Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 ▪ www.skankomp.eu Westum årskonference, 15. marts 2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 ▪ www.skankomp.eu Westum årskonference, 15. marts 2011."— Præsentationens transcript:

1 1 ▪ www.skankomp.eu Westum årskonference, 15. marts 2011

2 2 ▪ www.skankomp.eu Siden sidst  20. januar 2010: Præsentation af ”Nordiskt kompetensnätverk” på Westums årskonference  8. marts 2010: Endelig beslutning om at ansøge  23. marts 2010: Budgetter udarbejdet af partnerne  21. april 2010: Fremsendelse af endelig SkanKomp-ansøgning  25. maj 2010: Projektet godkendt af Styrkommittén för delprogram Kattegat/Skagerrak  1. august 2010-31.juli 2013 Gennemførsel af Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk

3 3 ▪ www.skankomp.eu Aktivitet 1.1 Metodutveckling för kompetensförsörjning  Aktivitet indtil videre:  Opstartsmøde i Göteborg den 8. november  62 deltagere  Temat för workshopen var att beskriva VAD Trollhättan tänkt utveckla inom aktiviteten samt VARFÖR. Deltagarna på konferensen deltog genom workshops i att svara på frågan HUR?  Planer for 2011  Fælles IT-platform  Workshop om blended learning den 18.-19. oktober

4 4 ▪ www.skankomp.eu Aktivitet 1.1.1 Mobila yrkeslärare  Aktivitet indtil videre:  Opstartsmøde i Göteborg den 9. november  62 deltagere  Fokus på hvordan yrkeslærere kan undervise på tværs i en hel region, for at imødegå manglen på lærere.  Fokus på udvikling af et curriculum som handledare (virksomhedernes undervisningskontaktperson) kan forstå og bruge i dagligdagen  Projektmøde afholdt den 30. november med planering af tidsplan for 2011…

5 5 ▪ www.skankomp.eu Aktivitet 1.2 Kompetensmäklarutbildning  Aktivitet indtil videre:  Opstartsmøde i Horsens den 6.-7. september  48 deltagere  Fokus på deltagernes behov for kompetenceudvikling  Opmærksomhed på forskellige målgrupper i organisationerne  Rapport udarbejdet om idegenereringsfasen  Opfølgende proces  Internt kursus for VIA’s 300 medarbejdere i udbud  Detailplanlægning af det tværgående uddannelsesforløb  Kursusplanen – 40 deltagere pr. gang  4.-6. april: Virksomhedsforståelse og værktøjer til behovsafdækning  23.-25. august: Kommunikation, videndeling og intern organisation  15.-17. november: Fremtidsscenarier

6 6 ▪ www.skankomp.eu Aktivitet 1.3 Realkompetencevurdering  Aktivitet indtil videre:  Opstartsmøde i Arendal den 16.-17. november  17 deltagere  Fokus på temaer og form på en større konferanse  Fokus på udfordringerne inden for realkompetencevurdering i forhold til henholdsvis uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet  Afklaring af overlap med aktiviteterne 1.2 og 3.2  Planer for 2011  Konference om realkompetencer 20.-22. september

7 7 ▪ www.skankomp.eu Aktivitet 2.1 Organisering af netværk  Aktivitet indtil videre:  Opstartsmøde i Randers den 21.-22. september  62 deltagere  Fokus på netværk som et strategisk værktøj  Opfølgende møder  Kontakt til mere end 600 virksomheder – 100 ønskede at deltage i netværk  Afholdt to erhvervskonferencer  Etableret adskillige netværk i forskellige områder  Planer for 2011  Lokal LEAN-konference i marts  Yderligere to konferencer

8 8 ▪ www.skankomp.eu Aktivitet 3.1 Jobrotationsordninger  Aktivitet indtil videre:  Opstartsmøde i Viborg den 14.-15. september  27 deltagere  Praktiske erfaringer fra Vesthimmerlands Kommune  Fokus på rotationskoordinator til at styre papirarbejde, uddannelsespartnere, arbejdsgivere og vikarer!  Opfølgende møder  Temadag om jobrotation den 4. november i Viborg  Planer for 2011  Et stort antal rotationsprojekter på vej  Kvartalsvise møder med løbende opfølgning på lokale initiativer

9 9 ▪ www.skankomp.eu Aktivitet 3.2 Analyse og kortlægning af fremtidens kompetencebehov  Aktiviteten opdeles i tre delaktiviteter under overskriften 3.2 Fremtidens Kompetencebehov:  3.2.1 Analyse af fremtidens kompetencebehov  Udarbejdes af Region Midtjylland  Resultater og analysemodel foreligger efterår 2011  3.2.2 Kompetanse om bærekraftig utvikling  Konference om miljøkompetanse afholdes i Arendal den 30.-31. maj  3.2.3 Strategisk uddannelsesplanlægning (i virksomhederne)  Koordineres af Kursuscentret, Silkeborg Handelsskole

10 10 ▪ www.skankomp.eu Aktivitet 3.2.3 Strategisk uddannelsesplanlægning  Aktivitet indtil videre:  Opstartsmøde i Silkeborg den 11.-12. oktober  50 deltagere  Fokus på fælles sprog, PR og markedsføring, strategi, konsulentkompetencer, kompetenceudviklingsværktøj  Opfølgende møder  Siden august foretaget 150 besøg alene i Silkeborg Kommune  Afgivet ca. 10 tilbud på strategisk uddannelsesplanlægning – herunder afdækning af realkompetencer  Udgivet to nyhedsbreve, casebeskrivelser etc.  Planer for 2011  Månedligt nyhedsbrev  8.-9. september – konference i Silkeborg

11 11 ▪ www.skankomp.eu Aktivitet 4 Informationsformidling  Aktivitet indtil videre:  Opstartsmøde i Viborg den 5. oktober og i Göteborg den 26. oktober  I alt ca. 50 deltagere  Fokus på  Projektkommunikation i et EU-perspektiv  Input til informationsstrategien  Formalia og krav (logobrug, regningslinjer og kommunikationsskemaer)  Forskning og evaluering som integrerede informationsaktiviteter  Planer for 2011  Formidling af aktiviteter på hjemmesiden  Indsamling af informationsaktiviteter  Møder med forsker- og evaluatorteamet.

12 12 ▪ www.skankomp.eu Aktivitet 5 Økonomi og projektledelse  Aktivitet indtil videre:  Kick-off konference i Randers den 23.-24. november  103 deltagere  5 nationale koordinationsmøder i DK og Sverige  20-30 deltagere pr. møde  Økonomiseminar  Danmark i august og november (ca. 40 pr. gang)  Norge i september  Sverige i august og oktober (ca. 30 pr. gang)

13 13 ▪ www.skankomp.eu Spørgsmål ?  www.skankomp.eu www.skankomp.eu  Stefan.Knudsen@ru.rm.dk Stefan.Knudsen@ru.rm.dk


Download ppt "1 ▪ www.skankomp.eu Westum årskonference, 15. marts 2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google