Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Michael Elbo Ditte-Lene Betina

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Michael Elbo Ditte-Lene Betina"— Præsentationens transcript:

1 Michael Elbo Ditte-Lene Betina
Faglærer og leder på EUC Sjælland igennem 21 år. Masse praktisk erfaring med projekter. Lærerne præsenterer sig selv.

2 Oplæg om pædagogisk ledelse i praksis, sat i konteksten:
pædagogisk ledelse af reforminitiativer – med særligt  fokus på tværfaglig og helhedsorienteret undervisning på grundforløbet Jeg har fået til opgave at beskrive hvordan jeg rent praktisk gennemfører projekteret med mine faglærere…

3 En forudsætning for helhedsorienteret undervisning – set med vores øjne!
Elevforudsætninger Almenfagene i den fagfaglige undervisning og omvendt Relationer – som motiverende og fastholdende element (forpligtende samarbejde) Organisering af undervisning (indhold, metoder, materialer, organisering og tid) Læringsmål – undervisningsmål Aktionslærende – med coaching og feedback i relation til konkret undervisning

4 Nyt sprog? Eller sikre os at vi har en fælles forståelse – fælles billede over verden!
Pædagogisk ledelse? Helhedsorienteret undervisning? Motivationspædagogik? Aktionslæring? Osv… Jeg skal ikke definere dette nu!!!

5 Erhvervsskolerne er kommet på dagsordenen! Fremtiden byder på …
En reform … Projekter der understøttet reformen og formentlig skolens strategier Konferencer om reformen Møder … Flere projekter…. Flere møder Osv… en masse spændende arbejde

6 Hvilke udfordringer giver det
Hvilke udfordringer giver det? Hvordan kan jeg som pædagogisk leder få skabt følgeskab? Jeg kommer med et bud!

7 Erfaringer fra pædagogiske projekter på EUC Sjælland i 2014
Modelskoleprojekt – helhedsorienteret undervisning IT i undervisningen med Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (FUSA) Vi har fået en masse praktisk erfaring allerede…den vil vi dele med jer….

8 Eksempel på helhedsorienteret undervisning
Eleven udtrykker nu deres begejstring for anderledes undervisning ….. Nej hvor er det fedt!  Video Denne historie er ikke særlig speciel, men vi har oplevet nogle elever der jubler over undervisningen – og syntes det er fedt at undervisningen er ”anderledes”!! Det gør mig glad!

9 Nyt projekt Helhedsorienteret undervisning
handler om at styrke de almenfaglige kompetencer i den fagfaglige undervisning ud fra et ressourcesyn på elever, lærer og skoler, så den enkelte elev føler sig set, hørt, forstået og accepteret. Hvad er det for tanker jeg gør mig når der dukker et projekt op, og hvordan griber jeg det an? Ja spændende – hvornår skal vi gå i gang, jeg syntes det er spændende med forandring….

10 Vi skal arbejde på at få elevens lærerprocesser i centrum!
dansk Faglig UV Matematik Dansk Matematik Teori Værksted Elevens læreproces Nøglen ligger hos lærerne, men de kan ikke gøre det alene!

11 Hvilken tilgang skal jeg vælge?
Ferrari Den gode gamle MG Godstog Leder Land Rover

12 Puha - Giv mig lige 5 minutter!!!!
Ok - hvordan gør vi så det? - og hvordan får vi vendt supertankeren? Puha - Giv mig lige 5 minutter!!!! Jeg får lige tænkt mig om engang ….os så -----næste slide

