Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad er et produkt i faget teknologi - og hvorfor?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad er et produkt i faget teknologi - og hvorfor?"— Præsentationens transcript:

1 Hvad er et produkt i faget teknologi - og hvorfor?
Identitet Faget teknologi beskæftiger sig med udvikling og fremstilling af produkter, materielle som immaterielle, og forudsætningerne herfor. Heri indgår viden om metoden i produktudviklingsprocessen, og viden om fremstillingsprocessen, der fører frem til et produkt. Produkterne, der kan være materielle eller immaterielle, skal fremstilles i værksted eller laboratorium; og for at kunne udvikle og fremstille produkter skal eleverne gøre brug af deres teknisk/naturvidenskabelige viden. Et materielt produkt er en ting, et fysisk produkt, mens et immaterielt produkt fx er et forsøg eller en laboratorieundersøgelse.

2 Formålet med faget er at give eleverne bedre forudsætninger for at uddanne sig indenfor det teknisk/naturvidenskabelige fagområde, som teknikeruddannelserne, ingeniøruddannelserne eller cand. scient. uddannelserne. Faget skal bl.a. give eleverne en forståelse for sammenhængen mellem teori og praksis, at naturvidenskabelige teorier er en forudsætning for det praktiske arbejde i værksteder og laboratorier.

3 På den baggrund er de krav, der stilles til produktet i læreplanen, meget centrale i faget teknologi. Eleverne skal nå frem til produktet gennem en produktudviklingsproces, og i forbindelse med udviklings- og fremstillingsprocessen skal eleven gøre brug af teknisk/naturvidenskabelig viden.

4 Eleverne skal kunne: anvende professionelle værktøjer og metoder ved fremstilling af produkter i skolens værksteder og laboratorier fremstille produkter af god kvalitet og vurdere og dokumentere kvaliteten af produktet anvende naturvidenskabelig metode til opstilling af forsøgsserier redegøre for relevant naturvidenskabelig teori i forbindelse med udvikling af produkter og fremstillingsprocesser Eleverne skal have mulighed for at fremstille deres produkter i skolens værksteder og laboratorier, med professionelle værktøjer og metoder.

5 Kernestoffet er følgende:
Materialer og bearbejdningsprocesser udvalgte materialer, deres egenskaber, opbygning og egnethed i forskellige sammenhænge udvalgte elektroniske komponenter, deres opbygning, virkemåde og anvendelse teorien bag forskellige enhedsoperationer, processer, bearbejdnings- og sammenføjningsmetoder i tilknytning til de udvalgte materialer Produktudvikling fremstillingsprocessens elementer, teknik, viden og organisation Dels skal eleverne undervises i de ”byggestene” de har til rådighed til at fremstille produkter, udvalgte materialer og elektroniske komponenter, og dels skal eleverne undervises i forskellige fremstillingsprocesser som enhedsoperationer, bearbejdnings- og sammenføjningsmetoder. I fremstillingsprocessen vil der indgå teknisk/naturvidenskabelig viden.

6 Didaktiske principper
I projektarbejdet skal arbejde i værksteder eller laboratorier indgå i væsentligt omfang. Arbejdsformer I teknologi arbejder flere elever i grupper med op til 4 deltagere og værksteds- og laboratoriearbejde indgår som en væsentlig del af undervisningen. Undervisningen tilrettelægges med et antal projekter, som omfatter bearbejdning af valgte problemstillinger, produktudvikling, den praktiske udførelse af produktet, teknisk og naturvidenskabelig viden, miljøvurdering og de samfundsmæssige konsekvenser af løsningen. Prøveform Projektprøve med skriftlig rapport, produkt eller procesforløb og tilhørende mundtlig prøve.

7 Ifølge læreplanen skal et teknologiprojekt have følgende indhold:
Bearbejdning af valgte problemstillinger Produktudvikling Den praktiske udførelse af produktet Teknisk/naturvidenskabelig viden Miljøvurdering De samfundsmæssige konsekvenser af løsningen

8 Produktet i teknologi kan defineres på denne måde:
Et produkt i teknologi kan være materielt eller immaterielt. Det er fremkommet gennem en produktudviklingsproces. Det er fremstillet i skolens værksteder med professionelle værktøjer og metoder. I produktudviklings- og fremstillingsprocessen gør eleven brug af teknisk/naturvidenskabelig viden, som eleven har erhvervet enten i faget teknologi, i andre af uddannelsens fag, eller som eleven selv har sat sig ind i.


Download ppt "Hvad er et produkt i faget teknologi - og hvorfor?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google