Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Etablering af et sønderjysk beredskabssamarbejde Velkommen til: Repræsentanter fra Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund Repræsentanter fra Beredskabsforbundet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Etablering af et sønderjysk beredskabssamarbejde Velkommen til: Repræsentanter fra Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund Repræsentanter fra Beredskabsforbundet."— Præsentationens transcript:

1 Etablering af et sønderjysk beredskabssamarbejde Velkommen til: Repræsentanter fra Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund Repræsentanter fra Beredskabsforbundet i de sønderjyske kommuner Repræsentanter fra Beredskabsstyrelsen Sydjylland Repræsentanter fra Tønder Kommune Repræsentanter fra Aabenraa Kommune Repræsentanter fra Sønderborg Kommune Repræsentanter fra Haderslev Kommune  Formål med mødet  Referencegruppe

2 Baggrund/forudsætninger Aftale om kommunernes økonomi indgået mellem KL og regeringen den 3. juni 2014: Enighed om, at kommunerne senest den 1. januar 2016 vil etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder i form af op mod 20 beredskabsenheder. Reduktion af bloktilskud: o 2015: 50 mio. kr. o 2016: 75 mio. kr. Effektiviseringspotentiale herudover på 100 mio. kr. ved kommunerne – forventes ikke realiseret i sønderjylland. KL’s fortolkning af aftaleteksten: Samordning = fælles risikovurdering § 60 selskab

3 Kommissorium Styregruppe:De fire borgmestre – ledsaget af kommunaldirektørerne. Projektgruppe:De fire tekniske direktører samt de fire beredsskabschefer - formandskab Haderslev. Formål:Afdække og beskrive to modeller: 1.Et øget tværkommunalt samarbejde (Opretholde fire beredsskabskommuner) 2.En sammenlægning i et beredskab (En beredskabskommission).

4 Tidsplan Projektgruppe afrapporterer den 14. november 2014. Det sønderjyske koordinationsudvalg behandler. forslagene den 8. december 2014 og foretager indstilling til de fire byråd. Byrådene behandler indstillingen december 2014 / januar 2015. Implementering af den valgte model i løbet af 2015. Ny beredskabsmodel træder i kraft den 1. januar 2016.

5 Analysemodeller

6 Referencegruppe: Behov for orienterende fællesmøder med de frivillige? Ønsker til samarbejde med den fremtidige organisation? Næste møde: Mandag den 10. november 2014 kl. 19.00 i Tønder Kontakt: Rune Larsson, rula@haderslev.dk, 21 37 39 71rula@haderslev.dk Peter Staunstrup, psta@112interreg.eu, 21 24 51 32psta@112interreg.eu


Download ppt "Etablering af et sønderjysk beredskabssamarbejde Velkommen til: Repræsentanter fra Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund Repræsentanter fra Beredskabsforbundet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google