Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forslag til planlægning af årets opgaver for kontaktpersonen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forslag til planlægning af årets opgaver for kontaktpersonen"— Præsentationens transcript:

1 Forslag til planlægning af årets opgaver for kontaktpersonen
Forslag til årshjul Forslag til planlægning af årets opgaver for kontaktpersonen

2 1. kvartal (december, januar og februar)
Niveau 1: I henhold til lov, overenskomst m.v.: Niveau 2: kontaktpersonen anbefales at udføre: Niveau 3: Kontaktpersonens opgaver i relation til menighedsråd, medarbejdere, m.fl.. December Julefrokost og julegave. Januar Ferieplanlægning: Planlægning af restferie. Planlægning af de særlige feriedage og evt. varsling af særlige feriedage. Arbejdstilrettelæggelse: Planlægning af 2. kvartal. Friweekender, rådighedstid, m.v.. Kontaktpersoner og konsulent: Evaluering og drøftelse af samarbejdet mellem konsulent og kontaktperson. Menighedsrådet drøfter det kommende år: Hvordan kan medarbejderne understøtte menighedsrådets målsætning og vision? Hvordan kan menighedsrådets målsætning og vision understøttes af en lønpolitik? Hvilke (nye) opgaver skal løses i år af medarbejderne? Hvordan definerer menighedsrådet god ledelse? Og hvordan kan kontaktpersonens udføre dette i samarbejde med menighedsrådet? Februar Medarbejdermøde: Den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Planlægning af hovedferien og/eller indhentning af ferieønsker. Indgå i drøftelser med medarbejderne om sognets budget - høre til ønsker fra graver (forslag til maskiner), organist (forslag til koncerter) osv..

3 2. kvartal (Marts, april og maj)
Niveau 1: I henhold til lov, Overenskomst m.v.: Niveau 2: kontaktpersonen anbefales at udføre: Niveau 3: Kontaktpersonens opgaver i relation til menighedsråd, medarbejdere, m.fl.. Marts April Arbejdstilrettelæggelse: Planlægning af 3. kvartal. Ferier, friweekender, rådighedstid, m.v.. Personalemøde: Diverse. (F.eks. orientering fra kontaktperson, osv.) Drøftelse: Hvordan kan medarbejderne medvirke til at anvende ressourcerne bedst muligt? Evt. ved samarbejder mellem medarbejdere og inddragelse af frivillige. Opfølgning på MUS: Opfølgning på de aftaler der blev indgået ved MUS-samtalen. Er forventningerne blevet indfriet? Aftale om overarbejde/merarbejde og afspadsering. Maj

4 3. kvartal (juni, juli og august)
Niveau 1: I henhold til lov, Overenskomst m.v.: Niveau 2: kontaktpersonen anbefales at udføre: Niveau 3: Kontaktpersonens opgaver i relation til menighedsråd, medarbejdere, m.fl.. Juni  Arbejdstilrettelæggelse: Planlægning af 4. kvartal. Friweekender, rådighedstid, m.v..  Juli  August

5 4. kvartal (september, oktober og november)
Niveau 1: I henhold til lov, overenskomst m.v.: Niveau 2: kontaktpersonen anbefales at udføre: Niveau 3: Kontaktpersonens opgaver i relation til menighedsråd, medarbejdere, m.fl.. September Medarbejdermøde Der foreligger flere forhold, der skal drøftes ved et årligt medarbejdermøde. Lønforhandling: Det årlige lønforhandlingsvindue mellem 15. september og 15. november. Til menighedsrådets drøftelse: Kriterier for lønforbedring. I sammenhæng med menighedsrådets målsætning og vision? Prioritering af midler. Til løn til medarbejdere eller andet? Oktober  Arbejdstilrettelæggelse: Planlægning af 1. kvartal. Friweekender, rådighedstid, m.v. Planlægning af restferie. November APV APV skal udarbejdes. (APV udføres hvert tredje år). Trivselsmålinger Der foretages trivselsmåling. (Trivsels-måling udføres hvert tredje år). MUS Afvikling af MUS. (MUS udføres hvert år). Evaluering af årets gang. Evaluering af MR og kontaktpersonopgaverne med særligt henblik på konstituering.


Download ppt "Forslag til planlægning af årets opgaver for kontaktpersonen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google