Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

M EDIEPÆDAGOGISK OG ORGANISATORISK VEJLEDNING Intro Rikke Schultz

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "M EDIEPÆDAGOGISK OG ORGANISATORISK VEJLEDNING Intro Rikke Schultz"— Præsentationens transcript:

1 M EDIEPÆDAGOGISK OG ORGANISATORISK VEJLEDNING Intro Rikke Schultz evrs@ucl.dk

2 Læringsmål Den studerende har indsigt i vejledningsmetodik og grundlæggende principper for organisations- og skoleudvikling samt undersøgelses- og evalueringsmetoder i forhold til skolens mediepædagogiske vejlednings- og udviklingsopgaver har viden om vejledningsfeltet i et socialiserings- og magtperspektiv kan anvende forskellige vejledningsmetoder i en mediepædagogisk sammenhæng, indgå i vejledningsforløb og hermed understøtte kolleger og lederes kompetenceudvikling kan udvikle, gennemføre og evaluere undersøgelser om organisationskultur og vejledningspraksis kan igangsætte, gennemføre, vurdere og begrunde egne vejlednings- og udviklingsopgaver i relation til det mediepædagogiske område og i relation til organisationsudvikling.

3 Mediepædagogisk og organisatorisk vejledning Mediepædagogisk vejledning: Om medier Med medier I medier Organisatorisk Vejledning Fremme undervisning med medier i organisationen

4 H VAD FORSTÅR I VED BEGREBET MEDIER ?

5 Indhold Beskrivelse og vurdering af egne vejledningserfaringer. Institutions- og organisationsteori med særlig relevans for de mediepædagogiske vejledningsopgaver i forbindelse med organisationsudvikling. Videns- og læringsteorier, der kan begrunde vejledningsopgaver med særlig henblik på det mediepædagogiske område. Mediepædagogiske vejledningsværktøjer i relation til skole- og kollegaudvikling inden for det mediepædagogiske felt. Analyser og vurderinger af kvantitative og kvalitative Undersøgelser med fokus på vejledningsopgaver. Redskaber til tilrettelæggelse, gennemførelse og analyse af en undersøgelse med tilknytning til det mediepædagogiske vejlednings- og udviklingsområde. Refleksioner over mulige vejlednings- og udviklingstiltag i forbindelse med egen praksis. Eksamensform Oplyses ved studiestart. Karakter efter 7-trinsskalaen

6 M INE FORVENTNINGER TIL JERES ARBEJDE At I gør jer nogle overvejelser over, hvordan nye medier eller nye måder at arbejde med “gamle medier” kan understøtte elevernes læring – så vi får en bedre skole At I undersøger jeres kollegaers brug af medier I dag At I gør jer nogle overvejelser over, hvordan I kan bidrage til nye måder at benytte medier på I skolen gennem kollegial vejledning At I øver jer I at anvende et digitalt vejlednings – eller videndelingsværktøj til kollegial vejledning

7 E KSAMENSFORM 5. Eksamen Eksamensform: En mundtlig prøve på grundlag af et praktisk produkt og et skriftligt oplæg Det skriftlige oplæg til mundtlig eksamen udarbejdes på baggrund af et praktisk produkt. Det skriftlige oplæg udarbejdes individuelt (max 5 sider) mens det praktiske produkt kan udarbejdes individuelt eller være et gruppefremstillet produkt. Gruppestørrelsen er på maksimalt 3 personer. Bedømmelsesskala: 7-trins-skalaen

8 Blik på UV-planen Materialer\Plan Aalborg final.doc Eksempel på en eksamensopgave http://sites.google.com/site/smartboardpaaof/


Download ppt "M EDIEPÆDAGOGISK OG ORGANISATORISK VEJLEDNING Intro Rikke Schultz"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google