Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Samlet årsrapport for Grenen Særligt Sikret 2013 SIP-Sikret

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Samlet årsrapport for Grenen Særligt Sikret 2013 SIP-Sikret"— Præsentationens transcript:

1 Samlet årsrapport for Grenen Særligt Sikret 2013 SIP-Sikret
Dataindsamlingen er foretaget i perioden fra 1. august 2012 til 31. juli 2013 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 1

2 Indhold SIP – Metode og baggrund Sådan læses rapporten
Hvad er SIP? SDQ (Strength and Difficulties Questionnaire) Sådan læses rapporten Udfyldte skemaer Karakteristik af de unge og samarbejde med forældre, kommune og skole Indsatser Resultatindikatorer Social adfærd og sociale ressourcer Familiemæssige relationer Fysisk og psykisk trivsel Faglige kvalifikationer Praktiske færdigheder Misbrugsproblemer Kriminel adfærd CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 2

3 Hvad er SIP? - Dokumentation, læring og kvalitetsudvikling
Udviklet med udgangspunkt i viden og forskning Fokus på sammenhænge ml. ”det man gør” og de ”resultater” det giver Refleksion, læring og kvalitetsudvikling Bidrage til en fokuseret og kvalificeret indsats Formålet med SIP er at opnå en dokumenteret og dermed kvalificeret viden – viden som kan anvendes til læring Baserer sig på en programteori – forestillinger om sammenhænge mellem indsats og resultat Evalueringen er en test af programteoriens antagelser Alt sammen for at opnå …. Den viden som indholdet i spørgeskemaerne bidrager med har som sagt til hensigt at give en kvalificeret viden om den faglige indsats og resultaterne, men vigtigst: hvordan disse resultater er nået – læring. CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 3

4 Scorer på de 5 SDQ-indikatorer beregnes ud fra hver 5 spørgsmål
SDQ-redskab Scorer på de 5 SDQ-indikatorer beregnes ud fra hver 5 spørgsmål Emotionelle problemer Klager ofte over hovedpine, ondt i maven eller kvalme Bekymrer sig om mange ting, virker ofte bekymret Er ofte ked af det, trist eller har let til gråd Er utryg og klæbende i nye situationer, bliver nemt usikker på sig selv Er bange for mange ting, er nem at skræmme Adfærdsproblemer Har ofte raserianfald eller bliver let hidsig Gør for det meste, hvad der bliver sagt Kommer ofte i slagsmål og mobber andre Lyver og snyder ofte Stjæler fra hjemmet, i skolen eller andre steder Hyperaktivitet Er rastløs, ”overaktiv”, har svært ved at holde sig i ro i længere tid Sidder konstant uroligt på stolen, har svært ved at holde arme og ben i ro Er nem at distrahere, mister let koncentrationen Tænker sig om, før han/hun handler Gør tingene færdige, er god til at koncentrere sig CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 4

5 SDQ-redskab Scorer på de 5 SDQ-indikatorer beregnes ud fra hver 5 spørgsmål (fortsat). Kammeratskabsproblemer Er lidt af en enspænder, leger mest alene Har mindst én god ven Er generelt vellidt af andre unge Bliver mobbet eller drillet af andre unge Kommer bedre ud af det med voksne end med andre unge Prosocial adfærd Er hensynsfuld og betænksom overfor andre Er god til at dele med andre unge Prøver at hjælpe, hvis nogen slå sig, er kede af det eller skidt tilpas Er god mod mindre børn og unge Tilbyder ofte af sig selv at hjælpe andre CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 5

6 Sådan læses rapporten Rapporten er baseret på data, som er indsamlet gennem SIP-skemaer udfyldt på institutionen. Rapporten fokuserer på institutionens egne resultater. I rapporten vises hvilke områder, der er gennemført indsatser inden for, samt hvilke indsatser, der konkret er udført. Rapporten viser den unges udvikling indenfor de 7 resultatindikatorer: Social adfærd og sociale ressourcer, familiemæssige relationer, Fysisk og psykisk trivsel, Faglige kvalifikationer, Praktiske færdigheder, Misbrugsproblemer og Kriminel adfærd. Det er muligt at sammenligne resultatet for institutionen i år med institutionens resultater sidste år i de tilfælde, hvor der er indberettet data fra forrige år. Derudover er det muligt at sammenligne institutionens resultater med resultatet for hele landet, samt med resultatet for den institution, der klarer sig bedst (flest mulige der opnår forbedring; eller flest, der svarer i høj grad eller i nogen grad ) og den institution, der klarer sig dårligst (færrest, der oplever en forbedring; eller færreste, der svarer i høj grad eller i nogen grad). For at skabe det bedst mulige sammenligningsgrundlag skal resultaterne for hhv. den bedste og den dårligst institution være baseret på minimum 10 besvarelser. I tabeller vises besvarelser i antal og %-satser. Det skal bemærkes at procentsatserne er beregnet på baggrund af besvarelser af det pågældende spørgsmål og ikke på baggrund af antal forløb. CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 6

