Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Når lærere samarbejder med forældre

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Når lærere samarbejder med forældre"— Præsentationens transcript:

1 Når lærere samarbejder med forældre
Billeder fra skolens praksis Oplæg nordiske skoleledere Susanne Hvilshøj

2 Udviklingsarbejdet Aktionslæring/-forskning Tre skoler
Centralskole i Jylland To skoler i Odense Observation af forældremøder, skole-hjemsamtaler og andre arrangementer Interview med lærere og forældre Kategorisering og systematisering Teorigrundlag Artikelsamling UCL`s hjemmeside

3 Skole-hjemsamarbejde handler om ”det fælles tredje”
Professionalisering Indholdet er i centrum Lærerne er de professionelle Forældrene er samarbejdspartnere Støtte forældrenes forståelse af skolens undervisning Forældrene bærer viden om børnene Forældrene er vigtige aktører i barnts læreproces

4 Hovedresultater fra et udviklingsarbejde
Fire kvaliteter Forståelse af skolens projekt Fælles konstruktion af barnet som elev i skolen Konkretisering Fagligt og socialt Overensstemmelse mellem form og indhold

5 Hovedresultater fra et udviklingsarbejde
To problemstillinger Elevens deltagelse i skole-hjemsamtalen Lærernes bevidsthed om professionens kernekvaliteter og en overvejelse …. Du er ikke alene

6 Forståelse af skolens projekt
- Sund mad og tænder – fælles forældremøde i 1.kl. - Madpakker – cafemøde i indskolingen - Madpakke – dagsordenspunkt møde i 1. kl. Hvad er vigtigt i skolen? Fagene Dansk og matematik er det vigtigste og i en særlig udgave Det der foregår i fagene ”Alt det andet” …At gøre god elev

7 Forståelse af skolens projekt
At lade forståelsen komme til udtryk at skabe rum for forældrenes forståelse at vise forældrene lærernes forståelse af skolens projekt ved at pege på, hvordan eleverne arbejder i skolen og .. hvorfor de arbejder som de gør Problem: Lærernes indbyrdes forståelse

8 Fælles konstruktion af eleven
Lærernes syn Forældrenes syn Hvad eleven gør – ikke hvordan eleven er!

9 Konkretisering Lærerens undervisning Elevens lærerproces
Hvad foregår der i klassen Elevernes produkter Resultat og proces Fortællinger fra hverdagen Samværsformer og konflikter

10 Eksempler på konkretisering
Matematikundervisning i 3. klasse Cooperative learning Elevplaner Gymnastikposens indhold Praktisk musiske fag Elevens arbejdsbøger – computerhistorier mv.

11 Overensstemmelse mellem indhold og form
Hvordan kan forældrenes viden inddrages? Elevplanen ”Ha´-det-godt-hed” Fænomenet aftaler

12 Skal eleven med? Principielt problem: Hvem er aktørerne?
Barnets evne til refleksiv distance De voksne kan være uenige Om barnet / eleven De voksne er betydningsfulde Eleven skal have en rolle/funktion Yngre elever – ældre elever

13 Medspillere og modspillere i samtalen - elevens dobbeltposition som subjekt i og objekt for samtalen
Vi har taget en læseprøve på ham, og det går fremad. Han er blevet bedre til at læse, og staveprøven er også blevet bedre. Så det går fremad med dig. Ja, men du skal aflevere det alligevel selv om du ikke er færdig med alle opgaverne. Det er meget vigtigt at du husker at aflevere dine lektier hver eneste tirsdag, ikke? Og jeg kan godt sige at vi har fået en ny bog i matematik, og den er lidt svær fordi der er masser af tekst i den, og den kræver en masse man skal tænke over og overveje så I skal selv komme med løsningsforslag. I skal snakke sammen. Og han er også god til at snakke med de andre i gruppen, men han har lidt svært ved at lytte til de andre indimellem. Fordi han er god til matematik, så tror han at han er god til det hele. Så nogle gange er det en god idé at lytte til de andre……..

14 Lærernes bevidsthed om egen profession
Hvad er det, vi kan? Hvad er sædvanligvis svært at forstå for forældrene? Hvordan kan vi formidle en bedre forståelse til forældrene? ….. Du er ikke alene Professionalisering er et fælles anliggende

15 Skoleudvikling – skole-hjemsamarbejde
Målsætning eller ritualisering Hjemmebesøg i 0. og 1. kl. Den somaliske alenemor

16 Professionalisering Skolens og lærernes ansvar
Elevens og elevernes læring og alsidige udvikling Inklusion Anerkendelse Resursesyn

17 Progression Definition af progression: kontinuitet integration
sammenhæng over tid integration sammenhæng i struktur

18 Ledelsesopgaven i skole-hjemsamarbejde
Fælles udvikling og progression Eksempler på fikseringspunkter: Kristendom Lejrskole Klasseopdeling/sammenlægning

19 Afprivatisering – en opgave for hele skolen Fælles refleksion
Veje til: Gensidig observation Lydoptagelser Bearbejdning Der hvor det lykkes Plads til forbedring Team, udvalgs- og pædagogisk rådsmøder Afprøvning af nye ideer Evaluering – nåede vi målene – hvordan kommer vi videre

20 Fælles handleplan for skole-hjemsamarbejdet
Hvad er vigtigt i skolen Konkretisering At inddrage forældrene Elevens rolle Anderledes samarbejdsformer –passende til forældrene, skolen og elevgruppen

21 Andre projekter Integrationsministeriets puljer:
For – di eller Forældre dialog projekt Skoler og kommuner Skoleudvikling for hele skolen videndeling Skole-hjemvejleder projekt Lederinitiativer Netværk Mv.


Download ppt "Når lærere samarbejder med forældre"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google