Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation af Universitetssygehus Køge

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Præsentation af Universitetssygehus Køge"— Præsentationens transcript:

1 Præsentation af Universitetssygehus Køge
Generalforsamling i Grundejerforeningen Norsvej Byplanlægger Troels Wissing Teknik- og Miljøforvaltningen Byg og Plan

2 Dagsorden Planproces Parkering Bebyggelse Trafik Miljøpåvirkninger
Disponering af parkeringspladser Visualisering af parkering Bebyggelse Visualisering Trafik Lette trafikanter – stiløsninger i forbindelse med anlæg og drift Biltrafik Miljøpåvirkninger Byg og Plan

3 Tidsplan for planprocessen
Der skal udarbejdes lokalplan og kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering af planer Plan- og VVM-processen er opdelt i følgende faser: Byg og Plan

4 Tidsplan for planprocessen
Idéfase: 20. november 2013 til 18. december 2013 Indkaldelse af idéer og synspunkter forud for udarbejdelse af kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse Planforslag og VVM: Primo 2014 til sommer 2014 TMU og ØU har taget beslutning om igangsættelse af lokalplan, kommuneplantillæg med tilhørende VMM-redegørelse (scoping) og miljøvurdering i marts. Planforslag og VVM-redegørelse samt samt miljøvurdering udarbejdes og forventes behandlet af Køge Byråd i august. Offentlig høring: September og oktober 2014 (8 uger) Lokalplan, kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering i offentlig høring. Der afholdes borgermøde i september. Endelige planer: Ultimo 2014 Høringssvar indsamles. Køge Byråd forventes at vedtage planer og VVM-redegørelse endeligt i december. Offentlig bekendtgørelse af planer. Byg og Plan

5 Parkeringsforhold I alt 1.890 parkeringspladser
1.420 parkeringspladser i skovringen 470 parkeringspladser i fladen Bygherren har udarbejdet følgende input til lokalplan: En overordnet dispositionsplan for parkering samt vej-, sti- og tilkørselsforhold To eksempelsnit for parkering i skoven Tværsnit for skovparkering med afskærmning mod boligområde Byg og Plan

6 Overordnet disposition parkering
Byg og Plan

7 Eksempelsnit for parkering i skoven
Byg og Plan

8 Tværsnit parkering Byg og Plan

9 Lokalplan Køge Kommune forventer at stille krav om følgende forhold prioriteret: Ydre ring af trærækker + vold med beplantning opretholdes Trærækker langs stiskæringer Indre ring af trærækker Evt. træfelter/-bånd i mellem parkeringspladser Byg og Plan

10 Bebyggelse - visualisering
VVM redegørelse skal redegøre for de visuelle påvirkninger af omgivelser Der bliver visualiseringer af sygehus via: Fotostandpunkter i nær- og mellemzone Fotostandpunkter i mellem- og fjernzone Byg og Plan

11 Visualisering Byg og Plan

12 Visualisering Byg og Plan

13 Trafikale forhold Forventede vejudvidelser til biler:
Udvidelse af Lyngvej (mellem motorvejstilkørsel og Steensbjergvej) til fire spor på hele stykket Udvidelse af Steensbjergvej (mellem Lyngvej og Karlemosevej) til fire spor Udvidelse af Steensbjergvej (mellem Karlemosevej og ny nordlig indkørsel) til fire spor, hvor de to er dedikeret til busser og ambulancer Stiforbindelser til cyklister og gående Bygherren har udarbejdet et forslag til stier i både anlægsfasen og for det endelige sygehus Etape 1 (medio 2015 – medio 2018) Etape 2 (medio 2018 – ultimo 2020) Endelig 2021 Byg og Plan

14 Etape 1 Byg og Plan

15 Etape 2 Byg og Plan

16 Endelig Byg og Plan

17 Miljøpåvirkninger Påvirkninger i form af:
Støj for trafik Luftforurening Bliver vurderet på baggrund af en model for trafik i VVM redegørelsen Trafikmodellen arbejder ud fra en række forudsætninger: Udvidelse af Køge Bugtmotorvejen  Etablering af tilslutningsanlæg ved Egedesvej Etablering af ny vej mellem STC og Egedesvej Ny vejforbindelse mellem STC og Egedesvej Anlæg af København-Ringstedbanen Byg og Plan

18 Foreløbige trafiktal Byg og Plan


Download ppt "Præsentation af Universitetssygehus Køge"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google