7 Procentvis andel af besvarelser
Sådan læses figurerne Antal besvarelser Procentvis andel af besvarelser CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 7

8 Udfyldte skemaer Der var problemer med indberetning af skemaer i Bosted i juni-august, hvorfor indsamlingsperioden blev udvidet til medio august. I perioden 1. august 2012 til 31. juli 2013 har der været 16 unge indskrevet og 14 unge udskrevet på Grenens særligt sikrede afdelinger. Kilde: Grenen CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 8

9 Karakteristik af de unge og samarbejde med forældre, kommune og skole
CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 9

10 Karakteristik af de unge og samarbejde med forældre, kommune og skole
CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 10

11 Skemaer: Ung indskrivningsskemaer
Karakteristik af de unge og samarbejde med forældre, kommune og skole De unge har kun svaret på antallet af anbringelse, hvis de har svaret ja til tidligere at have været anbragt uden for hjemmet. %-satser skal forstås som antal procent af de unge, der har svaret på spørgsmålet. Skemaer: Ung indskrivningsskemaer CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 11

12 Karakteristik af de unge og samarbejde med forældre, kommune og skole
Skemaer: Kontaktperson indskrivning, lærer udskrivning og socialrådgiver udskrivningsskemaer CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 12

13 Indsatser Screening for psykiatriske problemstillinger
Kognitive behandlingsprogrammer Forbehandling af misbrug (PAV) Social udvikling og adfærd Psykiske og psykiatriske problemer Fysisk sundhed Almindelig daglig læring Netværksrelationer Skole- og værkstedsdeltagelse Ift. Pædagogiske mål for skole, værksted og arbejde Misbrug Kriminalitet Andre problemstillinger Alle besvarelser inden for indsatser stammer fra Kontaktperson udskrivningsskemaer, medmindre andet er angivet CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 13

14 Screening for psykiatriske problemstillinger
Indsatser Screening for psykiatriske problemstillinger Skemaer: Socialrådgiver udskrivning CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 14 14

15 Kognitive behandlingsprogrammer
Indsatser Kognitive behandlingsprogrammer Skemaer: Socialrådgiver udskrivning CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 15 15

16 Forbehandling af misbrug (PAV)
Indsatser Forbehandling af misbrug (PAV) Skemaer: Socialrådgiver udskrivning CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 16 16

17 Social udvikling og adfærd
Indsatser Social udvikling og adfærd Indsatserne har været rettet mod: CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 17 17

18 Psykiske og psykiatriske problemer
Indsatser Psykiske og psykiatriske problemer Indsatserne har været rettet mod: CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 18 18

19 Fysisk sundhed Indsatser Indsatserne har været rettet mod: 19
CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 19 19

20 Almindelig daglig læring
Indsatser Almindelig daglig læring Indsatserne har været rettet mod: CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 20 20

21 Skole- og værkstedsdeltagelse
Indsatser Skole- og værkstedsdeltagelse Indsatserne har været rettet mod: CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 21 21

22 Ift. pædagogiske mål for skole, værksted og arbejde
Indsatser Ift. pædagogiske mål for skole, værksted og arbejde Indsatserne har været rettet mod: CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 22 22

23 Netværksrelationer Indsatser Indsatserne har været rettet mod: 23
CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 23 23

24 Misbrug Indsatser Indsatserne har været rettet mod: 24
CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 24 24

25 Kriminalitet Indsatser Indsatserne har været rettet mod: 25
CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 25 25

26 Andre problemstillinger
Indsatser Andre problemstillinger CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 26 26

27 Kommunikation, Brugerinddragelse & Individuelle planer
CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 27

28 Kommunikation Skemaer: Ung udskrivningsskemaer
CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 28

29 Brugerinddragelse Har den unge haft indflydelse på følgende under anbringelsen? Skemaer: Kontaktperson udskrivning og Ung udskrivning CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 29

30 Individuelle planer Skemaer: Kontaktperson ind- og udskrivningsskemaer
CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 30

