Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvem er vi? Martin Dahl Karin Dam Nielsen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvem er vi? Martin Dahl Karin Dam Nielsen"— Præsentationens transcript:

1 Hvem er vi? Martin Dahl Karin Dam Nielsen
Psykolog i projekt PUST, Odense Kommune Karin Dam Nielsen Studievejleder på Kold htx

2 Diagnosetænkning "Kom og fortæl om diagnoser, tjeklister og objektive kriterier, så vi ved, hvad vi skal kigge efter."

3 Diagnosetænkning Objektivitet Sandhed - sand viden Generel viden
Eksperter Naturvidenskabelig tilgang Evidens Objekt: elev

4 Risikoen ved diagnosetænkning
At tolke og bedømme eleven ud fra sygdomsbeskrivelser Definerende for hele mennesket Usikkerhed om egne pædagogiske færdigheder og sund fornuft Følelse af inkompetence Diagnosen suger opmærksomhed til sig Risiko for at der lægges afstand til eleven

5 Spørgsmål til lærerne Hvad vil du gerne blive bedre til/klogere på i relation til at opdage og støtte eleverne? Hvad er du mest i tvivl om? Hav en konkret elev i tankerne: hvilke konkrete spørgsmål vil du gerne stille eleven om hendes/hans erfaringer med at blive hjulpet på den bedste måde, blive hjulpet forkert eller slet ikke blive hjulpet?

6 Lærernes svar Lars: ”Nogle konkrete værktøjer til hurtigere at spotte de elever som kunne have begyndende problemer, f.eks. føler sig uden for socialt eller har svært ved at strukturere deres hverdag” Ellen: ”Hvad er de typiske signaler for forskellige elevtyper?”

7 Lærernes svar Signe: ”Hvordan finder man ud af, at en elev har brug for hjælp uden at pådutte eleven et problem?” Ellen: ”Det, som jeg er mest i tvivl om, er i hvor høj grad, man som lærer skal 'blande' sig ”

8 Lærernes svar Lars: ”Jeg er ikke så fokuseret på hvordan jeg hjælper eleverne, da jeg betragter mine kompetencer til være begrænset til ”at stoppe ulykken”. Opfølgning overlader jeg til vores studievejleder”

9 Elevernes svar ”I skal ikke kigge efter noget bestemt – I skal snakke med os. Og lytte til os. Vær åben overfor os” ”Behandl os individuelt. Og giv os noget snor når vi har behov for det”

10 Elevernes svar ”Spørg os! I skal ikke være bange for at spørge os. Hellere en gang for meget end en gang for lidt. Der er ingen der bliver kede af at blive spurgt”

11 Elevernes svar ”Der er mange forskellige lærere/lærertyper -  og det er helt ok. Vi kan selv vælge, hvem vi  helst vil spottes af og støttes af. Vi har forskellige behov” ”Vi kan også godt spotte, når lærere har en dårlig dag. Vi forstår det også godt og kan sagtens tage hensyn til det”

12 Elevernes svar ”Man kan ikke dele det op i hhv.” læreren” og ”en anden” (vejleder eller psykolog), der skal snakke med mig – snakken med en lærer kan hjælpe mig, og læreren skal jo også vide om det, der er svært for mig, hvis han skal tage hensyn til det” ”Lærerens forståelse er afgørende – fordi så tør man spørge om hjælp, og det gælder både fagligt og socialt, og så bliver det en god cirkel”

13 Elevernes svar ”Lad være med at sige:” Du skal måske kontakte vores psykolog!” Det er vigtigst, at du tager nogle snakke med os, og at vi ikke er freaks, der bare skal ”sendes videre”, blot fordi vi har en periode med problemer”

14 Opsamlingsspørgsmål til lærerne
Hvad har eleverne lært dig med deres svar og den viden, de har stillet til rådighed for os?

15 Lærernes svar Karsten: ” At de er de bedste til at vide, hvad de har brug for fra os lærere, og at de har noget mere selvindsigt, end jeg havde troet”. Lars: ”Jeg synes det er svært at lave generelle retningslinjer for, hvordan vi som lærere skal agere, fordi vi er så forskellige som personer”

16 Opsamlingsspørgsmål til lærerne
Har oplægget og dialogen på mødet betydet, at du har gjort eller tænkt noget nyt i forhold til dine elever og din måde at være lærer på?

17 Lærernes svar Karsten: ”Ja - jeg vil spørge mere ind til eleverne end jeg tidligere ville have gjort, plus at jeg ser dem på en lidt anden måde end tidligere- måske som lidt mere ligeværdige (det er jeg faktisk lidt overrasket over …. Tankevækkende ! )”

18 Lærernes svar John: ”Jeg tror, jeg vil være varsom med at blande mig for meget i elevernes interne forhold, men jeg vil godt hjælpe dem noget. Eksempelvis havde jeg en pige som fortalte om sine selvmordstanker til de andre elever i min time, det syntes jeg var flot af hende Jeg vil så ikke hjælpe med at analysere hende (!), men vil hen af vejen assistere hende med at evt. udskyde afleveringer og høre hvordan det går”

19 Opsamlingsspørgsmål til lærerne
Hvad var brugbart?

20 Lærernes svar Ellen: ”At høre elevernes udtalelser”
Signe: ” at jeg hellere skal spørge en gang for meget end en gang for lidt”

21 Lærernes svar Signe: ”Jeg skal respektere et nej, dvs hvis eleven siger, at han/hun ikke har nogen problemer, selv om det virker åbenlyst, at han/hun har det, så skal jeg respektere svaret og gå ud fra, at eleven i stedet søger hjælp et andet sted”

22 Lærernes svar Christina: ”Super at inddrage eleverne Det lyder som om de har tillid til os og deres åbenhed inviterer til at vi også har tillid til, at vi kan henvende os til dem, hvis vi går og funderer over om der skulle være noget galt”

23 Vigtige spørgsmål til elever
Hvad kan jeg gøre, der er hjælpsomt for dig? Er der andre, der kan hjælpe os yderligere på vej? Skal vi ændre noget? Sig til hvis jeg kan gøre noget andet for dig Hvad kunne jeg have gjort anderledes? Kære elev: hvis du skulle give mig et godt råd, så jeg ikke ender i den her situation en anden gang, hvad skulle det så være?

24 De grundlæggende ideer bag vores projekt
Eleven er eksperten på sit eget liv Vi skal lære af eleverne Problemer skal forstås i deres kontekst og løses i deres kontekst Samarbejde Relation og dialog Nysgerrighed, åbenhed og oprigtig interesse = god medicin Det handler om etik

25 En evaluerende praksis
Vilje til at lytte til og lære af elevernes erfaringer Vilje til at lytte til og lære af kollegernes erfaringer At lære af de gange hvor vi ikke ”rammer rigtigt” At skabe rum for elevernes stemme Dialog og samarbejde (skolekultur, etik)


Download ppt "Hvem er vi? Martin Dahl Karin Dam Nielsen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google