler til og forventet indsats af indsatser i ØA til igangsættelse næste år. September/ december 23/9: Sundhedsstrategisk Forum: Strategi for forummet og DNS 2.0. 16/12: Sundhedskoordinationsudvalg: Fælles psykiatriindsats og drøftelse af prioritering af midler til og forventet indsats af indsatser i ØA til igangsættelse næste år. Drøftelse af oplæg til evaluering af Sundhedsaftalen 2015-2018. Oktober23/10: Socialdirektørforum OktoberUltimo oktober: Formandskab Sundhedsstrategisk Forum November/ december November/december: 2. Fælles udvalgsmøde, og SKU-/PPU medlemmer November6/11: Kommunaldirektørkredsen November11/11: Sundhedsstrategisk Forum: Godkendelse af kommissorium, strategi for forummet og DNS 2.0 November16/11: KKR Syddanmark December15/12: Socialdirektørforum 12-12 strategiseminar 15.-16. januar 2015


Download ppt "Tidsplan for møder og aktiviteter i Sundhedsstrategisk Forum, Det administrative Kontaktforum – revideret kommissorium samt strategi 12-12 strategiseminar."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google