31 Resultatindikatorer Social adfærd og sociale ressourcer
Familiemæssige relationer Fysisk og psykisk trivsel Faglige kvalifikationer Praktiske færdigheder Misbrugsproblemer Kriminel adfærd CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 31

32 Social adfærd og sociale ressourcer
Måles gennem følgende indikatorer: Udviklingen i den unges adfærdsproblemer (målt gennem SDQ) – vurderet af både den unge selv og den unges kontaktpædagog Udviklingen i den unges kammeratskabsproblemer (målt gennem SDQ) – vurderet af både den unge selv og den unges kontaktpædagog Udviklingen i den unges prosociale adfærd (mål gennem SDQ) – vurderet af både den unge selv og den unges kontaktpædagog CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 32

33 Social adfærd og sociale ressourcer
Adfærdsproblemer (SDQ) Udvikling i de unges adfærdsproblemer vurderet af den unges kontaktpædagog CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 33 Skemaer: Kontaktperson ind- og udskrivningsskemaer 33

34 Social adfærd og sociale ressourcer
Adfærdsproblemer (SDQ) Udvikling i de unges adfærdsproblemer vurderet af den unge selv CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 34 Skemaer: Ung ind- og udskrivningsskemaer 34

35 Social adfærd og sociale ressourcer
Kammeratskabsproblemer (SDQ) Udvikling i de unges kammeratskabsproblemer vurderet af den unges kontaktpædagog CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 35 Skemaer: Kontaktperson ind- og udskrivningsskemaer 35

36 Social adfærd og sociale ressourcer
Kammeratskabsproblemer (SDQ) Udvikling i de unges kammeratskabsproblemer vurderet af den unge selv CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 36 Skemaer: Ung ind- og udskrivningsskemaer 36

37 Social adfærd og sociale ressourcer
Prosocial adfærd (SDQ) Udvikling i de unges prosociale adfærd vurderet af den unges kontaktpædagog Skemaer: Kontaktperson ind- og udskrivningsskemaer CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 37 37

38 Social adfærd og sociale ressourcer
Prosocial adfærd (SDQ) Udvikling i de unges prosociale adfærd vurderet af den unge selv CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 38 Skemaer: Ung ind- og udskrivningsskemaer

39 Familiemæssige relationer
Måles gennem følgende indikatorer: Udvikling i forhold til familie – vurderet af den unge selv Udvikling i støtte fra familie – vurderet af den unge selv CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 39

40 Familiemæssige relationer
Forhold til familie Den gennemsnitlige udvikling i de unges forhold til deres familie – vurderet af den unge selv Skemaer: Ung ind- og udskrivningsskemaer CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 40 40

41 Familiemæssige relationer
Støtte fra familie Gennemsnitlig udvikling i den støtte de unge oplever fra deres familie - vurderet af den unge selv Skemaer: Ung ind- og udskrivningsskemaer CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 41 41

42 Fysisk og psykisk trivsel
Måles gennem følgende indikatorer: Udvikling i om den unge tit føler sig syg – vurderet af den unge selv Udvikling i generelt at have et godt helbred – vurderet af den unge selv Udviklingen i den unges emotionelle problemer (SDQ) – vurderet af både den unge selv og den unges kontaktpædagog Udviklingen i den unges hyperaktivitet (SDQ) – vurderet af både den unge selv og den unges kontaktpædagog CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 42

43 Fysisk og psykisk trivsel
Jeg føler mig tit syg Gennemsnitlig udvikling i den unges vurdering af om han/hun tit føler sig syg CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 43 Skemaer: Ung ind- og udskrivningsskemaer 43

44 Fysisk og psykisk trivsel
Jeg har generelt et godt helbred Gennemsnitlig udvikling i om den unge vurderer, at han/hun generelt har et godt helbred CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 44 Skemaer: Ung ind- og udskrivningsskemaer 44

45 Fysisk og psykisk trivsel
Emotionelle problemer (SDQ) Udvikling i de unges emotionelle problemer vurderet af den unges kontaktpædagog CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 45 Skemaer: Kontaktperson ind- og udskrivningsskemaer 45

46 Fysisk og psykisk trivsel
Emotionelle problemer (SDQ) Udvikling i de unges emotionelle problemer vurderet af den unge selv CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 46 Skemaer: Ung ind- og udskrivningsskemaer 46

47 Fysisk og psykisk trivsel
Hyperaktivitet (SDQ) Udvikling i de unges hyperaktivitet vurderet af den unges kontaktpædagog CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 47 Skemaer: Kontaktperson ind- og udskrivningsskemaer 47

