Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Analyse af rejsekortet for

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Analyse af rejsekortet for"— Præsentationens transcript:

1 Analyse af rejsekortet for www.rejsekort.dk
Gennemført af markman customer management Januar 2012

2 1. Baggrund og metode 2. Baggrundsvariable 3. Samlede resultater 4. Konklusion – samlede resultater

3 1. Baggrund og metode

4 1. Baggrund for analysen Baggrund og metode Analysen er gennemført på baggrund af elektronisk spørgeskema udsendt via mail Analysen er gennemført i løbet af december 2011 og januar 2012 Analysen er initieret af Aalborg Kommune (Archimedes sekretariatet) og NT med afsæt i et ønske om at evaluere tilfredsheden med rejsekortet samt anvende evalueringen i markedsføringsøjemed. Spørgerammen er udarbejdet i samarbejde mellem NT og Aalborg Kommune. Der blev totalt sendt mail med link til spørgeskemaet til 835 kunder, der har sagt ja tak til serviceinformation fra NT. Der er modtaget svar fra 396 kunder svarende til en svarprocent 47,4%.

5 2. Baggrundsvariable

6 Der foreligger en jævn fordeling af mænd og kvinder i undersøgelsen

7 Aldersgrupperne 0-15 år, år og over 65 år er underrepræsenteret i forhold til de andre aldersgrupper. For gruppen 0-15 år er der kun én respondent, hvilket betyder, at resultater for denne gruppe ikke vil blive vist separat i den segmentopdelte analyse

8 3. Samlede resultater

9 Der er en jævn fordeling af respondenter i forhold til, hvor hyppigt de benytter offentlig transport.

10 Der er jævn fordeling mellem at respondenterne har et personligt rejsekort med og uden foto. Til gengæld er der ikke så mange der har et flexkort.

11 I alt 76,6 procent er tilfredse eller meget tilfredse
I alt 76,6 procent er tilfredse eller meget tilfredse. Kun 12 procent er utilfredse eller meget utilfredse.

12

13 Grafen viser, hvor mange % der har markeret hvert enkelt spørgsmål, ud af de samlede respondenter. Nemt og billigt er de svarmuligheder, der vægtes højest. Den vigtigste årsag for 65,7 procent af respondenterne er at det er nemt.

14

15 De fleste har købt deres rejsekort på hjemmesiden www. rejsekort
De fleste har købt deres rejsekort på hjemmesiden eller ved personlig henvendelse ved NT kundecenter.

16 Grafen viser, hvor mange % der har markeret hvert enkelt spørgsmål, ud af de samlede respondenter. Det er igennem infoskærme og reklamer i bus eller tog at størstedelen af respondenterne er blevet bekendt med rejsekortet.

17 56,5 procent af respondenterne har oplevet tekniske problemer ved brug af rejsekortet, men kun 28,8 procent har oplevet det mere end én gang.

18 Langt størstedelen 78,8 procent, er tilfredse eller meget tilfredse med den automatiske prisberegning. Kun 6,2 procent er utilfredse eller meget utilfredse med prisberegningen.

19

20 Langt størstedelen af respondenterne er tilfredse eller meget tilfredse med det indbyggede rabatsystem. Kun 6,5 procent er utilfredse eller meget utilfredse.

21

22 Størstedelen af de adspurgte, 43,8 %, mener ikke at rejsekortet vil få dem til at benytte offentlig transport i højere grad. Herimod mener 31,8 % at de vil benytte offentlig transport i højere grad.

23 Grafen viser, hvor mange % der har markeret hvert enkelt spørgsmål, ud af de samlede respondenter. Over halvdelen - 55,7 procent - benytter sig af automatisk tank-op aftale, og den næststørste andel 34,9 procent benytter selvbetjening på

24 Størstedelen af respondenterne følger med i deres forbrug på www
Størstedelen af respondenterne følger med i deres forbrug på og dertil vil 8,9 procent følge deres forbrug fremover.

25 Hjemmesiden www. rejsekort
Hjemmesiden udskiller sig mest med 68 % tilfredse og meget tilfredse, men dette skyldes sikkert, at der næsten ikke er nogen, der svarer ved ikke. Det målepunkt, der er mest utilfredshed med, er den telefoniske betjening, med samlet 10 procent utilfredse og meget utilfredse, men det er også her, vi ser den største andel af kunder, der svarer ved ikke. Den høje andel af respondenter der svarer ved ikke skyldes højst sandsynligt at respondenten ikke har været i kontakt med det specifikke målepunkt.

26 Hverken tilfreds eller
18. Tilfredshed med specifikke områder - detaljeret Hvor tilfreds er du med følgende? Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Response Count Mødet med hvervepersonale i bus og tog? 12% 24% 14% 1% 48% 360 Materialet udleveret i bussen, tog eller salgssteder? 6% 25% 2% 41% 355 Personlig betjening i kundecentre? 29% 4% 38% 356 Telefonisk betjening 16% 5% 54% 348 Hjemmesiden 19% 49% 17% 7% answered question 367 skipped question 29

27 4. Konklusion

28 Konklusion – samlede resultater
Tilfredshed I alt 76,6 procent er tilfredse eller meget tilfredse med deres rejsekort. Kun 12 procent er utilfredse eller meget utilfredse. Langt størstedelen 78,8 procent, er tilfredse eller meget tilfredse med den automatiske prisberegning. Kun 6,2 procent er utilfredse eller meget utilfredse med prisberegningen. Størstedelen af respondenterne er desuden tilfredse eller meget tilfredse med det indbyggede rabatsystem. Kun 6,5 procent er utilfredse eller meget utilfredse. Mange af respondenterne har svaret ”Ved ikke” til tilfredshedsspørgsmålene, hvilket højst sandsynligt skyldes, at respondenten ikke har været i kontakt med det specifikke målepunkt. Ser man bort fra dette udskiller hjemmesiden sig mest med 68 % tilfredse og meget tilfredse. Det målepunkt der er mest utilfredshed med, er den telefoniske betjening, med samlet 10 procent utilfredse og meget utilfredse.

29 Anvendelse og køb af kortet
Den vigtigste årsag til at vælge rejsekortet er for 65,7 procent af respondenterne, at det er nemt. De fleste har købt deres rejsekort på hjemmesiden eller ved personlig henvendelse ved NT kundecenter. Det er igennem infoskærme og reklamer i bus eller tog at størstedelen af respondenterne er blevet bekendt med rejsekortet. 56,5 procent af respondenterne har oplevet tekniske problemer ved brug af rejsekortet, men kun 28,8 procent har oplevet det mere end én gang. Størstedelen af de adspurgte, 43,8 %, mener ikke at rejsekortet vil få dem til at benytte offentlig transport i højere grad. Herimod mener 31,8 % at de vil benytte offentlig transport i højere grad. Over halvdelen 55,7 procent benytter sig af automatisk tank-op aftale, og den næste største andel 34,9 procent benytter selvbetjening på Størstedelen af respondenterne følger med i deres forbrug på og dertil vil 8,9 procent følge deres forbrug fremover.


Download ppt "Analyse af rejsekortet for"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google