Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Realisering af skolereformen i Gladsaxe

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Realisering af skolereformen i Gladsaxe"— Præsentationens transcript:

1 Realisering af skolereformen i Gladsaxe

2 Fra undervisning til læring
Børn og unge Sundt, aktivt og lærerigt liv Pædagogiske medarbejdere Faglige ledere Fra undervisning til læring Synlig læring Skoleleder Unge og kultur Skoleafdeling Familie og PPR Børne- og Undervisningsudvalget

3 Fællesskab og fælles rammer
- Med plads til forskellighed

4 Skolereformens rammer i Gladsaxe
Den åbne skole Eleverne har tydelige differentierede læringsmål Pæd. Didaktisk læringsgrundlag Den sammenhængende dag Kompetenceudvikling Styrkebaseret pædagogik Løbende feedback og forward Digitalisering

5 Sammenhængende dag Sammenhængende læringsforløb SFO / Skoleklub
Understøttende undervisning Fritidsliv Fagdelt undervisning Skole-hjem Sammenhængende læringsforløb

6 Principper for den sammenhængende dag
Princip 1: Læring hele dagen Princip 2: Sammenhæng og helhed Princip 3: Den understøttende undervisning integreres i den hele dag Princip 4: Pædagoger er centrale i den sammenhængende dag Princip 5: Sammenhængen med livet uden for skolen

7 Skoledagens opbygning

8 Ledelsesudviklingssystem
Faglige ledere Læringskonsulenter Skolerne Ledelsesudviklingssystem Personaleudviklingssystem

9 Barnet og den unge er aktive i forhold til at sætte deres egne læringsmål og kan give og modtage feedback. Lærere og pædagoger, der på baggrund af data, evaluerer deres egen praksis og derved kender den effekt de har i forhold til de metoder de anvender Lærere og pædagoger der har stærke relationer til de børn og unge de skaber læringsrum for og er med til at inspirerer og give brugbar feedback Ledere og lærere der forstår brugen af feedback så det er synligt for barnet og den unge hvor de er, hvordan de klare sig, hvor de er på vej hen og hvordan de kommer derhen Skoler hvor ledelsen udøver faglig ledelse på baggrund af relevant og anvendelige data, der viser læringseffekten 4K - Synlig læring Samarbejde med Visible Learning (John Hattie) fra New Zeeland og Challenging Learning. Projektet omfatter alle ledere, lærere og pædagoger. Projektet igangsættes i de fire kommuner foråret 2015 ud fra følgende steps:

10 Individuelle differentierede læringsmål
Fælles mål = Fagenes progression Fagenes mål = Elevens progression

11 Individuelle differentierede læringsmål

12 Den åbne skole Skolen er forpligtet til at søge samarbejde med kultur- fritids- og foreningslivet og indgå i et gensidigt samarbejde i forhold til: Dele af den faglige og understøttende undervisning Inspiration og supplement til den faglige undervisning At eleverne bliver bekendt med mulighederne for et aktivt fritidsliv Det er op til den enkelte skoleleder at beslutte, hvordan samarbejdet skal udmøntes i praksis. Proces 2014 For at understøtte udviklingen igangsættes i 2014 en proces med etablering af kommunale partnerskaber/tilbud med kultur- fritids- og foreningslivet, som skolerne kan benytte. Repræsentanter fra skolerne inddrages i processen.

13


Download ppt "Realisering af skolereformen i Gladsaxe"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google