48 Fysisk og psykisk trivsel
Hyperaktivitet (SDQ) Udvikling i de unges hyperaktivitet vurderet af den unge selv CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 48 Skemaer: Ung ind- og udskrivningsskemaer 48

49 Faglige kvalifikationer
Måles gennem følgende indikatorer: Lærerens vurdering af forbedring i forskellige fag Den unges vurdering af forbedring i forskellige fag Tilfredsstillende deltagelse i værkstedstilbud – vurderet af lærer/faglærer Speciel interesse i værksteder – vurderet af lærer/faglærer Lyst til at starte i skole/uddannelse efter opholdet – vurderet af den unge selv Lyst til at finde job efter opholdet – vurderet af den unge selv Er den unge i skole- eller uddannelsesforløb efter udskrivning – udfyldt af læreren Har den unge fået læreplads/job efter anbringelsen –udfyldt af læreren CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 49

50 Faglige kvalifikationer
Udvikling i dansk Lærerens vurdering af den unges udvikling inden for faget dansk i skolen. CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 50 Skemaer: Lærer ind- og udskrivningsskemaer 50

51 Faglige kvalifikationer
Udvikling i matematik Lærerens vurdering af den unges udvikling inden for faget matematik i skolen. CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 51 Skemaer: Lærer ind- og udskrivningsskemaer 51

52 Faglige kvalifikationer
Udvikling i engelsk Lærerens vurdering af den unges udvikling inden for faget engelsk i skolen. CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 52 Skemaer: Lærer ind- og udskrivningsskemaer 52

53 Faglige kvalifikationer
Udvikling i idræt/sport Lærerens vurdering af den unges udvikling inden for faget idræt/sport i skolen. CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 53 Skemaer: Lærer ind- og udskrivningsskemaer 53

54 Faglige kvalifikationer
Udvikling i dansk Den unges egen vurdering af forbedring inden for faget dansk i skolen. CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 54 Skemaer: Ung udskrivningsskemaer 54

55 Faglige kvalifikationer
Udvikling i matematik Den unges egen vurdering af forbedring inden for faget matematik i skolen. CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 55 Skemaer: Ung udskrivningsskemaer 55

56 Faglige kvalifikationer
Udvikling i engelsk Den unges egen vurdering af forbedring inden for faget engelsk i skolen. CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 56 Skemaer: Ung udskrivningsskemaer 56

57 Faglige kvalifikationer
Deltagelse i værkstedstilbud Den unges lærers/faglærers vurdering af om den unges deltagelse i værkstedstilbud har været tilfredsstillende CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 57 Skemaer: Lærer udskrivningsskemaer 57

58 Faglige kvalifikationer
Særlig interesse i værksted Den unges lærers/faglærers vurdering af om den unge er blevet særligt interesseret i et værksted, der findes på institutionen CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 58 Skemaer: Lærer udskrivningsskemaer 58

59 Faglige kvalifikationer
Intention om skole eller uddannelse Den unges vurdering af om de har intention om at starte i skole eller uddannelse efter opholdet CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 59 Skemaer: Ung udskrivningsskemaer 59

60 Faglige kvalifikationer
Intention om job Den unges vurdering af om de har intention om at finde et job efter opholdet CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 60 Skemaer: Ung udskrivningsskemaer 60

61 Faglige kvalifikationer
Er den unge i skole-/uddannelsesforløb udenfor institutionen efter udskrivning? Den unges lærers tilkendegivelse CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 61 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 61 Skemaer: Lærer udskrivningsskemaer 61

62 Faglige kvalifikationer
Har den unge læreplads eller job efter udskrivning? Den unges lærers tilkendegivelse CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 62 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 62 Skemaer: Lærer udskrivningsskemaer 62

63 Praktiske færdigheder
Måles gennem følgende indikatorer: Den unges interesse for egen sundhed – vurderet af den unge Den unges vurdering af om han/hun sover godt om natten Den unges interesse for personlig hygiejne – vurderet af den unge Den unges evne til at opretholde en normal dagsrytme – vurderet af kontaktpædagogen Den unge står selv op om morgenen– vurderet af kontaktpædagogen Den unge sørger selv for personlig hygiejne – vurderet af kontaktpædagogen Den unges evne til at overholde mødetidspunkter – vurderet af kontaktpædagogen Den unge vasker og ordner selv sit tøj – vurderet af kontaktpædagogen Den unges deltagelse i madlavning – vurderet af kontaktpædagogen Den unge følger dagens program – vurderet af kontaktpædagogen Den unge gør rent og rydder op på sit værelse– vurderet af kontaktpædagogen CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 63

