Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til Bacheloropgaven! Dagens korte program: 1.Valg af linjefag og linjefagsvejleder 2.Opgavens rammer og prøveform 3.Temaer v. plenumkonferencer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til Bacheloropgaven! Dagens korte program: 1.Valg af linjefag og linjefagsvejleder 2.Opgavens rammer og prøveform 3.Temaer v. plenumkonferencer."— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til Bacheloropgaven! Dagens korte program: 1.Valg af linjefag og linjefagsvejleder 2.Opgavens rammer og prøveform 3.Temaer v. plenumkonferencer Vi ses i august

2 Valg af linjefag og linjefagsvejleder Valg af linjefag Prioriter to linjefagsvejledere (se fredsnyt) Frist: 31/3 Svar: 14/6

3 Opgavens rammer Læs bachelorfolderen på fredsnyt.dk– her fortolkes § 10 § 10: Som led i uddannelsen skal den studerende udarbejde en større selvstændig skriftlig opgave i form af et professionsbachelorprojekt, jf. læreruddannelseslovens § 2, nr. 4, og § 4. Professionsbachelorprojektet udgør 10 ECTS-point, omfanget er25-35 sider, samt max 10 siders bilag(10 ”ting”). En normalside svarer til 2600 anslag inkl. mellemrum. Stk. 2. Professionsbachelorprojektet skal udarbejdes 1) individuelt, 2) i et selvvalgt og af uddannelsesinstitutionen godkendt emne vedrørende en lærerfaglig problemstilling af relevans for uddannelsens formål, 3) i tilknytning til et af den studerendes igangværende eller gennemførte linjefag, 4) i sammenhæng med uddannelsens pædagogiske fag, 5) med inddragelse af færdigheder og viden erhvervet gennem uddannelsens praktik eller anden erfaring fra praksis og 6) under brug af videnskabelig metode”.

4 Prøve Fagets årsværk/ECTS 0,17 ÅV/10 ECTS Type Mundtlig, individuel prøve. Form: Samtale med 2 eksaminatorer. Den mundtlige prøve tager sit udgangspunkt i den skriftlige opgave. Varighed ved mundtlig prøve (inkl. votering) 45 minutter. Grundlag for bedømmelse: Den studerendes grad af opfyldelse af fagets mål og CKF samt studieordning i øvrigt. Herudover indgår den studerendes selvvalgte litteratur. Betingelser for indstilling til prøve: Afleveret opgave. Karaktergivning Der gives én karakter efter 7-trins-skalaen. Der gives en samlet vurdering af den skriftlige opgave og den mundtlige prøve. Ved bedømmelsen skal der ud over det faglige indhold også lægges vægt på eksaminandens formulerings- og staveevne. Ekstern censur.

5 Temaer, plenumkonferencer (datoer tilgår ved passende lejlighed) 1.Opgavens væsen og forslag til disposition (inden opstart) 2.Fortolkning af ”Akademisk arbejdsform og videnskabelig metode” 3.Analysedelen drøftes 4.Opgavens mundtlige dimension (efter aflevering)


Download ppt "Velkommen til Bacheloropgaven! Dagens korte program: 1.Valg af linjefag og linjefagsvejleder 2.Opgavens rammer og prøveform 3.Temaer v. plenumkonferencer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google