13 Udfordringer er der masser af!
Har jeg tid til det? Og hvem skal jeg bruge her? Hvordan kan jeg få dette til at ske? Er det vigtigt? Har jeg nogle lærere der kan dette? Jeg arbejder ca. 55 timer om ugen… Jeg har 300 ulæste mails .. Jeg skal holde 37 MUS.. 5 faglærere er i fuld gang med DEP…. Der er møde med TUR i Ålborg Vi har lige afsluttet innovation og bæredygtighed i smedeuddannelsen! Per og Poul vil spørge mig hvornår de skal dette arbejde.. Hvad svarer jeg så!!! ---så ringer min tlf. med en mester der vil tage en lærling Der tikker lige langtidssygemelding ind….. Osv…. Kende I det? Det kan godt være svært at være nærværende ….. Jeg må lave en plan…… OK Som regel er det ikke bare lige…. Og så opstår der lige alle de her spørgsmål….. Det kommer lærerne også igennem - Det skal anerkendes, men også håndteres – så lærerne får deres frygt for forandring luftet…..

14 Det er nemmere med en mindre gruppe først!
Involvering - i udvikling og afprøvning af løsninger, Forklar – kendskab til projektet og ideerne bag Få sat retning og rammer – og skabe relationer og råderum... (medarbejdernes indflydelse og muligheder) Præciser forventninger Det er det vigtigste værktøj - simpelthen at snakke med lærerne…. Kende dem så godt det er muligt Dem som siger, at det ikke kan lade sig gøre, skal holde op med at forstyrre dem, som er i gang med at gøre det...! Jeg tager dem med som vil nu, resten må komme senere. Lad os komme i gang – Hvem skal være med Mulighedsrum – involvering og medarbejdernes indflydelse

15 Modelskoleprojekt 1 Absolut bedste set gennemarbejdede oplæg fra UVMs fastholdlsesTaskforce Tydelige mål defineret Tydelige rammer Oplæg, undervisning, aktion, supervision, feedback….. Alligevel går der rigtig lang tid inden lærerne er med på hvad det handler om!!! Fortælle om opstart 1 – gå lige i gang – uden at involvere lærerne og bare fortælle alt hvad konsulenterne ved…. Mål og rammer sat – datoer for kurser, dato og periode for aktionslæring

16 Hvad gik galt! Ved IKKE at tage udgangspunkt i hvad lærerne allerede ved, og antage de ikke ved noget omkring værktøjerne til helhedsorienteret undervisning i forvejen. Ledelsen var ikke en aktiv del af projektet!

17 Modelskoleprojekt 2 Absolut bedste set gennemarbejdede oplæg fra UVMs fastholdlsesTaskforce Tydelige mål defineret Tydelige rammer Oplæg, undervisning, aktion, supervision, feedback….. Men nu rykker det!!!! Fordi ledelsen erkender, at der skal justeres på måden det foregår…. Fortælle om opstart 1 – gå lige i gang – uden at involvere lærerne og bare fortælle alt hvad konsulenterne ved….

18 Forskellen? De kom ”ned til os” – startede med at besøge lærerne i deres undervisning Så med udgangspunkt i lærernes viden, inddrager konsulenterne lærerne i den efterfølgende undervisning. Lederne er med i processen, og deltager aktivt i supervision, som efterfølgende samles op individuelt og i plenum.

19 Go Ditte-Lene Go Betina

20 Pædagogisk ledelse er bl.a.!
Jeg skal Jeg skal ikke Være nærværende og anerkendende Forklare og skabe mening Skabe tilpas forstyrrelser Give tid, plads og ressourcer Teamudvikle (5R) Beskytte dem mod andre forstyrrende opgaver i perioden sige hvad og hvordan de skal gøre Bruge magt Blande mig unødvendigt Skabe bureaukrati Forklare hvert enkelt sætning!

21 Refleksion! De 3 grundlæggende praktiske principper!
Involver Involver teamet i udvikling og afprøvning af løsninger, der har indflydelse på arbejdet Forklar Kendskab til tilblivelsesprocessen og tankerne bag beslutninger og kriterier Præciser forventninger Hvem, hvad og hvordan! Det er vigtigt at have en klar forståede af hvad der forventes

22 Hvad tænker I? Spørgsmål?


Download ppt "Michael Elbo Ditte-Lene Betina"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google