64 Praktiske færdigheder
Interesse for sundhed Gennemsnitlig udvikling i den unges interesse for sundhed – vurderet af den unge selv CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 64 Skemaer: Ung ind- og udskrivningsskemaer 64

65 Praktiske færdigheder
Jeg sover godt om natten Gennemsnitlig udvikling i om den unge vurderer at han/hun sover godt om natten CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 65 Skemaer: Ung ind- og udskrivningsskemaer 65

66 Praktiske færdigheder
Interesse for personlig hygiejne Gennemsnitlig udvikling i om den unges interesserer sig for personlig hygiejne – vurderet af den unge selv CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 66 Skemaer: Ung ind- og udskrivningsskemaer 66

67 Praktiske færdigheder
Normal døgnrytme Udvikling i de unges evne til at opretholde en normal døgnrytme - vurderet af den unges kontaktpædagog CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 67 Skemaer: Kontaktperson ind- og udskrivningsskemaer 67

68 Praktiske færdigheder
Står selv op om morgenen Udvikling i de unges evne til selv at stå op om morgenen - vurderet af den unges kontaktpædagog CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 68 Skemaer: Kontaktperson ind- og udskrivningsskemaer 68

69 Praktiske færdigheder
Personlig hygiejne Udvikling i de unges evne til selv at sørge for personlig hygiejne -vurderet af den unges kontaktpædagog CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 69 Skemaer: Kontaktperson ind- og udskrivningsskemaer 69

70 Praktiske færdigheder
Overholde mødetidspunkter Udvikling i de unges evne til at overholde mødetidspunkter -vurderet af den unges kontaktpædagog CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 70 Skemaer: Kontaktperson ind- og udskrivningsskemaer 70

71 Praktiske færdigheder
Vaske og ordne tøj Udvikling i hvorvidt de unge selv vasker og ordner tøj - vurderet af den unges kontaktpædagog CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 71 Skemaer: Kontaktperson ind- og udskrivningsskemaer 71

72 Praktiske færdigheder
Deltagelse i madlavning Udvikling i hvorvidt de unge deltager i madlavningen - vurderet af den unges kontaktpædagog CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 72 Skemaer: Kontaktperson ind- og udskrivningsskemaer 72

73 Praktiske færdigheder
Følge dagprogram Udvikling i hvorvidt de unge følger dagens program - vurderet af den unges kontaktpædagog CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 73 Skemaer: Kontaktperson ind- og udskrivningsskemaer 73

74 Praktiske færdigheder
Rengøring og oprydning af værelse Udvikling i hvorvidt de unge rydder op og rengør eget værelse -vurderet af den unges kontaktpædagog CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 74 Skemaer: Kontaktperson ind- og udskrivningsskemaer 74

75 Misbrug Måles gennem følgende indikatorer:
Den unges misbrug ved indskrivning – udfyldt af den unge selv Den unges misbrug ved udskrivning – udfyldt af den unge selv Den unges vurdering af om de mener, at opholdet har givet dem mulighed for et liv uden kriminalitet efter udskrivning CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 75

76 Brug af euforiserende stoffer ved indskrivning
Misbrug Brug af euforiserende stoffer ved indskrivning Den unges besvarelse på deres indtag af alkohol og euforiserende stoffer ved indskrivningen CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 76 76

77 Brug af euforiserende stoffer ved udskrivning
Misbrug Brug af euforiserende stoffer ved udskrivning Den unges besvarelse på deres forbrug af alkohol og euforiserende stoffer ved udskrivningen CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 77 77

78 Kriminalitet Liv uden misbrug Den unges vurdering af om de mener, at opholdet har givet dem mulighed for et liv uden misbrug efter udskrivning CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 78 Skemaer: Ung udskrivningsskemaer 78

79 Kriminalitet Måles gennem følgende indikatorer:
Den unges vurdering af mulighed for et liv uden kriminalitet efter udskrivning CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 79

80 Kriminalitet Liv uden kriminalitet Den unges vurdering af om de mener, at opholdet har givet dem mulighed for et liv uden kriminalitet efter udskrivning CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 80 Skemaer: Ung udskrivningsskemaer 80


Download ppt "Samlet årsrapport for Grenen Særligt Sikret 2013 SIP-Sikret"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google